A HUS diagnózist a következő tünetek együttes fennállása esetén lehet kimondani: 1, Thrombocytopenia; 2, Microangiopathiás hemolitikus anémia; 3, Vesekárosodás jelei,

1, Thrombocyta szám <150 G/L

2, Életkornak és nemnek megfelelő határérték szerinti anémia, direkt Coombs negativitás, fragmentocyták vagy schistocyták jelenléte a perifériás kenetben, LDH aktivitás és indirekt bilirubin fokozódás, szabad plazma hemoglobin, haptoglobin szint csökkent

3, Általában hirtelen kezdetű oligo-anúria, emelkedett szérum kreatinin és/vagy karbamid értékek, csökkent kreatinin clearence, glomeruláris károsodás jeleivel

A szindrómának nem kritériuma neurológiai tünetek fennállása és a láz, bár ezek gyakran megfigyelhető jelek. A HUS szindróma nem önáló diagnózis, annak hátterében számos rizikótényező és közvetlen kiváltó ok is állhat, melyek tisztázása és kezelése alapvetően fontos.