Intézetünk egyik fontos feladata az egészségügyi szervező szakos hallgatók képzése, digitális egészségügyi szervező szakirányon. A képzésre nagy az érdeklődés mind a pályaválasztás előtt álló tanulók, mind az egészségügy különböző szektora felől, akik szívesen választják egy-egy állás betöltésére a frissen végzett hallgatóinkat, sokuk már a diplomájuk átvételekor biztos állásajánlattal rendelkeznek. A komplex ismeretek megszerzésében az intézet oktatóin túl  a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara, valamint az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központja is segíti a hallgatókat.

Intézetünk másik fontos oktatási feladata az orvosi és egészségügyi informatikai tárgyak oktatása, melyet három karon és három nyelven végzünk töretlen sikerrel, egy-egy tanévben közel ezer hallgató választ bennünket. Hiszünk benne, hogy a hallgatók közti nagy népszerűség elsődleges oka az oktatóink lelkiismeretes munkájában rejlik, mely során gondot fordítunk a rohamosan változó informatika világában naprakész, sőt a jövőbe mutató ismereteket nyújtani.

A Digitális Egészségtudományi Intézet által szervezett oktatások tananyagai a DEI Felhőben megtalálhatóak: http://dei-cloud.semmelweis.hu/