Digitális Egészségtudományi Intézet

A XX. és XXI. század technológiai robbanása alapjaiban változtatta meg a körülöttünk lévő világot, így az egészségügyet is. A Semmelweis Egyetem a fejlődés stádiumai szerint egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a naprakész informatikai tudás átadására és az innovatív egészségügyi irányok feltérképezésére. A Digitális Egészségtudományi Intézet története a szobaméretű számítógépek korszakáig nyúlik vissza, amikor az  Egyetem megalapította az informatikára szakosodott Számítástechnikai Csoportját 1974-ben.  A technológia fejlődésével megjelentek az első személyi számítógépek, így az informatika mindenki számára elérhetővé vált. A Számítóközpont ezt felismerve 1986-ban indította el a mind a mai napig kötelező számítástechnikai tantárgy oktatását az Egyetem akkori három karán. A kilencvenes és kétezres évek újabb technológiai robbanásának hatására az asztali gépeket felváltották a könnyű és olcsó laptopok és megjelentek, majd ellepték a piacot a különböző mobil eszközök. A változásra az Egyetem önálló Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet létrehozásával válaszolt, amely az Általános Orvostudományi Karon belül kezdte meg a működését. Az Intézet és az informatika presztízsének növekedését mutatta, hogy 2010-ben az egyik alapító tagja lett az Egészégügyi Közszolgálati Karnak. A már-már hagyományosnak számító informatika oktatásán túl, az egészségügyi szervező BSc alapképzési szakra várja a jövő egészségügyét megismerni vágyó hallgatókat a Digitális Egészségtudományi Intézet.

Ma az okosabbnál is okosabb eszközök világában az egészségügy az egyik leggyorsabban fejlődő ágazat a világon. Új gyógyszerek, gépek, eszközök, ezeket működtető informatikai rendszerek jelennek meg nap, mint nap a piacon, ami újabb és újabb kihívások elé állítja az egészségügyben dolgozókat. A Digitális Egészségtudományi Intézet szakértői aktív részesei a hazai és nemzetközi diskurzusnak, a bontakozó e-egészségügy fejlesztésének és a BIG DATA és hálózatelemzési kutatásoknak.

SZAKMAI PROFILOK · Az Intézet tevékenységét az elektronikus egészségügy (e-Health) területén fejti ki. Ide tartozik minden, az egészségügyi szereplők által használt informatikai eszköz és rendszer, rendszer- és folyamatszervezési módszertan, ágazaton belüli és kívüli adatáramlást és -elemzést lehetővé tevő szabványos megoldás, valamint az ellátásban használt prevenciós, diagnosztikai, terápiás és rehabilitációs informatikai eszköz is.

KUTATÁSI TERÜLETEK · telemedicina, web fejlesztések egészségügyi célokra, Európai Uniós Egészségügyi Együttműködés informatikai részterülete, egészségügyi alkalmazások fejlesztése, adatbányászati és BIG DATA technikák alkalmazása egészségügyi adatbázisokra, egészségügyi hálózatok vizsgálata, adatbiztonság, cloud computing, eLearning.

PHD-KÉPZÉS  2011-től lehetőség nyílt egészségügyi informatikai PhD fokozat szerzésére a Doktori Iskolán belül.