Az intézetben TDK munka a SE TDK SzMSz-a szerint a felvett kurzusok keretében folytatható. A TDK-s egy kutatócsoporthoz kapcsolódik, tevékenységét a kiválasztott témavezető irányítja és felügyeli.

Az Intézet az alábbi TDK-hoz kapcsolódó kreditpontos kurzusokat hirdeti meg:

1. Bevezetés a farmakológiai kutatásokba kurzus (Pharmacological Research, „Science Club”; 2 kredit)

A kurzus angol nyelvű és minden félévben meghirdetésre kerül. Részvétel minden TDK hallgató számára kötelező, ami alól a témavezető felmentést adhat. Egy hallgató összesen egy alkalommal veheti fel a tárgyat kreditpontért.

Kurzusfelvételi feltételek:

 • egyetemi hallgató
 • SE hallgatók esetében az Orvosi biokémia I. és II. ill. az Orvosi élettan I. és II. tárgyak elvégzése, de legalább egyidejű felvétele
 • nem SE hallgatók esetében minimum 4,0 feletti átlag az utolsó 2 félévben

 Kurzusteljesítési feltételek:

 • félévente minimum 1 referálás megtartása, amire a 2. tanítási hétig időpontot kell foglalni
 • legfeljebb 3 hiányzás
 • az előadások utáni tesztekből álló vizsga sikeres teljesítése

2.   TDK Munka kurzus (1 kredit)

A kurzus minden aktív TDK munkával eltöltött félév elején felvehető a Neptunban, azonban nem feltétele az intézeti TDK munkának.

Kurzusfelvételi feltételek:

 • SE hallgató esetében jeles vagy jó élettan és biokémia szigorlat (a hallgató kiváló képessége és aktivitása alapján ettől a témavezető indítványára el lehet tekinteni)
 • nem SE hallgató esetében a tervezett témavezető egyedi elbírálása alapján
 • az intézeti Science Club-on való rendszeres részvétel
 • a titoktartási nyilatkozat aláírása
 • regisztráció a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákkörébe

Kurzusteljesítési feltételek:

 • SE ÁOK TDK SzMSz szerint
 • minimum heti 4 óra munkavégzés
 • témavezető kiválasztása a félév 6. hetéig
 • Rendszeres részvétel az Intézet által minden félévben megszervezett Science Club-on: félévenként legfeljebb 3 hiányzás engedélyezett. Egyéni esetekben, a tanulmányi rend összeférhetetlensége okán felmentés kérvényezhető a témavezetőnél, aki ezt írásban jelzi a TDK felelősök (Zádori Zoltán és Giricz Zoltán) felé.