2019. május 23 – 25. között rendezték meg a pécsi Kodály Központban a Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság (MHTT) XXVII. kongresszusát. A Semmelweis Egyetem I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetének munkatársai a három napos konferencián 10 előadással és 5 poszter prezentációval képviselték az intézetet.

 

A kongresszus ünnepélyes megnyitóján az impozáns hangversenyteremben Dr. Illés Árpád, az MHTT elnöke köszöntötte a résztvevőket. Két felvezető előadást követően Krizsán Szilvia ismertette a genetikai vizsgálatok szerepét és jelentőségét akut myeloid leukémiában (AML). Ugyanebben a szekcióban Csomor Judit a mérhető/minimális reziduális betegség (MRD) kimutatásának jelentőségét mutatta be AML-ben. A myeloproliferatív neopláziákkal (MPN) foglalkozó szekcióban intézetünk korábbi PhD hallgatója, Király Péter Attila tartott előadást a Philadelphia-negatív MPN transzformációjának molekuláris genetikai vizsgálatáról. Ezt követte Mózes Réka előadása, melyben egy specifikus, a mutációk széles spektrumát azonosító calreticulin ellenes antitest immunhisztokémiai felhasználhatóságáról beszélt. Az első nap záró, krónikus lymphocytás leukémiával (CLL) foglalkozó szekciójában Barna Gábor az MRD kimutatásának jelentőségéről és technikai aspektusairól tartott előadást, melyet Aczél Dóra „Ibrutinib rezisztenciával asszociált BTK C481S mutáció korai kimutatása krónikus limfocitás leukémiában” című előadása követett. Ugyanebben a szekcióban Kiss Richárd ismertette Bödör Csaba munkacsoportjának TP53 és IGHV mutáció analízissel szerzett tapasztalatait CLL-ben.

A konferencia második napján Nagy Noémi mutatta be az EZH2 mutációs státusz meghatározásának és monitorozásának jelentőségét follicularis lymphomában. Az előadást követően Nagy Ákos ismertetett három liquid biopsziás esettanulmányt follikuláris lymphomában. A konferencia harmadik napjának záró szekciójában Gángó Ambrus prezentálta az első hazai Nanostring eredményeket diffúz nagy B-sejtes lymphomákban.

Intézetünk PhD és TDK hallgatói további 5 poszter bemutatót tartottak a konferencián. Aczél Dóra egy esettanulmány során számolt be egy újonnan felfedezett venetoclax rezisztenciát okozó mutáció kimutatásáról CLL-ben. Kotmayer Lili egy familiáris myelodysplasiás szindrómában szenvedő család kópiaszám-változásainak vizsgálatát mutatta be. Takács Ferenc CLL-ben szenvedő betegek Ibrutinib kezelés hatására létrejövő fenotípus változásainak, és ezek lehetséges prognosztikai hatásainak jelentőségét ismertette poszter prezentációja során. Bátai Bence egy izgalmas, juvenilis xanthogranulomát követően kialakult, azonos mutációt hordozó juvenilis myelomonocyter leukémia esettanulmányt mutatott be. Végezetül Czeti Ágnes a CLIMP-63 fehérje vizsgálatáról beszélt myeloma multiplexben.

Az idei MHTT konferencia díszvendége a világ egyik leghíresebb rákkutató központjának, a houston-i MD Anderson Cancer Center vezetője, Professzor Hagop Kantarjian volt. Kantarjian három izgalmas előadást tartott az akut és krónikus leukémiák modern kezeléséről („What is New and Exciting in Adult ALL Therapy?”, „State of the Art Update on AML” „How I Treat CML Today”).

A konferencián bemutatott előadásokat színvonalas szakmai tanácskozások követték továbbá a kongresszust hangulatos közösségi programok színesítették. Az esemény részletes programja az alábbi linken érhető el.

Nagy Ákos