A 2022/23-es, II. félévi Klinikai Biostatisztika PhD kurzus tematikája, előadásai,
Frissítve: 2023-05-18 (előadási diasorok és vizsga-adatbázis feltöltése)

A kurzus 2023. február 16-án, csütörtökön, 16:30-kor kezdődik, on-line formában. Zoom linket a kurzust felvett hallgatóknak fogunk küldeni neptun üzenet formájában. 

A Klinikai Biostatisztika kurzus alkalmai gyakorlattal egybekötött előadások. Az előadások során Magatartástudományi Intézet honlapján közzétett Zoom-használati-etikett előírásai irányadóak. A jelenlét rögzíthetősége érdekében kérjük a teljes név elküldését a Chat ablakba. 

Jelentkezés a neptun portálon keresztül. 

Tudnivalók: Az előadások egyben gyakorlatok is. Javasolt, hogy minden hallgató olyan saját/tanszéki számítógéppel, melyre a Statistica szoftver előzetesen telepítésre került. Parallel a bemutatott példákkal egyéni gyakorlás is történik. A kurzus során 2-3 beadandó feladatsor kerül majd kiosztásra olyan feladatokkal, amelyek addig elhangzottak. A saját számítógépen való gyakorlás és a beadandó feladatok folyamatos megoldása kritériuma a kurzus teljesítésének. A 3 beküldött házifeladat a vizsgára bocsátás feltétele. 

Vizsga: valós adatbázis és példák megoldása Statistica szoftverrel egyénileg, saját számítógépen. Amennyiben ez nem oldható meg mindenkinek, akkor a vizsgát a NET számítógépes teremben rendezzük majd meg, ahol a számítógép használat biztosított lesz.

A gyakorló feladatok, adatbázisok, feladatsorok ezen a honlapon lesznek elérhetők.

Házi feladatok:

Házi feladat 1: HáziFeladat_1 HáziFeladat_1_ElértPontok 
Leadási határidő: március 15.
Téma: adatkezelés, poweranalízis, leíró statisztika, korreláció, regresszió

Házi feladat 2: HáziFeladat_2  Elért pontok  Útmutató
Leadási határidő: április 26.
Téma: kontigenciatáblák, Chi-négyzet-teszt, túlélési analízis, logisztikus regresszió

Házi feladat 3: HáziFeladat_3 Elért pontok
Leadási határidő: május 17.
Téma: t-tesztek, ANOVA, Cox-regresszió

A házi feladatok megoldását (statisztikai szoftver outputjait, illetve a szöveges értékelést és ábrákat tartalmazó fájlokat) a klinbiostat2021@gmail.com e-mail címre kell a fenti határidőkig megküldeni.

Gyakorló adatbázis: MintaAdatbázis2023

Vizsga-adatbázis (vizsgához): Vizsga2023

Ráta adatbázis (2023-02-23 előadáshoz): Ráta_adatbázis

Down adatbázis (2023-02-23 előadáshoz): Down hipotetikus példa

Követéses adatbázis (2023-04-20 előadáshoz): KövetésAdatbázis

A kurzushoz tartozó tankönyv: Biostatisztika a klinikumban

További felkészülési lehetőség SAS felhasználóknak: Dinya Elek: Biometria a klinikumban (Medicina)

 
Időpont Előadás címe Előadó
     
2023.02.16 Korreláció, lineáris regresszió Sinkovits György
2023.02.23 Adatredukció, adatok bemutatásának lehetőségei, a többszörös elemzés helye az orvosi gondolkodásban és a biostatisztikában.  Prohászka Zoltán
2023.03.02 Vizsgálattervezés, a biostatisztikai munka folyamata általában, power analízis.  Prohászka Zoltán
2023.03.09 Folyamatos változások előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. A többszörös lineáris regresszió, példák. Dinya Elek
2023.03.16 A biostatisztikai elemzés helye az orvostudományban I. Laboratóriumi vizsgálatok  alapvető értékelési szempontjai, ROC analízis, példák. Prohászka Zoltán
2023.03.23 Kontingenciatáblák, példák (Fisher’s Exact teszt, chi-négyzet próba). Prohászka Zoltán
2023.03.30 Események időbeli előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. Túlélési analízis. A Cox regresszió. Dinya Elek
2023.04.06 Szünet, Nagyhét Szünet
2023.04.13 Igen-nem változás előrejelzése több változó hatásának együttes elemzése alapján. Logisztikus regresszió. A többszörös logisztikus regresszió, példák. Prohászka Zoltán
2023.04.20 Paraméteres és nem paraméteres próbák alkalmazása folytonos változók esetén (Csoportok összehasonlítása: t-tesztek, egy szempontos ANOVA). Sinkovits György
2023.04.27 Gyógyszerkinetikai vizsgálatok statisztikai alapjai, példák. Dinya Elek
2023.05.04 Két és többirányú változás együttes elemzése. A többszempontos varianciaanalízis. Makara Gábor
2023.05.11 Variancia analízis, példák megoldása a Statistica programmal. Makara Gábor
2023.05.18 A biostatisztikai elemzés helye az orvostudományban II. A klinikai epidemiológia és populációgenetika alapfogalmai és az alkalmazott statisztikai módszerek. Prohászka Zoltán
2023.05.25 Hogyan olvassunk kritikusan orvosi cikkeket? A klinikai biostatisztikai munka minősége, mint az értékelés alapvető szempontja.  Prohászka Zoltán
2023.06.01 Vizsga 16:00 (feladatmegoldások saját számítógépen)  
2023.06.08 Vizsga 16:00 (feladatmegoldások saját számítógépen)  

További információ: prohaszka.zoltan@med.semmelweis-univ.hu, gysinkovits@gmail.com