Betűméret: A A A

Fogorvostudományi Kar

Titkárság nyitvatartása (hallgatói ügyekkel kapcsolatban): hétfő-péntek, 11-14 óra Tanulmányi felelős: Dr. Kató Erzsébet (kato.erzsebet@med.semmelweis-univ.hu) 5. emelet, 512. szoba Fogadóóra hallgatók számára: péntek, 13 és 14 óra között (Az időpont egyéb (oktatási vagy tudományos) elfoglaltság miatt módosulhat.) Az előadásokon és gyakorlatokon video- és hangfelvétel készítése tilos! A szigorlaton bármilyen, kívülről származó információ megszerzésére irányuló meg nem engedett eszköz használata (pl. információtechnológiai eszközök, elektronikus vagy nyomtatott anyag) a vizsga azonnali, elégtelen érdemjeggyel történő befejezését vonja maga után. Ezen túlmenően további, a Semmelweis Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott lépésekre is sor kerül.
A 2019 augusztusában elfogadott TVSZ-ben foglaltak az irányadóak, a TVSZ által meghatározott eljárásokat illetően

Hallgatói véleményezés alapján készített intézkedési terv 2021/2022 I.