A Kutatócsoport sejtbiológiai vonatkozású célkitűzése az immuntrombózist (a gyulladás, a koaguláció, a trombocitaaktiváció és a fibrinolízis egymást erősítő patológiás folyamatsora) kiváltó citokinmintázat vizsgálata COVID-19-ben szenvedő betegekben, és az ebből nyert információ átültetése in vitro endotélsejt modellrendszerbe. A kutatás további része a COVID-19-re jellemző citokinekkel aktivált endotélsejtek extracelluláris vezikula – mint sejtkommunikációs csatorna – kibocsátásának mérése, valamint a kialakult endotélsejt diszfunkció helyreállítása mezenchimális őssejtekkel. A Kutatócsoport ezáltal egybefűzi az EC Munkacsoport és az MSC Munkacsoport módszereit és fejlesztéseit, és ezeket az eredményeket megpróbálja a COVID-19 terápiájába átültetni.

Az elmúlt pályázati ciklusban folyt kutatásunk

Sziálsav kötő lektinek transzlációs klinikai vizsgálata trombotikus mikroangiopátiákban

A trombotikus mikroangiopátiák (TMA) a komplementkaszkád, a véralvadás, a vérlemezke- és endotél aktiváció szabályozott működésének felborulása miatt kialakuló súlyos, életveszélyes kórképek. Az elmúlt évek eredményei a patogenezis kulcselemeire világítottak rá, azonban a fenti komplex rendszerek patológiás kölcsönhatásai csak részleteiben ismertek. Nem ismertek pontosan a betegség rizikóját fokozó gének és génvariánsok, valamint ezek szerepe a betegség kialakulásában. A Magyar Tudományos Akadémia támogatásával a 2017-2022 közötti időszakban új targetgéneket vizsgálunk meg a TMA-k patogenezisében, és új variációk vagy mutációk azonosítása esetén funkcionális vizsgálatokat végzünk a molekuláris patogenitás igazolására.