Intézetünk, mely egyetemi intézményként kettős, oktatási és kutatási feladatot lát el, önálló Gyógyszertani Intézetként 1872 óta működik. Az Intézet neve 1999-ben változott meg Farmakológia és Farmakoterápiás Intézetre.

A graduális képzés keretében két féléven keresztül oktatja a farmakológia alapjait és a klinikai farmakológiát a IV. éves magyar, angol és német orvos-, illetve fogorvostan-hallgatók számára. szakvizsgáztatásban, valamint a doktori képzés programjában.

Az oktatási tevékenység mellett az intézetben széleskörű, a farmakológia számos területét felölelő kutatás zajlik. In vivo, ex vivo és in vitro metodikák alkalmazásával laborjainkban többek között kardiovaszkuláris, bioinformatikai, viselkedésfarmakológiai és gasztrointesztinális vizsgálatok folynak.

02