Szakdolgozat témák 2024/2025 őszi félév

Dr. Dinya Elek
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 1 fő

 • AI alkalmazása hatóanyag stabilitások vizsgálatában
 • Vérviszkozitást értékelő eszközök összehasonlítása

 

Dr. Stubnya Gusztáv Róbert
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Kórházi humánerőforrás megtartó és bővítési lehetőségek a gyakorlatban egy kórház példáján keresztül

Feladatok:

 1. A kiválasztott kórház bemutatása
 2. Az egészségügy humánerőforrás helyzetének bemutatása statisztikákkal alátámasztva
 3. A beavatkozással megcélzott HR probléma bemutatása
 4. A HR megtartó és bővítési lehetőségek leírása (esetleg előzetes felmérés kórházi vagy egyéb környezetben)
 5. Megvalósíthatóság és fenntarthatóság elemzése
 6. Várható rövid-, közép és hosszútávú hatások modellezése
 7. Következtetések

 

 • Egy magyarországi kórház története, működésének elemzése

Feladatok:

 1. A kiválasztott kórház bemutatása
 2. A kórház történetének kutatása és feldolgozása
 3. Egy kiválasztott probléma bemutatása és környezeti elemzése
 4. Adatgyűjtés, adatelemzés, vizsgálat bemutatása
 5. Beavatkozási lehetőségek, tovább lépési lehetőségek meghatározása
 6. Következtetések

 

 • Egy választott ország egészségügyi ellátórendszerének egy területének elemzése, jó gyakorlatok azonosítása és hazai adaptációjának vizsgálata

Feladatok:

 1. A kiválasztott ország főbb jellemzőinek bemutatása
 2. Az adott ország egészségügyének rövid ismertetése
 3. Egy kiválasztott terület részletes bemutatása és környezeti elemzése
 4. Adatgyűjtés, adatelemzés, vizsgálat bemutatása
 5. Jó gyakorlatok meghatározása, hazai gyakorlat rövid bemutatása
 6. Javaslatok megfogalmazása
 7. Következtetések (külföldi működés kritikája, jó gyakorlatok átvételének előny/hátrány bemutatása)

 

 • Népegészségügyi fejlesztések digitális technológiai és kommunikációs lehetőségek használatával

Feladatok:

 1. A kiválasztott egészségügyi terület bemutatása
 2. Az népegészségügy adott helyzetének bemutatása statisztikákkal alátámasztva
 3. A beavatkozással megcélzott probléma bemutatása
 4. A népegészségügyi fejlesztési lehetőségek leírása (esetleg előzetes szolgáltatói vagy egyéb környezetben)
 5. Megvalósíthatóság és fenntarthatóság elemzése
 6. Várható rövid-, közép és hosszútávú hatások modellezése
 7. Következtetések

 

Dr. Surján György
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 3 fő

Téma 1: A járványok okozta többlethalálozás vizsgálata

Feladatok:

 1. A halottvizsgálati jegyzőkönyv és a vele kapcsolatos ügyviteli folyamatok megismerése
 2. A halálok megállapításával kapcsolatos problémák és az okspecifikus halálozási adatok előállítási folyamatának megismerése
 3. A járványügyi adatok megismerése
 4. A többlet-halálozás (excess mortality) számítási módjainak megértése
 5. A Nemzeti Népegészségügyi Központ halálozási adatbázisából lekérdezések megfogalmazása
 6. A lekérdezett adatok statisztikai elemzése
 7. Következtetések levonása

 

Téma 2: A halálozási adatok szezonalitásának vizsgálata

Feladatok:

 1. A halottvizsgálati jegyzőkönyv és a vele kapcsolatos ügyviteli folyamatok megismerése
 2. Az idősor-elemzés módszereinek megismerése
 3. A Nemzeti Népegészségügyi Központ halálozási adatbázisából lekérdezett adatokon idősorelemzés elvégzése
 4. Következtetések levonása

 

Téma 3: A halálozás vizsgálata Magyarországon a COVID utáni időszakban

Feladatok:

 1. A halottvizsgálati jegyzőkönyv és a vele kapcsolatos ügyviteli folyamatok megismerése
 2. A halálok megállapításával kapcsolatos problémák és az okspecifikus halálozási adatok előállítási folyamatának megismerése
 3. A post-COVID jelenség szakirodalmának tanulmányozása és kritikája
 4. A Nemzeti Népegészségügyi Központ halálozási adatbázisából lekérdezett adatok elemzése
 5. Következtetések levonása, beavatkozási lehetőségek azonosítása

 

Téma 4 Területi különbségek a halálozási adatokban

Feladatok:

 1. A halottvizsgálati jegyzőkönyv és a vele kapcsolatos ügyviteli folyamatok megismerése
 2. A halálok megállapításával kapcsolatos problémák és az okspecifikus halálozási adatok előállítási folyamatának megismerése
 3. Térinformatikai megjelenítési módszerek elsajátítása
 4. Területi különbségek elemzésére alkalmas statisztikai módszerek elsajátítása
 5. Területi különbségek elemzése a kiválaszott halálokok esetében.

 

Dr. Sándor Zoltán
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 3 fő

 • Optimalizálási modellek alkalmazása az egészségügyben

Feladatok:

 1. A téma pontosítása, valamint a fellelhető magyar és nemzetközi szakirodalom összegyűjtése, elemzése.
 2. A célok megfogalmazása, valamint a hozzátartozó eszközök és módszerek megválasztása.
 3. Az elvégzett munka során kapott eredmények összegyűjtése.
 4. A kapott eredmények alapján a következtetések levonása.
 5. A szakdolgozat végleges formájának kialakítása.

 

 • Egészségügyi honlapok akadálymentességi vizsgálata

Feladatok:

 1. A téma pontosítása, valamint a fellelhető magyar és nemzetközi szakirodalom összegyűjtése, elemzése.
 2. A célok megfogalmazása, valamint a hozzátartozó eszközök és módszerek megválasztása.
 3. Az elvégzett munka során kapott eredmények összegyűjtése.
 4. A kapott eredmények alapján a következtetések levonása.
 5. A szakdolgozat végleges formájának kialakítása.

 

 • Egészségügyi szakemberek digitális kompetenciáinak vizsgálata

Feladatok:

 1. A téma pontosítása, valamint a fellelhető magyar és nemzetközi szakirodalom összegyűjtése, elemzése.
 2. A célok megfogalmazása, valamint a hozzátartozó eszközök és módszerek megválasztása.
 3. Az elvégzett munka során kapott eredmények összegyűjtése.
 4. A kapott eredmények alapján a következtetések levonása.
 5. A szakdolgozat végleges formájának kialakítása.

 

 • Egészségügyi szakemberek digitális oktatásának vizsgálata

Feladatok:

 1. A téma pontosítása, valamint a fellelhető magyar és nemzetközi szakirodalom összegyűjtése, elemzése.
 2. A célok megfogalmazása, valamint a hozzátartozó eszközök és módszerek megválasztása.
 3. Az elvégzett munka során kapott eredmények összegyűjtése.
 4. A kapott eredmények alapján a következtetések levonása.
 5. A szakdolgozat végleges formájának kialakítása.

 

 • Az egészséges életmódra való nevelés elemeinek vizsgálata

Feladatok:

 1. A téma pontosítása, valamint a fellelhető magyar és nemzetközi szakirodalom összegyűjtése, elemzése.
 2. A célok megfogalmazása, valamint a hozzátartozó eszközök és módszerek megválasztása.
 3. Az elvégzett munka során kapott eredmények összegyűjtése.
 4. A kapott eredmények alapján a következtetések levonása.
 5. A szakdolgozat végleges formájának kialakítása.

 

Dr. Tóth Zoltán
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 3 fő

 1. Az egészségügyi hallgatók mentális egészségének feltérképezése a digitális eszközök használatának függvényében (lehetéséges TDK téma is)
  • Az Android és az iOS beépített használati statisztikáin keresztül vizsgálnánk (Digitális Jólét)
 2. Az öngyilkosság gondolatának előfordulása és a tudatos közösségi térhasználat közötti összefüggés
 3. Az egészségügyi szervezői szakon tanuló hallgatók digitális kompetenciáinak évfolyamonkénti felmérése

 

Dr.  Tóth Tamás
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 1 fő

 • Saját, a hallgató által hozott téma

 

Dr. Nagy Julianna
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 1. Case-mix rendszerek az egészségügyi ellátás finanszírozásában
 2. On-line várólisták, betegfogadási listák alkalmazása
 3. Ellátás-szervezés  és az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása
 4. On-line valósidejű rendszerek szerepe az egészségügyi ellátás finanszírozásának fejlesztésében
 5. Az eredményalapú finanszírozás alkalmazásnak módszerei, informatikai megoldásai
 6. Telemedicina finanszírozása
 7. Egészségügyi ellátás összetételének értékelése

 

Surján Cecília
Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 3 fő

 • Saját, a hallgató által hozott téma

Feladatok:

 1. téma specifikálása, a szakdolgozati munka helyének rögzítésével
 2. a téma szakirodalmi hátterének áttekintése
 3. módszertani terv felállítása a szakirodalmi tapasztalatok alapján
 4. a szakdolgozati munka elvégzése
 5. adatelemzés, következtetések megfogalmazása

 

Dr.  Dombrádi Viktor

Témavezető által vállalt hallgatói létszám: 2 fő

 • Népegészségügyi jelentőségű betegségek trendjének és összefüggésének statisztikai vizsgálata a „European Health for All database” segítségével

Feladatok:

 1. Releváns betegség kiválasztása a „European Health for All database”-ban  
 2. Szakirodalom keresése a kiválasztott betegség tekintetében
 3. Statisztikai módszer kiválasztása, adattisztítás
 4. Elemzések elvégzése és az eredmények grafikus ábrázolása
 5. Következtetések és javaslatok megfogalmazása

 

 • Nemkívánatos események trendjének és összefüggésének statisztikai vizsgálata az „NHS England – National patient safety incident reports” segítségével

Feladatok:

 1. Nemkívánatos esemény kiválasztása a „National patient safety incident reports”-ban  
 2. Szakirodalom keresése a kiválasztott esemény tekintetében
 3. Statisztikai módszer kiválasztása, adattisztítás
 4. Elemzések elvégzése és az eredmények grafikus ábrázolása
 5. Következtetések és javaslatok megfogalmazása