Intézetünkben a magas tanulmányi eredményű hallgatóink számára lehetőség nyílik a farmakológia tárgy oktatásába való bekapcsolódásra demonstrátori pozícióban. A demonstrátorok az Intézet oktatóinak irányítása mellett szemináriumok vezetésében vehetnek részt.

A demonstrátori munka során a hallgatók tapasztalatot szerezhetnek az oktatói tevékenység szépségeiről és kihívásairól, melyet a karrierjük későbbi szakaszaiban változatos módon hasznosíthatnak, függetlenül későbbi munkakörüktől. Továbbá a demonstrátorok a szemináriumokra való felkészülésük során elmélyíthetik és kontextusba helyezhetik már megszerzett farmakológiai tudásukat, ami nagyban elősegítheti a tudásuk későbbi klinikai alkalmazását.

Demonstrátorság feltételei:

  • Az Egyetem által meghatározott feltételek (link)
  • jó vagy jeles Farmakológia szigorlati jegy
  • Előny: tanszéki TDK munka és a Bevezetés a farmakológiai kutatásokba kurzus teljesítése

Munkavégzés követelményei:

  • oktatási feladatok rendszeres ellátása
  • a demonstrátori tevékenységéhez kapcsolódó gyakorlati tananyag megbeszélésén való részvétel

Demonstrátori ösztöndíj pályázat

A Farmakológiai Intézet demonstrátorai

Intézeti Demonstrátori Felelős: Dr. Zádori Zoltán