Az egészségügyi szervező szak bemutatása – digitális egészségügyi szervező specializáció

Az egészségügyi szervező szakemberek az egészségügyben és a humánbiztosítás területén tevékenykednek, különböző informatikai, gazdasági, adatszolgáltatási feladatokat látnak el, jelentéseket, beszámolókat, elemzéseket készítenek. A digitális egészségügyi szervező specializációt választók végzés után jellemzően egészségügyi területen működő vállalkozások, egészségügyi ágazati háttérintézmények és egészségügyi ellátók (kórházak, rendelők) informatikai, adatelemzési tudást is igénylő ügyvitelszervezési feladatait látják el.

A végzett hallgatók számára számos mesterképzésben történő részvétel lehetősége is adott, ezek közül a leggyakoribbak az egészségügyi menedzser, az egészségügyi mérnök és az egészségpolitika, tervezés és finanszírozás szakok.

A szak képzési ideje: 7 félév.

A fenti feladatok megfelelő ellátása érdekében képzés alapozó tantárgyainak keretében a hallgatók elsajátítják az orvostudományi és az informatikai szakterület alapismereteit, melyet a kapcsolódó jogi, etikai, közgazdasági, pénzügyi, menedzsment és szaknyelvi ismeretek tesznek teljessé. A képzés magas színvonalát a Semmelweis Egyetem oktatói biztosítják.

A digitális egészségügyi szervező specializáció kifejezetten gyakorlatorientált, egészségügyi informatikai, illetve egészségügyi szervezési tárgyainak (pl. Kórházi információs rendszerek, Ágazati informatika, Egészségügyi menedzsment, Egészségügyi kontrolling) oktatását a Kar két intézetének, a Digitális Egészségtudományi Intézet és az Egészségügyi Menedzserképző Központ oktatói végzik.

A digitális egészségügyi szervező BSc alapképzési szakon 2017/2018 tanév őszi félévétől kezdődően felmenő rendszerben a piacon való elhelyezkedést, a gyakorlatban alkalmazható tudás megszerzését jobban támogató új mintatanterv alapján folyik az oktatás.