A Semmelweis Egyetem Doktori Iskoláinak teljes PhD téma listája megtalálható az alábbi oldalon.

A Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének PhD témái:

01. Szív-és és Érgyógyászati, Elméleti és Transzlációs Orvostudományi Doktori Tagozat: Prof. Kellermayer Miklós
Program/Alprogram Téma Témavezető
Program 1/1 Szív és érrendszeri betegségek élettana és klinikuma  
  A szívizom iszkémiás adaptációjának vizsgálata komorbiditási tényezők jelenlétében in vitro sejtkultúra modelleken Dr. Görbe Anikó 
03. Gyógyszertudományok és Egészségügyi Technológiák Tagozat: Prof. Zelkó Romána
Program/Alprogram Téma Témavezető
Program 3/1 A gyógyszerészeti tudományok korszerű kutatási irányai  
  Bioinformatikai és hálózatelméleti módszerek alkalmazása illetve fejlesztése a kardiovaszkuláris megbetegedések kutatásában és a farmakovigilanciában Dr. Ágg Bence
  Új kardioprotektív eljárások vizsgálata kis- és nagyállatmodellekben Dr. Ferdinandy Péter
Program 3/2 Experimentális és klinikai farmakológia  
  Egy nem megoldott probléma (an unmet medical need): a perifériás (gyulladásos ill. neuropáthiás) fájdalomcsillapítás új útjai Dr. Al-Khrasani Mahmoud
  Centrális és perifériás mechanizmusok mint potenciális gyógyszertargetek Dr. Fürst Zsuzsanna
  Az extracelluláris vezikulák szerepe a kardiovaszkuláris sejttípusok közti jelátvitelben metabolikus betegségekben Dr. Giricz Zoltán
  Az extracelluláris vezikulák szerepe a kardioprotektív terápiákban Dr. Giricz Zoltán
  Lokális mediátorok szerepe érreakciókban, a nyálkahártya funkcionális integritásában és a mellékvese-funkciókban Dr. Gyires Klára
  A fájdalomérzékelés spinális és szupraspinális opioderg szabályozásának mechanizmusai Dr. Riba Pál
  Új gyulladásos mechanizmusok mint terápiás támadáspontok azonosítása kardiovaszkuláris és metabolikus betegségekben Dr. Varga Zoltán
  A gasztrointsztinális rendszer működését befolyásoló vegyületek hatásainak és receptorainak analízise Dr. Zádori Zoltán
Program 3/3 Transzlációs és klinikai farmakológiai  
  Sejtorganellumok közti kommunikáció és ennek szerepe szív- érrendszeri és metabolikus betegségekben Dr. Mórotz Gábor
A Transzlációs és klinikai farmakológiai program témái a Transzlációs Medicina Központ szervezésében valósulnak meg.

 

06. Szentágothai János Idegtudományi Tagozat, vezető: Prof. Bereczki Dániel
Program/Alprogram Téma Témavezető
Program 6/3 Funkcionális idegtudományok  
  Pszichiátriai és neurológiai kórképek kognitív zavarainak modellezése rágcsálókban Dr. Gyertyán István

 

07. Molekuláris Orvostudományi Tagozat, vezető: Prof. Enyedi Péter
Program/Alprogram Téma Témavezető
Program 7/2 Pathobiokémia   
  A sejthalál szabályozására ható jelátviteli terápiák molekuláris farmakológiája és kísérő molekuláris farmakodiagnosztikája Dr. Peták István