A laboratóriumunkban elérhető vizsgálatok

A TTP klinikai gyanúja esetén laboratóriumunkban az alább ismertetett vizsgálatok közül minden olyan vizsgálatot elvégzünk, amely adott esetben indokolt, és amely szükséges a pontos diagnózis felállításához. Az elvégzendő vizsgálatok megválasztását a klinikai kép, illetve az előzetes eredmények alapján laboratóriumunk szakorvosai elvégzik, a beküldő orvos részéről elegendő a TTP klinikai gyanújának, a rövid kórtörténeti összefoglalásnak, illetve az esetleges megelőző plazmakezelés részleteinek feltüntetése.

A TTP klinikai diagnózisának alátámasztására, illetve kizárására alkalmas vizsgálat a plazma ADAMTS13-aktivitásának meghatározása: amennyiben a TTP klinikai diagnosztikus kritériumai teljesülnek, a deficiens (10% alatti) ADAMTS13-aktivitás alátámasztja a diagnózist.

A mintavételt megelőző plazmakezelés (friss fagyasztott plazma infúziója, plazmaferezis) elfedheti az ADAMTS13-deficiencia tényét, ezért az ADAMTS13-aktivitás meghatározására szánt mintát lehetőleg a fenti kezelések megkezdése előtt kell levenni. Amennyiben ez nem lehetséges, a kezelés tényét, idejét és dózisát a kérőlapon fel kell tüntetni.

Mivel az ADAMTS13 metalloproteáz a működéséhez kétértékű kationokat igényel, ezért az aktivitásmérés elvégzére EDTÁ-val antikoagulált vérmintából nem lehetséges. A meghatározásra lehetőleg citráttal antikoagulált vérplazma, ennek hiányában szérum használható.

Amennyiben a levett minta néhány órán belül nem szállítható laboratóriumunkba, a vérplazmát centrifugálással szeparálni kell a sejtes elemektől. A szeparált vérplazmát fagyasztva kell tárolni és laboratóriumunkba juttatni. (A teljes vérminta fagyasztása a sejtek széteséséhez vezet, ilyen mintából a mérést nem tudjuk elvégezni.) A mintavétellel és mintaküldéssel kapcsolatos részletes tájékoztatónkat itt találja: link

Amennyiben az ADAMTS13-deficiencia igazolható, a TTP szerzett és veleszületett formáinak az elkülönítésére el kell végezni az ADAMTS13 elleni autoantitestek kimutatását. Az antitestek jelenlétének és mennyiségének meghatározása történhet az ADAMTS13 enzim gátlásának vizsgálatán keresztül (funkcionális, keveréses teszt), illetve ELISA-módszerrel.

Az ADAMTS13-elleni gátló antitestek (inhibitorok) kimutatására szolgáló funkcionális (keveréses) vizsgálat során a vizsgálandó deficiens mintát ismert aktivitású normál humán mintával kell összekeverni és inkubálni, a kevert mintában mérhető aktivitáscsökkenés utal a betegmintában uralkodó ADAMTS13-gátlás erősségére. Amennyiben a kevert minta aktivitása 40-45% alatti, a mintában ADAMTS13-gátlás igazolható; minél alacsonyabb a kevert minta aktivitása, annál erősebb a gátlás.

Az anti-ADAMTS13 ELISA módszer az antigén-antitest-kapcsolódáson alapul, azaz az ADAMTS13 enzim megkötésére képes valamennyi (gátló és nem gátló) antitest kimutatására képes. A kereskedelmi forgalomban kapható kitek az ADAMTS13-elleni antitestek túlnyomó részét kitevő IgG izotípus meghatározására alkalmasak. Ilyen a laboratóriumunkban alkalmazott esszé is, amellyel a 15 U/mL feletti érték számít pozitívnak.

Az antitestek jelenlétének igazolása alátámasztja az immunmediált TTP diagnózisát.

Kis mennyiségű ADAMTS13-antitest nem minden esetben mutatható ki, ebben az esetben a TTP szerzett formája mellett szól az ADAMTS13-aktivitás normalizálódása a remisszió során – hiszen a kóros antitestek eltűnhetnek az alkalmazott terápia hatására.

Ezzel szemben biallélikus ADAMTS13-mutációk esetén nem termelődik ép ADAMTS13 enzim, ezért örökletes formában az aktivitás tartósan deficiens marad. Amennyiben az antitestek jelenlétét sem funkcionális, sem ELISA módszerrel nem sikerül bizonyítani, és az ADAMTS13-aktivitás tartósan deficiens, felvetődik a TTP örökletes formájának gyanúja. Ebben az esetben el kell végezni az ADAMTS13 gén szekvenálását; az eltérő allélokon elhelyezkedő két ADAMTS13 mutáció alátámasztja az örökletes TTP diagnózisát.

A genetikai vizsgálat elvégzéséhez EDTÁ-val antikoagulált teljes vérmintára, vagy szeparálás és a plazma leszívása után a vér fennmaradó alakos elemeire van szükség.

A (szerzett vagy örökletes) TTP diagnózisa esetén indokolt a beteg gondozásba vétele, és a vérkép kontrollálása mellett szerzett TTP esetén az ADAMTS13-aktivitás, illetve az ADAMTS13-ellenes antitestek mennyiségének időszakos meghatározása is.

Tekintettel arra, hogy klinikailag TTP-nek imponáló betegség esetén is fennállhat a komplementrendszer eltéréseivel járó kórkép is, indokolt minden új beteg laboratóriumi kivizsgálását kiterjeszteni a komplementrendszer vizsgálatára is (a vizsgálatok felsorolását lásd a HUS menüpontban). 

A laboratóriumunkban végzett összes vizsgálatot tartalmazó listát a fenti linkre kattintva is elérheti.