“A hallgatók tudományos képzését, és ezzel az utánpótlás nevelését, kiemelt feladatunknak tekintjük.”

Intézetünkben aktív és sikeres tudományos diákköri munka folyik. Kutatócsoportjaink folyamatosan várják olyan motivált és agilis hallgatók jelentkezését, akik szeretnének megismerkedni a kutatással, szívesen tanulnának új és izgalmas módszereket, és akik aktívan részt vennének világszínvonalú kutatási projektjeinkben. A TDK munkában való részvétel ezen kívül fejleszti a problémamegoldó képességet, segít a rendszerszemlélet kialakításában, és megteremti egy esetleges későbbi PhD képzésben való részvétel előfeltételeit. (A PhD megszerzése nemcsak az elméleti karrierben nélkülözhetetlen, de a klinikai álláspályázatokban is előnyt jelent.) Az Intézetünkben kitartóan dolgozó hallgatók indulhatnak hallgatói tudományos konferenciákon (TDK, OTDK, Korányi konferencia, nemzetközi TDK konferenciák) részt vehetnek nemzetközi nyári egyetemeken, és sikeres farmakológia vizsga után demonstrátori kinevezést is kaphatnak.

Az intézetünkben folyó színvonalas kutatómunkába diákköröseinket több szinten is bevonjuk. A kísérletes munkán túl aktívan részt vesznek a szakmai megbeszéléseken. Minden félévben megszervezzük a “Bevezetés a farmakológiai kutatásokba” című szabadon választható angol nyelvű kurzusunkat (“Science Club”, AOSFRM919_1A). Ezen diákköröseink a PhD hallgatókkal együtt bővíthetik szakmai ismereteiket, angol nyelvtudásukat és előadói készségüket. Mindez későbbi szakmai karrierjük során hasznosítható előnyökhöz juttatja őket.

Tekintettel arra, hogy projektjeink ambiciózusak és nagy kihívást jelentenek, általában 3-4 szemeszternyi TDK munka után hasznosul igazán a befektetett energia (TDK előadás, tudományos közlemény, kongresszusi részvétel). Ezért közös érdekünk, hogy leendő diákkőröseink minél hamarabb, lehetőleg már III. éves korukban vagy előbb jelentkezzenek nálunk. A jelentkezésnél előnyt élveznek a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgatók.

Bárki, akinek az érdeklődését felkeltettük, minden elköteleződés nélkül részt vehet egy-egy Science Clubon és személyes benyomást szerezhet az itt folyó munkáról. Különösen alkalmas erre kutatócsoportjaink bemutatkozó előadása, amelyet minden tanév kezdetén megtartunk.

Jelentkezni a tanszék TDK és PhD felelősénél, Dr. Zádori Zoltánnál (zadori.zoltan@med.semmelweis-univ.hu) vagy helyettesénél Dr. Giricz Zoltánnal lehet (giricz.zoltan@med.semmelweis-univ.hu).