Az idei TDK konferencián számos díjjal jutalmaztak több Kerpeles hallgatót. A díjazottak között szerepel Trimmel Bálint, Huszár István Norbert, Hetényi Gergely, Egervári Gábor, Horváth N. Orsolya, Kolonics Ferenc, Tihanyi Benedek, Gara Edit, Herczeg Kata, Csete Dániel és Prókai Lilla.

Trimmel Bálint „Funkcionális, kétdimenziós epithelium létrehozása izolált emberi submandibuláris nyálmirigysejtekből” c. előadásával a szekció I. díját kapta meg, valamint OTDK delegáltságot szerzett.

Huszár István Norbert „Határfelületi víz biofizikai vizsgálata” c. előadásával a Biofizika, bioinformatika szekció II. díját hozta el.

Hetényi Gergely „Vízoldékony hatóanyag tartalmú bukkális hordozórendszerek fejlesztése” c. prezentációjával a Gyógyszerésztudományok II. szekcióján I. díjat, valamint OTDK-jelölést kapott.

Egervári Gábor Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse címet szerezte meg.

Horváth N. Orsolya „Öngyilkossági körkép Miskolcról” c. előadásával a Közegészségtan-epidemiológia szekció I. díját hozta el.

Kolonics Ferenc a Kísérletes és klinikai immunológia, mikrobiológia szekció I. helyezését és OTDK delegációt kapott a „Szeptikus állapotok hatása humán neutrofil granulociták működésére” c. előadásával.

Tihanyi Benedek a Magatartástudomány és pszichiátria szekció I. díját szerezte meg a „Fizikai és pszichés stressz-adaptációs képességek összefüggésének vizsgálata kerékpár-ergométeres terhelés hatására” c. prezentációjával.

Gara Edit a „Humán embrionális őssejt – eredetű endothel-sejtek jellemzése: új terápiás lehetőség kardiovaszkuláris betegségekben?” c. előadása a Keringési betegségek, kardiológia, pulmonológia I. szekcióban II. díjat nyert.

Herczeg Kata „Izoniazid tartalmú liposzómák előállítása és vizsgálata” prezentációjával a Biofizika, bioinformatika szekció I. helyezését hozta el, valamint OTDK delegációt is elnyert.

Prókai Lilla „”Lendület az életnek”- Cisztás fibrózisos betegek állóképességének felmérése és fejlesztése” előadásával a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának XXXIV. Tudományos Diákköri Konferenciájának nívódíját és a Magyar Gyógytornászok Társaságának a különdíját hozta el, továbbá OTDK delegációt is szerzett.

Csete Dániel „A foszfatidilinozitol 3-kináz β szerepe az oszteoklasztogenezisben és az in vivo csonthomeosztázisban” című előadása az Élettan, kórélettan szekcióban II. helyezést ért el.