Munkatársak

A munkacsoport profilja

A Kutatólaboratóriumban a trombotikus mikroangiopátiák (TMA) széleskörű diagnosztikájával párhuzamosan a betegségek okának felderítésére irányuló kutatás is zajlik.

Vizsgálataink egyik fő iránya a trombotikus trombocitopéniás purpura (TTP) hátterében álló ADAMTS13-deficiencia okainak felderítése. A TTP immunmediált formájában a deficienciát a von Willebrand-faktort (VWF) hasító ADAMTS13 enzim ellen termelődő autoantitestek okozzák, így elsősorban arra szeretnénk választ adni, hogy pontosan milyen lépések vezetnek az ADAMTS13 enzimmel szembeni autoimmunitás kialakulásához.

Kutatásaink másik fő irányvonalát a komplementrendszernek a trombotikus mikroangiopátiákban játszott szerepe képezi. A komplementdiszreguláció szerepe az atípusos hemolitikus urémiás szindróma (aHUS) komplementmediált formájában már jól ismert, azonban munkacsoportunk korábban igazolta a fokozott komplementaktiváció szerepét a TTP, illetve másodlagos TMA formák kialakulásában is.

Célunk, hogy az ADAMTS13-VWF tengely és a komplementrendszer egyidejű vizsgálatával és a klinikai adatok szintézisével új felismeréseket tegyünk a TMA-k patogenezisével kapcsolatban. Ehhez jó alapot biztosít komplementrendszer vizsgálatában és TMA-k diagnosztikájában szerzett szaktudás és tapasztalat, valamint a nagyszámú betegadat és minta, amelyet laboratóriumunk az elmúlt évtizedekben összegyűjtött.

Vizsgálataink nem korlátozódnak kizárólag a szűk értelemben vett TMA-kra, hanem kiterjednek olyan kórállapotokra, amelyek patogenezisében hasonlóképpen felmerül az ADAMTS13-VWF tengely és a komplementrendszer együttes hatásának szerepe. Ebbe a csoportba tartozik a COVID-19 betegség, illetve az ezzel kapcsolatos kórképek (MIS-C, long covid), amelyek kutatásával a 2020-as világjárvány kezdete óta foglalkozunk.

Laboratóriumunk tagja több nemzetközi konzorciumnak is, amelyek az Európai Unió által támogatott pályázatok keretében kutatják a komplementrendszer számos betegségben játszott szerepét (CORVOS), illetve az ADAMTS13-elleni toleranciavesztés mechanizmusát és lehetséges új terápiás lehetőségeit (TOLERATE).

Munkacsoportunk a fenti témákban TDK és szakdolgozati lehetőséget biztosít elsősorban általános orvostanhallgatók, illetve az orvostudományok iránt érdeklődő biológus, gyógyszerész, biomérnök és más biológiai oktatási irányú hallgatók részére.