Munkatársak

 • Szilágyi Ágnes, MSc, PhD, tudományos főmunkatárs
 • Csuka Dorottya, biológus, PhD, tudományos főmunkatárs
 • Marossy Katalin, biológus, MSc
 • Miklós János, laboratóriumi analitikus, BSc
 • Szabó Edina, laboratóriumi analitikus, BSc
 • Takács Beáta, laboratóriumi analitikus, MSc
 • Janszky Noémi, általános orvos, MD, PhD hallgató

A Kutatólaboratórium keretein belül folyó genetikai vizsgálatok a laboratórium megalakulásával párhuzamosan indultak, ezek fő tevékenysége eleinte a Belgyógyászati Klinika profiljába tartozó betegségek (kardiovaszkuláris és autoimmun kórképek, diabétesz) genetikai alapjának vizsgálata volt populációgenetikai módszerek alkalmazásával.

A komplementgenetikai munkacsoport mára számos – elsősorban komplementmediált vagy komplement polimorfizmusokkal kapcsolatba hozható – gyakori és ritka betegség hátterében álló genetikai faktorok azonosításával és funkcionális vizsgálatával foglalkozik. A kutatás mellett munkacsoportunk a Kutatólaboratórium diagnosztikai munkájában is részt vesz, ez jelenleg ismert mutációk kimutatását (genetikai eredetű hemokromatózis) és különböző ritka betegségek (atípusos hemolitikus urémiás szindróma, C3-glomerulopátiák, komplement deficienciák, herediter angioödéma, Upshaw-Schulman szindróma, transztiretin amiloidózis) kóroki mutációinak azonosítását foglalja magába.

Módszerek

Munkacsoportunk hagyományosan polimeráz láncreakció (PCR) alapú molekuláris biológiai módszerek beállításával és alkalmazásával foglalkozik, többek között PCR-RFLP, allél-specifikus PCR, long-range PCR, multiplex ligáció-függő próba amplifikálás, valamint kvantitatív és kvalitatív real-time PCR technikákat használunk különböző target polimorfizmusok, haplotípusok, mutációk és kópiaszám variációk meghatározására. Több kutatási és diagnosztikai területen szükség van a vizsgált gének teljes szekvenciájának ismeretére, ezt Sanger szekvenálással vagy az utóbbi években új generációs szekvenálással (teljes exom analízis) külső szolgáltató igénybevételével végezzük. Egyes kutatási projektekhez fehérjék mennyiségi és minőségi analízisére (ELISA, Western-blot) alkalmas módszereket használunk.

Pályázatok

A munkacsoport indulása óta a következő pályázatokban vettünk részt:

 • OTKA 49266 – A középkorú lakosság morbiditásának és mortalitásának összefüggése az MHC centrális régiójában található egyes génvariánsokkal és haplotipusokkal (2005-2009),
 • ETT 154/2006 – A komplement-aktiváció vizsgálata akut ischaemiás stroke-ban és carotis műtéti ischaemia/reperfúzió után (2006-2008).
 • OTKA 72689 – Szívelégtelenség prediktorainak modellezése endotélsejteken;
 • ETT 036/2009 – Az ischemiás stroke pathogenezisében és az infekciós szövődményeiben szerepet játszó komplementtől-függő és egyéb gyulladásos folyamatok genetikai szabályozása. Új terápiás eljárásokat előkészítő vizsgálatok;
 • OTKA-NKTH 80842 – A természetes és patológiás autoantitestek szintjének összefüggése a HLA-val: kapcsolatuk két autoimmun betegség, a sclerosis multiplex (SM) és a szisztemás lupus erythematosus (SLE) közös pathomechanizmusával.
 • OTKA-NN 110909 – A komplement szerepének vizsgálata a transzplantált vese antitestek közvetítette kilökődésében (2014-2017)
 • OTKA 116119 – A komplement H-faktor-rokon fehérje 5 szerepének feltárása komplement-mediált vesebetegségekben (2016 – 2018)
 • MTA Támogatott Kutatócsoport – Sziálsav kötő lektinek transzlációs klinikai vizsgálata trombotikus mikroangiopátiákban (2017 – 2022)
 • KH OTKA 130355 – Pathogenetikai tényezők azonosítása és jellemzése thromboticus microangiopathiákban (2018 – 2020)
 • MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Program – Az alternatív és lektin komplement útvonalak aktiválódásának, szabályozásának szerepe vesebetegségekben (2019 – 2021)

Végzett PhD hallgatók

 • Bánlaki Zsófia
 • Aladzsity István
 • Szarvas Nóra
 • Garam Nóra Éva