Szakdolgozat témák 2023/2024 őszi félév

 

Dr. Dinya Elek
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 1 fő

 • Vérviszkozitást értékelő eszközök összehasonlítása

 

Dr. Stubnya Gusztáv Róbert
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Kórházi humánerőforrás megtartó és bővítési lehetőségek a gyakorlatban egy kórház példáján keresztül

Feladatok:

 1. A kiválasztott kórház bemutatása
 2. Az egészségügy humánerőforrás helyzetének bemutatása statisztikákkal alátámasztva
 3. A beavatkozással megcélzott HR probléma bemutatása
 4. A HR megtartó és bővítési lehetőségek leírása (esetleg előzetes felmérés kórházi vagy egyéb környezetben)
 5. Megvalósíthatóság és fenntarthatóság elemzése
 6. Várható rövid-, közép és hosszútávú hatások modellezése
 7. Következtetések

 

 • Egy magyarországi kórház története, működésének elemzése

Feladatok:

 1. A kiválasztott kórház bemutatása
 2. A kórház történetének kutatása és feldolgozása
 3. Egy kiválasztott probléma bemutatása és környezeti elemzése
 4. Adatgyűjtés, adatelemzés, vizsgálat bemutatása
 5. Beavatkozási lehetőségek, tovább lépési lehetőségek meghatározása
 6. Következtetések

 

 • Egy választott ország egészségügyi ellátórendszerének egy területének elemzése, jó gyakorlatok azonosítása és hazai adaptációjának vizsgálata

Feladatok:

 1. A kiválasztott ország főbb jellemzőinek bemutatása
 2. Az adott ország egészségügyének rövid ismertetése
 3. Egy kiválasztott terület részletes bemutatása és környezeti elemzése
 4. Adatgyűjtés, adatelemzés, vizsgálat bemutatása
 5. Jó gyakorlatok meghatározása, hazai gyakorlat rövid bemutatása
 6. Javaslatok megfogalmazása
 7. Következtetések (külföldi működés kritikája, jó gyakorlatok átvételének előny/hátrány bemutatása)

 

Dr.  Tóth Tamás
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Orális antidiabetikum készítmények forgalmának vizsgálata

Feladatok:

 1. Hatóanyagok megismerése és jellemzése (ár, mellékhatás profil, indikációk, felírási szabályok), modern és elavult hatóanyagcsoportok azonosítása
 2. A gyógyszerfogalmazás jellemzésére használt mutatószámok megismerése
 3. NEAK gyógyszerforgalmazási adatok beszerzése
 4. Összvolumen és hatóanyag csoportok szerinti megoszlás vizsgálata
 5. Időbeli változások elemzése
 6. Területi (megyei/járási) eltérések vizsgálata
 • Háziorvosi teljesítményindikátor-rendszer értékelése

Feladatok:

 1. A 2023-tól érvényes szabályozás megismerése
 2. Összehasonlítás nemzetközi példákkal (pl. NHS)
 3. Az egyes indikátorok értékét befolyásoló belső és külső tényezők vizsgálata
 4. Az indikátorok teljesítménymérő és -ösztönző hatásának értékelése
 5. A jelenlegi szabályozás értékelése, továbbfejlesztési javaslatok megfogalmazása

 

Dr. Surján György
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 3 fő

Téma 1: A halálozás okainak változásai a koronavírus járvány alatt és után

Feladatok:

 1. A halottvizsgálati jegyzőkönyv és a vele kapcsolatos ügyviteli folyamatok megismerése
 2. A halálok megállapításával kapcsolatos problémák és az okspecifikus halálozási adatok előállítási folyamatának megismerése
 3. A koronavírus okozta halálozásra vonatkozó adatok megismerése
 4. A többlet-halálozás (excess mortality) számítási módjainak megértése
 5. A Nemzeti Népegészségügyi Központ halálozási adatbázisából lekérdezések megfogalmazása
 6. A lekérdezett adatok statisztikai elemzése
 7. Következtetések levonása

 

Téma 2: A halálozási adatok szezonalitásának vizsgálata

Feladatok:

 1. A halottvizsgálati jegyzőkönyv és a vele kapcsolatos ügyviteli folyamatok megismerése
 2. Az idősor-elemzés módszereinek megismerése
 3. A Nemzeti Népegészségügyi Központ halálozási adatbázisából lekérdezett adatokon idősorelemzés elvégzése
 4. Következtetések levonása

 

Téma 3: Az elkerülhető és megelőzhető halálozás vizsgálata Magyarországon

Feladatok:

 1. A halottvizsgálati jegyzőkönyv és a vele kapcsolatos ügyviteli folyamatok megismerése
 2. A halálok megállapításával kapcsolatos problémák és az okspecifikus halálozási adatok előállítási folyamatának megismerése
 3. Nemzetközi és hazai adatok összehasonlítása
 4. A Nemzeti Népegészségügyi Központ halálozási adatbázisából lekérdezett adatok elemzése
 5. Következtetések levonása, beavatkozási lehetőségek azonosítása

 

Dr. Tamus Zoltán Ádám
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 3 fő

 

 • A Covid19 világjárvány megbetegedési és halálozási adatainak Fourier-analízise

Feladatok:

 1. Irodalom áttekintése (idősorok Fourier-analízise, Fourier-analízis alkalmazása az epidemiológiában)
 2. Nyilvános adatbázisokban elérhető adatsorok szerkezetének megismerése
 3. Az analízisbe bevont adatok kijelölése és az analízisben használt eszközök kiválasztása
 4. A kiválasztott adatokon Fourier-analízis elvégzése
 5. Következtetések

 

 • Mesterséges intelligencia módszerek alkalmazása egészségügyi adatokon vagy az orvosbiológiai jelfeldolgozásban

Feladatok:

 1. Irodalom áttekintése (mesterséges intelligencia (MI) módszerek valamit azok egészségügyi alkalmazásai)
 2. Nyilvános adatbázisokból egészségügyi adatok/orvosbiológiai jel minták és az alkalmazott eszközök kiválasztása
 3. A kiválasztott adatok, jelek MI feldolgozása, klasszifikálása
 4. A kapott eredmények értékelése
 5. Következtetések

 

 • Betegek viszonya a chatbotok által szolgáltatott egészségügyi információkhoz

Feladatok:

 1. Irodalom áttekintése, chatbotok története, eddigi alkalmazásuk, különös tekintettel az egészségügy területeire
 2. Egészségügyi portálokon lévő chatbotok elfogadottságának mérése a betegek körében
 3. Általános chatbot (OpenAI) használati szokásainak felmérése a betegek körében
 4. A kapott eredmények értékelése
 5. Következtetések

 

Dr. Sándor Zoltán
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 3 fő

 

 • Optimalizálási modellek alkalmazása az egészségügyben

Feladatok:

 1. A téma pontosítása, valamint a fellelhető magyar és nemzetközi szakirodalom összegyűjtése, elemzése.
 2. A célok megfogalmazása, valamint a hozzátartozó eszközök és módszerek megválasztása.
 3. Az elvégzett munka során kapott eredmények összegyűjtése.
 4. A kapott eredmények alapján a következtetések levonása.
 5. A szakdolgozat végleges formájának kialakítása.

 

 • Egészségügyi honlapok akadálymentességi vizsgálata

Feladatok:

 1. A téma pontosítása, valamint a fellelhető magyar és nemzetközi szakirodalom összegyűjtése, elemzése.
 2. A célok megfogalmazása, valamint a hozzátartozó eszközök és módszerek megválasztása.
 3. Az elvégzett munka során kapott eredmények összegyűjtése.
 4. A kapott eredmények alapján a következtetések levonása.
 5. A szakdolgozat végleges formájának kialakítása.

 

 • Egészségügyi szakemberek digitális kompetenciáinak vizsgálata

Feladatok:

 1. A téma pontosítása, valamint a fellelhető magyar és nemzetközi szakirodalom összegyűjtése, elemzése.
 2. A célok megfogalmazása, valamint a hozzátartozó eszközök és módszerek megválasztása.
 3. Az elvégzett munka során kapott eredmények összegyűjtése.
 4. A kapott eredmények alapján a következtetések levonása.
 5. A szakdolgozat végleges formájának kialakítása.

 

 • Egészségügyi szakemberek digitális oktatásának vizsgálata

Feladatok:

 1. A téma pontosítása, valamint a fellelhető magyar és nemzetközi szakirodalom összegyűjtése, elemzése.
 2. A célok megfogalmazása, valamint a hozzátartozó eszközök és módszerek megválasztása.
 3. Az elvégzett munka során kapott eredmények összegyűjtése.
 4. A kapott eredmények alapján a következtetések levonása.
 5. A szakdolgozat végleges formájának kialakítása.

 

 • Az egészséges életmódra való nevelés elemeinek vizsgálata

Feladatok:

 1. A téma pontosítása, valamint a fellelhető magyar és nemzetközi szakirodalom összegyűjtése, elemzése.
 2. A célok megfogalmazása, valamint a hozzátartozó eszközök és módszerek megválasztása.
 3. Az elvégzett munka során kapott eredmények összegyűjtése.
 4. A kapott eredmények alapján a következtetések levonása.
 5. A szakdolgozat végleges formájának kialakítása.

 

Dr. Imre László
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 

 • Egy magyarországi megye egészségügyi ellátó rendszerének elemzése struktúra és igénybevétel adatok alapján

Feladatok:

 1. Szakellátási kapacitások (fekvő aktív, krónikus, járó /óraszámok/ beszerzése (NEAK publikus)
 2. Háziorvosi körzetek, betöltetlen körzetek (NEAK publikus)
 3. Adatok beszerzése: kapacitás adatok, lekérdezés igénybevételi adatokról járási szinten(NEAK publikus felület, PULVITA oktatói hozzáférésemen keresztül). Mutatók kidolgozása (pl: egy lakosra jutó járóbeteg pont).
 4. elvándorlás a megyéből más megyék irányába (eü. szolg. igénybevételre)
 5. bevándorlás a megyébe más megyékből
 6. Betegek hozzáférése a szolgáltatásokhoz: igénybevétel eltérései járások szintjén, földrajzi hozzáférés digitális térkép adatok elemzése alapján,
 7. Következtetések

 

 • Megyék közti betegmigráció elemzése az eü. szolgáltatások igénybevételében az aktív szakellátásban

Feladatok:

 1. Megyék szolgáltatóinak aktív fekvő teljesítménye, főbb szakmacsoportok szerint és összesen
 2. Megyék lakosainak aktív fekvő igénybevétele, az ellátás megyéje szerint bontva
 3. Adatok forrása: PULVITA oktatói hozzáférés
 4. Adatfeldolgozás, mutatók képzése (pl: egy helyben lakóra jutó súlyszám, saját megyében igénybe vett/összesen igénybe vett súlyszám)
 5. Elemzés

 

Dr. Nagy Julianna

Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 1. témakör: Az egyéni egészségügyi ellátási utak koordinálása, szervezése és az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása

 

Téma1: Egy kiválasztott betegségcsoport ellátásának és finanszírozásának vizsgálata az un. kötegelt finanszírozási rendszer megvalósíthatósága szempontjából betegút elemzés alapján (pl. valamely daganatos betegség, szülés, trauma, diabetes mellitus, rehabilitáció stb.)

Feladatok:

 1. A kiválasztott betegségcsoport ellátásának, protokolljainak és jellemző finanszírozási módszereinek megismerése
 2. Az innovatív kötegelt finanszírozási technika módszereinek megismerése a hazai és a nemzetközi példák alapján
 3. A betegellátási – út vizsgálati módszerek megismerése
 4. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő elszámolási jelentés adataiból lekérdezések meghatározása a vizsgált betegség ellátásáról
 5. Az adatok statisztikai értékelése
 6. Következtetések levonása a jelenlegi ellátási utakról
 7. Javaslat a finanszírozás változtatására, a kötegelt finanszírozás lehetőségére, az informatikai fejlesztési igényekre

 

 1. témakör: Az eredményalapú finanszírozás alkalmazásának módszerei, informatikai megoldásai

 

Téma2: A csípőprotézis műtétek finanszírozása és a finanszírozás fejlesztésének lehetősége az eredmények figyelembe vételével

Feladatok:

 1. A csípőprotézis műtétek ellátásának, protokolljainak, jellemző finanszírozási módszereinek megismerése
 2. A csípőprotézis műtétekről rendelkezésre álló egyéb adatforrások – várólista, Nemzeti Protézis Regiszter – megismerése
 3. Vizsgálati módszerek megismerése a csípőprotézis műtétek eredményességének mérésére
 4. A csípőprotézis műtétek ellátási eredményének megismerése nemzetközi példák alapján
 5. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adataira lekérdezések meghatározása
 6. Az adatok statisztikai értékelése
 7. Következtetések levonása az ellátás jelenlegi rendszeréről, az ellátás eredményességéről
 8. Javaslat a finanszírozás változtatására, az értékelvű finanszírozás lehetőségére, az informatikai követelményekre

 

 1. témakör: Case-mix rendszerek az egészségügyi ellátás finanszírozásában

 

Téma3: Az aktív fekvőbeteg szakellátás nagyságának és esetösszetételének változása 2018 – 2022 között

Feladatok:

 1. Az aktív fekvőbeteg ellátás feladatainak megismerése
 2. Az aktív fekvőbeteg ellátás tevékenységének és összetételének megismerése nemzetközi kitekintés alapján
 3. Az aktív fekvőbeteg ellátás összetételének vizsgálatában alkalmazható módszerek megismerése
 4. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatainak lekérése az ellátás és az esetösszetétel változás vizsgálatához
 5. Az ellátási adatok statisztikai vizsgálata, értékelése
 6. Következtetések levonása az ellátási adatok alapján az eredmény-mutatók eltéréséről, a megfelelőségéről
 7. Javaslatok megfogalmazása az informatikai megoldási lehetőségek figyelembevételével az aktív fekvőbeteg ellátás alkalmazkodási képességének növelése érdekében

 

Téma4: A HBCs csoportok homogenitásának változása a 2018 – 2022 közötti időszakban az ellátás időtartalma alapján

Feladatok:

 1. Az egészségügyi ellátásban alkalmazott case-mix típusú osztályozási rendszerek áttekintése, megismerése, az aktív fekvőbeteg ellátás mérésére alkalmazott HBCs rendszer tanulmányozása
 2. A homogenitás vizsgálat statisztikai módszereinek megismerése
 3. A case-mix rendszerek homogenitás vizsgálatáról szóló nemzetközi irodalom megismerése
 4. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatainak lekérése a fekvőbeteg szakellátásról HBCs csoportokra 2018-2022 évekre
 5. A homogenitás vizsgálatok elvégzése
 6. A következtetések levonása
 7. Javaslatok megfogalmazása az ellátás megfelelő osztályozására, a HBCs rendszer fejlesztésére

 

 1. témakör: On-line várólisták, betegfogadási listák alkalmazása

 

Téma5: A pandémia hatása az aktív fekvőbeteg ellátás várólistáinak alakulására

Feladatok:

 1. Az aktív fekvőbeteg szakellátás egyes műtéti csoportjaira működő „Országos Intézményi Várólista Rendszer” funkciójának, szabályozásának megismerése
 2. A várólista helyzet értékelését biztosító mutatószámok, módszerek megismerése
 3. Tájékozódás nemzetközi szinten a várólista nyilvántartási gyakorlatról és helyzetről
 4. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő várólista nyilvántartási adataiból lekérdezések meghatározása a várólista helyzet értékeléséhez a pandémiát megelőző, a pandémia alatti és az azt követő időszakokra, kiemelten a várakozási sor alakulására, a tényleges várakozási időre, valamint az ellátás nagyságára
 5. A magyar várólista adatok statisztikai értékelése
 6. Következtetések megfogalmazása a várakozási helyzetről, figyelemmel a várólista csökkentés érdekében hozott szakmai, szervezési, finanszírozási intézkedésekre
 7. Javalatok megfogalmazása a várólista helyzet megfelelő kezelésére, az ellátási listák nyilvántartásának fejlesztésére

 

 1. On-line valós idejű rendszerek szerepe az egészségügyi ellátás finanszírozásának fejlesztésében

 

Téma6: PET/CT Központi Várólista rendszer hatása az elszámolási rendszer fejlesztésére

Feladatok:

 1. A PET/CT diagnosztikai vizsgálat, az igénybevétel nyilvántartását biztosító PET/CT Központi Várólista Rendszer és a finanszírozás megismerése
 2. A PET/CT vizsgálat finanszírozási ellenőrzési módszerének megismerése
 3. A PET/CT vizsgálat ellátásának helyzetét jellemző statisztikai mutatók megismerése
 4. A PET/CT vizsgálat igénybevételének jellemző adatai más országokban
 5. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő PET/CT várólista nyilvántartási adataiból lekérdezések meghatározása
 6. Az adatok statisztikai értékelése
 7. Következtetések levonása az on-line valós idejű Központi Várólista Rendszer hatásáról a finanszírozási elszámolások megfelelőségére
 8. Javaslatok a rendszer továbbfejlesztésére

Surján Cecília
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Saját, a hallgató által hozott téma

Feladatok:

 1. téma specifikálása, a szakdolgozati munka helyének rögzítésével
 2. a téma szakirodalmi hátterének áttekintése
 3. módszertani terv felállítása a szakirodalmi tapasztalatok alapján
 4. a szakdolgozati munka elvégzése
 5. adatelemzés, következtetések megfogalmazása

 

 • A csípőtáji törések hazai ellátásának elemzése

Feladatok:

 1. a rendelkezésre álló adatok alapján a szakdolgozati munka fókuszának meghatározása
 2. naprakész adatok lekérésének elindítása (NEAK hivatalos úton vagy esetleg gyakorlati helyen)
 3. a téma szakirodalmi hátterének áttekintése és módszertani terv felállítása
 4. a szakdolgozati munka elvégzése
 5. adatelemzés, következtetések megfogalmazása

 

Dr. Zajzon Gergely
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Plazmacentrumok minőségbiztosítása

Feladatok:

 1. plazmafolyamatok áttekintése
 2. jogszabályi és EU irányelvi követelmények megismerése => mitől gyógyszer a plazma? milyen szabályok vonatkoznak rá?
 3. donor kiválasztási kritériumok megismerése
 4. minőségbiztosítási folyamatok áttekintése,
 5. javaslatok a folyamatok nyomonkövethetőségének elektronikus támogatására

 

 • OGYÉI-val együttműködésben: OFF-LABEL (Indikáció túli) gyógyszerhasználat elemzésének lehetőségei

Feladatok:

 1. adatbázisfeldolgozás => adattisztítás: OGYÉI adatbázisban
 2. adatelemzés: mely gyógyszereknél gyakori
 3. új trendek elemzése
 4. példa: Off label gyógyszeralkalmazás IVF során (Ovitrelle) alkalmazási vs. szakmai irányelv

 

Dr. Tóth Zoltán
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • A digitális eszközök használata az egészségügyi oktatásban:

Feladatok:

 1. A digitális oktatásban használt módszerek áttekintése
 2. Az egészségügyi oktatás (szakképzés, felsőoktatás) jelenlegi módszertanainak áttekintése
 3. A digitális kompetenciák felmérése
 4. Az eredmények összegzése, javaslat tétele új módszerek alkalmazására az egészségügyi oktatásban
 • A villámcsapás hatásai a smart eszközökre

Feladatok:

 1. A villámcsapás másodlagos hatásainak áttekintése
 2. A smart eszközökre előírt követelmények áttekintése (EMC)
 3. Kockázatszámítás végzése a meghibásodások gyakoriságára (érzékenységszámítás végzése)
 4. Egészségügyi eszközök elterjedtségének felmérése, statisztika készítése