Az EnterMode az Erasmus+ program keretében finanszírozott projekt, amelynek célja a felsőoktatási oktatók és a vállalati alkalmazottak vállalkozói készségeinek ösztönzése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók vállalkozói gondolkodásmódjának és kapcsolódó készségeinek fejlesztése. Fő célkitűzései a következők:

  • Annak tudatosítása, hogy a felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati képzése általában véve is, valamint a vállalkozói készségek fejlesztése szempontjából is fontos, különösen a felsőoktatási intézmények és vállalatok közötti partnerségek fejlesztése révén
  • A felsőoktatási oktatók és a vállalati trénerek kapacitásfejlesztése a vállalkozói képzés és tanulás megszervezése érdekében
  • A vállalkozói ismeretek megszerzésére irányuló integrált modell kidolgozása, amely magában foglalja a tanulás különböző szintjeit és egy online komoly játék (serious game) alkalmazását
  • Olyan gyakorlati közösség létrehozása, amely lehetővé teszi a közös gyakorlatok kialakítását és az újonnan érkezők integrálását a meglévő üzleti közösségekbe
  • Tanulási analitikák fejlesztése a tanulási folyamat nyomon követéséhez és az EnterMode program egyéni és szervezeti igényekhez való igazításához

A projekt új szakmai gyakorlati modellt dolgoz ki, amelyet 14 nemzetközi partnerből álló munkacsoport dolgoz ki, majd pilot program keretében tesztel.

Projekt partnerek

Az EnterMode egy EU Erasmus+ projekt, amelyben 8 ország szakértői vesznek részt ​​Belgiumból, Németországból, Görögországból, Magyarországról, Írországból, Olaszországból, Szlovákiából és Hollandiából.

A Semmelweis Egyetemet a DEI és az EMK szakértői képviselik a projektben.

http://entermode.eu/consortium/

Csatlakozzon az ENTERMODE programhoz!

http://entermode.eu/

https://www.facebook.com/EnterModeEU/