Szakdolgozat beadásával, bírálatával, védésével kapcsolatos határidők 

Figyelembe véve a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban megadott határidőket a szakdolgozat beadásával, bírálatával és védésével kapcsolatban a félévre vonatkozó határidők az alábbiak:

 

A szakdolgozat beadása: 2023. november 16. 15:00 óra

A szakdolgozatot a gyurkovics.zoltanne@semmelweis.hu címre kell elküldeni.

A szakdolgozat beadási helye: Digitális Egészségtudományi Intézet, Budapest, Ferenc tér 15. II. emelet 207-es iroda

 

A megváltozott tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint A hallgató a szakdolgozat/diplomamunka leadási határidejének módosítását egy alkalommal, maximum 2 hét időtartamra az illetékes kar Tanulmányi és Vizsgabizottságához címzett, de a kar Tanulmányi Osztályán benyújtott kérelemmel kérvényezheti. A kérelemről az adott kar Tanulmányi és Vizsgabizottsága dönt az illetékes oktatási-kutatási szervezeti egység javaslatának figyelembevételével.”

 

A beadási határidő módosításával kapcsolatos kérelmek beadása: 2023. november 13.

A kérelmek beadási helye: Digitális Egészségtudományi Intézet, Budapest, Ferenc tér 15. II. emelet 207-es iroda

 

A bírálatok megküldése a hallgatók részére 5 nappal a védés előtt: 2023. december 08.

 

A szakdolgozat védés ideje: 2023. december 13.