Feedback-kultúra

Az Feedback-kultúra célja, hogy a hallgatók véleményének figyelembevételével az oktatói-hallgatói együttműködést magasabb szintre emeljük, ezáltal fokozva a tanulás és tanítás élményét, az oktatás minőségét.

Az Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ által működtetett rendszer a feedback-kultúra kiépítését, megerősítését szolgálja, ami az oktatási, és ezáltal a tanulási tevékenység minőségét javíthatja. A rendszer az alábbi oldalról érhető el, amely a jövőben többféle fejlesztésen fog átesni, hogy az oktatást még inkább segítő feedback-kultúra alakuljon ki a Semmelweis Egyetemen.

Az OMHV-n belül két véleményezési forma van használatban: a Neptun UniPoll és a QR-kód alapú azonnali visszajelzési rendszer.

 

Információk karonként

ÁOK

 • QR-kód:
  • I-III. évfolyam: minden előadáson, közvetlenül az előadások után.
  • IV-V. évfolyam: a blokkosított oktatási tevékenység végén történik, a vizsgát megelőzően.
   • A QR-kód megfelel az OMHV-nak, itt nincs UniPoll a szemeszter végén;
   • A kód 24 óráig működik (nem 25 percig, mint a többi esetben)
  • Neptun UniPoll: I-III. évfolyam
   • A kérdőívek kitöltése elektronikus formában történik, a Neptun Rendszeren keresztül.
   • A kötelező, kötelezően választható és a szabadon választható tárgyak, gyakorlatok értékelésére és gyakorlatvezetők oktatói munkájának véleményezésére félévente egy alkalommal, a szorgalmi időszak utolsó két hetében kerül sor. A gyakorlatok és előadások esetében a hallgatók számára legalább 5 egybefüggő naptári napon keresztül biztosítani kell a kitöltési lehetőséget.
   • Az előadások és az előadó oktatói munkájának véleményezésére az előadásokat követően van lehetősége a hallgatóknak.
   • Hallgatói kedvezmények:
    • A kérdőívet kitöltő hallgatók részére – az anonimitás elvét és az adatvédelmi szabályokat betartva – a következő félévben 2 órával hamarabb nyílik meg a vizsgafelvétel lehetősége.
    • A kedvezményben azon hallgatók részesülhetnek, akik valamennyi, általuk az adott félévre felvett tárgy esetében kitöltötték a tantárgyi kérdőívet.

 

EKK

 • QR-kód: rendszerrel kapcsolatos elvárások kari szinten kiépítés alatt vannak.
 • Neptun Unipoll:
  • A kérdőívek kitöltése papíralapú vagy elektronikus (az adott oktatási szervezeti egység vezetője határozza meg).
  • A kötelező tárgyak, kötelezően választható tárgyak, szabadon választható tantárgyak értékelésére, az előadások és az oktatói munka, a gyakorlatok és a gyakorlatvezetők, valamint a szemináriumok és szemináriumvezetők oktatói munkájának véleményezésére félévente egy alkalommal, a szorgalmi időszak utolsó két hetében kerül sor.
  • A több oktató által oktatott tárgy véleményezésének minden oktató munkájára ki kell terjednie.
  • A felmérések lebonyolítása a Neptun Rendszeren keresztül, vagy papír alapon történik, a hallgatók számára mindkét esetben legalább 5 egybefüggő naptári napon keresztül biztosítani kell a kérdőívek kitöltésének lehetőségét.
  • Hallgatói kedvezmények:
   • A Hallgatói Önkormányzat javaslatára a kar vezetője kedvezményeket állapít meg.

 

ETK

 • QR-kód:
  • A véleményező véleményt nyilváníthat a QR-kódos felmérésben valamennyi tantárgy valamennyi órájáról.
  • Az oktatónak kurzusonként legalább 3 elméleti és 3 gyakorlati óráját (ha van) kell véleményeztetnie. Ezek közül kettőt a szorgalmi időszak egy-egy órája után, egyet pedig a kurzus utolsó órájának végén. Ha ennél kevesebb óra van a kurzuson, akkor mindegyiket.
  • A félévközi QR-kódos felmérésben kizárólag az aktuális tanórát lehet értékelni.
  • A kurzus végén felvetített utolsó QR-kóddal az oktató a kurzus egészének értékelésére kéri a hallgatókat.
 • Neptun Unipoll: a gyakorlatban nincs használatban, a karon az OMHV felmérése kizárólag QR-kód alapú.

 

FOK

 • QR-kód: az elméleti modulban minden előadáson és gyakorlaton kötelező az oktatónak kivetíteni.
 • Neptun Unipoll:
  • A kérdőívek kitöltése elektronikus formában történik, a Neptun Rendszeren keresztül.
  • A kötelező, kötelezően választható és a szabadon választható tárgyak értékelésére, a gyakorlatok és gyakorlatvezetők oktatói munkájának véleményezésére félévente egy alkalommal, a szorgalmi időszak utolsó két hetében kerül sor. A hallgatók számára legalább 5 egybefüggő naptári napon keresztül biztosítani kell a kitöltési lehetőséget a Neptun Rendszeren keresztül.
  • Az előadások és az előadó oktatói munkájának véleményezésére az előadásokat követően van lehetősége a hallgatóknak.
  • Ha több gyakorlatvezető oktatja az adott tárgyat a félév során, akkor felmérésre több alkalommal, az oktatott blokkok végén kerül sor.
  • Hallgatói kedvezmények:
   • A kérdőívet kitöltő hallgatók részére – az anonimitás elvét és az adatvédelmi szabályokat betartva – a következő félévben 2 órával hamarabb nyílik meg a vizsgafelvétel lehetősége.
   • A kedvezményben azon hallgatók részesülhetnek, akik valamennyi, általuk az adott félévre felvett tárgy esetében kitöltötték a tantárgyi kérdőívet.

 

GYTK

 • QR-kód: jelenleg a QR-alapú visszajelzés használata ajánlott, a gyakorlatban nem kötelező.
 • Neptun Unipoll:
  • A kérdőívek kitöltése elektronikus formában történik, a Neptun Rendszeren keresztül.
  • A kötelező tárgyak, kötelezően választható tárgyak, szabadon választható tantárgyak értékelésére félévente egy alkalommal, a szorgalmi időszak utolsó két hetében kerül sor.
  • A felmérések lebonyolítása a Neptun Rendszeren keresztül történik, a hallgatók számára legalább 5 egybefüggő naptári napon keresztül biztosítani kell a kérdőívek kitöltésének lehetőségét.
  • Hallgatói kedvezmények:
   • A kérdőívet kitöltő hallgatók részére – az anonimitás elvét és az adatvédelmi szabályokat betartva – a következő félévben 2 órával hamarabb nyílik meg a vizsgafelvétel lehetősége.
   • A kedvezményben azon hallgatók részesülhetnek, akik valamennyi, általuk az adott félévre felvett tárgy esetében kitöltötték a tantárgyi kérdőívet.

 

PAK

 • QR-kód: rendszerrel kapcsolatos elvárások kari szinten kiépítés alatt vannak.
 • Neptun Unipoll:
  • A kérdőívek kitöltése elektronikus formában történik a Neptun Rendszerben.
  • A kötelező és választható tárgyak, gyakorlatok, előadások, oktatói munka értékelésére a szorgalmi időszak utolsó hetében kerül sor, a vizsgaidőszak és gyakorlati értékelések előtt.
  • A hallgató véleményezheti az oktatókat, gyakorlatvezetőket.
  • Az értékelés 1-5 terjedő skálán történik, az utolsó kérdésre pedig 5-10 saját mondatban lehet válaszolni.
  • Hallgatói kedvezmények:
   • A kérdőívet kitöltő hallgatók részére a következő félévben 2 órával hamarabb nyílik meg a vizsgafelvétel lehetősége. A kedvezményben azon hallgatók részesülhetnek, akik valamennyi, általuk az adott félévre felvett tárgy esetében kitöltötték a tantárgyi kérdőívet.

QR-kód

A QR-kód alapú értékelés azonnali visszajelzési lehetőséget biztosít. Az oktatók láthatják az óráikra érkezett reakciókat, véleményeket anonim formában. Ez lehetővé teszi, hogy akár már a következő előadáson reagáljon a kérésekre, igényekre, az esetleges kritikákat, dicséreteket és javaslatokat figyelembe véve.

Az előadások/gyakorlatok végén kivetített QR-kódot beolvasva a SeKA-azonosítást követően a hallgató véleményezni tudja a kurzust, amin részt vett.

A QR-kód működése:

 • A kód az 1. beolvasástól számított 25 percig aktív
 • Az első vélemény beérkezésétől fogva még 25 perc áll rendelkezésre, hogy kitöltse a kérdőívet a hallgató
 • Akinek ezalatt az idő alatt nem sikerül beolvasni a kódot, az az adott órát nem tudja véleményezni
 • A véleményezés anonim, a hallgató személyes információi nem kerülnek rögzítésre, csak a véleménye

A rendszer kezelésének szabályzatáról kari hatáskörben születik döntés, de mindazoknak javasoljuk a használatát, akik szeretnék az oktatás minőségét magasabb színvonalra emelni.

 • Az oktatónak az előadás és gyakorlat végén kell kivetítenie QR-kódot, amivel az adott órát véleményezhetik a hallgatók.
  • az előadások esetében 9,
  • a gyakorlatoknál 10 kérdés szerepel.
 • A félév befejezésekor (ÁOK IV-V. évfolyamon a blokkok végén), az utolsó kurzus végén kivetített QR-kóddal az oktató a teljes kurzus véleményezésére kérheti a hallgatókat.
 • Minden kérdőív végén lehetőség van szöveges értékelésre, javaslatok megfogalmazása.
 • A szemeszter végén a beérkezett adatokból statisztika készül, kari, tanszéki, illetve oktatói szintre lebontva.
  • Az oktatók személyes értékeléseihez az adott oktató, tanszékvezető, dékán és rektor férhetnek hozzá.
  • A hallgatók véleményét az oktatók minősítésekor is figyelembe kell venni, ezt az egyetemi szabályzatok is rögzítik.

Neptun UniPoll

Az UniPoll a szemeszter végén, Neptun kérvény formájában tölthető ki. Ezzel a kérdőívvel a hallgató az oktató által nyújtott egész szemeszteres oktatási tevékenységét, teljesítményét értékeli. Az értékelést a szorgalmi időszak végéig le kell bonyolítani.

A kérdőívet a képzés nyelvének megfelelően (idegen nyelvű képzéseknél az adott idegen nyelven) kell elérhetővé tenni a hallgatók számára.

A OMHV-ra vonatkozó szenátusi határozat elérhető ITT.

Eredmények, intézkedési tervek

Az összesített OMHV eredményeket SeKA-hozzáféréssel minden egyetemi polgár megtekintheti a Moodle e-learning rendszerben (bejelentkezés után az “Iratkoztasson be” gombra kattintva).

 • Az OMHV működtetését és kivitelezését az Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központja (OFMSZK) biztosítja az adott kar dékánjának szakmai felügyeletével. A kérdőívek feldolgozását (összesítését, statisztikai számítások és elemzések elvégzését) a kérdőív lezárását követő 30 napon belül végzi el az OMFSZK.
 • Kezdőlap -> Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ (OMFSZK) -> OMHV -> szemeszter -> Kar
 • A karon belül megtekinthető az adott szemeszterre vonatkozóan:
  • intézkedési terve: a félév alatt érkezett hallgatói értékelések alapján leszűrt konklúziók leírása, az adatok lebontása tanszékek, szervezeti egységek szerint, illetve célok kitűzése a következő szemeszterre.
  • az értékelés: statisztikai adatok a kitöltési számról, véleményezett oktatók számáról, értékelési átlagokról készült diagram formában
 • Az egyetem polgárai számára nyilvánosságra hozott értékelésekben az oktatók anonimizáltan szerepelnek, a személyes adatok és eredmények nem visszakövethetőek.
 • Az oktatók személyes értékeléseihez az oktatón kívül csak a tanszékvezető, a dékán és a dékánhelyettesek, a rektor és a rektorhelyettesek, valamint az OMSZK igazgatója férhetnek hozzá.
 • A OMHV-ra vonatkozó szenátusi határozat elérhető ITT.

Táblázatos összefoglaló

Miért hasznos kitölteni?

Miért jó a hallgatónak, ha kitölti a OMHV kérdőívet?

 • ANONIM módon kifejezheti a véleményét.
 • Aktívan részt vehetsz az egyetemi közéletben, hozzájárulhatsz az oktatás fejlesztéséhez.
 • Konstruktív kritikát, dicséretet, javaslatokat fogalmazhatsz meg a hallgatóbarát oktatás kialakításának érdekében.
 • Véleményt alkothatsz:
  • a tantárgyról, a tantárgy keretében oktatott anyagról,
  • az előadóról/gyakorlatvezetőről, az oktatói munkáról.
 • A kérdőív kitöltése ÖNKÉNTES,
  • azonban csak a valóságnak megfelelő értékeléssel (a kérdések értelmezése után adott, az oktatói munkát és az órát 1-5 skálán pontozó, reális válaszokkal) tudsz érdemben részt venni az oktatói munka hallgatói véleményezésében.
  • az átgondolatlan kitöltés eltorzítja az eredményeket, így kérünk, hogy átgondoltan, őszintén értékeld az órákat!
  • a kitöltéssel hozzájárulsz a fejlődéshez, minél magasabb kitöltésszámot tudunk elérni, annál hangsúlyosabb szerepet kap a hallgatói véleménynyilvánítás az oktatás fejlődésében, fejlesztésében.
 • A Te, és a hallgatótársaid által formált véleményekből készült statisztikát a szemeszter végén a Moodle rendszerben megtekintheted, illetve elolvashatod a kari és tanszéki intézkedési terveket, amelyek az eredmények alapján kerültek kidolgozásra.

 

Miért jó az oktatónak, ha a hallgató kitölti a OMHV kérdőívet?

 • Releváns és naprakész visszajelzést kap az adott napi munkájáról.
 • A hallgatói visszajelzések alapján növelheti az oktatás hatékonyságát, felmérheti a hallgatói igényeit.
 • Az eredményeket csak illetékes személyek (pl. tanszékvezetők) tekinthetik meg, az egyetemi polgárok számára nem teszik elérhetővé azonosításra alkalmas módon.
 • Ha a hallgató megkapja a lehetőséget, hogy építse, fejlessze az oktatást a véleményével, javaslataival, az egy konstruktívabb oktató-hallgató kapcsolathoz vezet.
 • A QR-kódos hallgatói véleményezés az oktatói munkán keresztül segíti a Tanszékek, Karok működésének javítását, irányt mutatnak a változó hallgatói igények kielégítéséhez, új módszerek és eszközök alkalmazásához.
 • A rendszer kezelésének szabályzatáról kari hatáskörben születik döntés, de mindazoknak javasoljuk a használatát, akik szeretnék oktatói munkájukat gyors visszajelzések segítségével fejleszteni.
 • Az QR-kódot az előadás és gyakorlat végén kell kivetíteni, amivel az adott órát véleményezhetik a hallgatók (az előadások esetében 9, a gyakorlatoknál 10 kérdés szerepel). Minden kérdőív végén lehetőség van szöveges értékelésre, javaslatok megosztására.
 • Lehetőség van a félév befejezésekor, az utolsó kurzus végén kivetített QR-kóddal a teljes kurzus véleményezésére.

Tévhitek

 • Minden órához, óratípushoz ugyanolyan kérdőív tartozik.
  • Az előadások és a gyakorlatok értékelésére 2 különböző kérdőív szolgál
   • a gyakorlatok esetében 10,
   • az előadások esetében 9 kérdést kell megválaszolni.
  • Az oktató a QR-kód létrehozó-felületén tudja kiválasztani, melyik típust szeretné az adott kurzushoz létrehozni.

 

 • Ha kitöltöm a kérdőívet, akkor a véleményem/teljesítményem miatt hátrányos megkülönböztetés érhet.
  • Hallgatók: a kérdőív teljesen anonim, személyes adatot nem továbbít a rendszer, a véleményformálót nem lehet azonosítani, így nem érheti hátrányos megkülönböztetés.
  • Oktatók: az OMHV-eredményeket statisztikai adatok, kimutatások formájában ismerhetik meg az egyetemi polgárok, az eredmények az oktató beazonosítását nem teszik lehetővé, csak az illetékes személyek számára.

 

 • Az oktató akár e-mailhez csatolva is kiküldheti a QR-kódot.
  • A kód beolvasására az 1. beolvasásától számított NEM CSAK 25 MÁSODPERCIG van lehetőség.
  • Az első visszajelzés beérkezésétől számítva 25 PERC áll rendelkezésre a kérdőív KITÖLTÉSÉRE.
  • Ezért a QR-kód e-mailben való kiküldése nem járható út, a kódot az előadás diáiba beágyazva, vagy az óra végén kivetítve lehet prezentálni a hallgatók felé.