Munkatársak

A Belgyógyászati és Hematológiai Klinika több mint 20 éve hozta létre az ateroszklerózis és a komplement mediált betegségek modellezésére az in vitro módszerekkel működő endotélsejt munkacsoportját. Az in vitro modellrendszer és az itt használt módszerek nyújtottak lehetőséget a továbbfejlődésre, egyrészt a hematológiai ellátás keretén belül az autológ hemopoetikus őssejttranszplantáció laboratóriumi és biobankolási hátterének megteremtésére, másrészt egy mezenchimális őssejt bioreaktor beszerzésére, és ennek transzlációs-medicinális kutatóhelyének kialakítására. 2022-ben elnyert HUN-REN-SE pályázatunk a COVID-19 indukált immuntrombózis endotélsejtes és mezenchimális őssejtes vonatkozásaival foglalkozik. Így jelenleg a Sejtbiológiai és Sejtterápiás Csoport ennek a négy egységnek szinergiáját jelenti. Az együttműködés azonban nem csak a Csoporton belül működik, hanem a Kutatólaboratórium többi munkacsoportjával és a Klinika gyógyászati részlegeivel is rendkívül szoros.

A fenti témákban a Sejtbiológiai és Sejtterápiás Csoport TDK és szakdolgozati lehetőséget biztosít általános orvos, gyógyszerész, biológus, biomérnök és más biológiai oktatási irányú hallgatók részére! Részleteket lásd itt! 

A Sejtbiológiai és Sejtterápiás Csoport működési egységei

Korábbi munkatársaink

Dr. Oroszlán Melinda, Dr. Rugonfalvi-Kiss Szabolcs, Dr. Herczenik Eszter, Dr. Makó Veronika, Dr. Cselenyák Attila, Dr. Jani Péter, Dr. Schwaner Endre, Czúcz Judit, Schaffer Gyula

Pályázatok

Az EC Munkacsoport 1999. évi megalakulása óta 3 MTA-TKI, 3 NKFP, 1 EU (FP5ACM), 1 ETT, 6 OTKA pályázat nyertes résztvevője volt, emellett 3 OTKA (NKFI) pályázatot teljes mértékig az EC Munkacsoport projektjeinek kivitelezésére nyertünk el (OTKA 49164, NKFI 100684, NKFI 115623, PI: Cervenak László). Jelenlegi projektjeink részben a HUN-REN-SE Immunológiai és Hematológiai Kutatócsoport Immuntrombózis témájú pályázatának keretein belül zajlanak szoros együttműködésben a Kutatólaboratórium populációs vizsgálataival.

Az újonnan induló MSC laboratórium kialakítására 2020-ben a Semmelweis Egyetem STIA-KFI pályázatát, valamint a biobankolás fejlesztésére 2021-ben egy másik STIA-KFI pályázatot nyertünk el. A mezenchimális őssejtekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztést 2023-tól egy Richter Témapályázat is támogatja.

A Sejtbiológiai és Sejtterápiás Csoportunkban alkalmazott módszerek

Laboratóriumunkban a következő módszereket végezzük: primer sejtvonalak létrehozása és tenyésztése, bioreaktoros sejttenyésztés, áramlási citometria, fluoreszcens mikroszkópia, Western-blot, ELISA, qPCR, funkcionális tesztek (XperT permeabilitás, neutrofil-endotélsejt adhézió, angiogenezis, sebgyógyulás, proliferáció, citotoxicitás, Ca-mobilizáció)

Publikációk (pdf)