Az egészségügyi szervező szak bemutatása

A Semmelweis Egyetemen a 2003/2004-es tanévben indult egészségügyi informatikus képzés az Általános Orvostudományi Kar szervezésében. A többciklusú felsőoktatási képzési szerkezet bevezetésével, a 2005/2006-os tanévtől kezdődően a képzés egészségügyi szervező alapképzés (BSc) keretében, egészségügyi ügyvitelszervező specializációként működik, mely a 2010/11-es tanévtől kezdődően az Egészségügyi Közszolgálati Karhoz került át.

Az egészségügyi szervező szakemberek az egészségügyben és a humánbiztosítás területén tevékenykednek, különböző informatikai, gazdasági, adatszolgáltatási feladatokat látnak el, jelentéseket, beszámolókat, elemzéseket készítenek. Az egészségügyi ügyvitelszervező specializációt választók végzés után jellemzően egészségügyi területen működő vállalkozások, egészségügyi ágazati háttérintézmények és egészségügyi ellátók (kórházak, rendelők) informatikai, adatelemzési tudást is igénylő ügyvitelszervezési feladatait látják el.

A végzett hallgatók számára számos mesterképzésben történő részvétel lehetősége is adott, ezek közül a leggyakoribbak az egészségügyi menedzser, az egészségügyi mérnök és az egészségpolitika, tervezés és finanszírozás szakok.

A szak képzési ideje: 7 félév.

A fenti feladatok megfelelő ellátása érdekében képzés alapozó tantárgyainak keretében a hallgatók elsajátítják az orvostudományi és az informatikai szakterület alapismereteit, melyet a kapcsolódó jogi, etikai, közgazdasági, pénzügyi, menedzsment és szaknyelvi ismeretek tesznek teljessé. A képzés magas színvonalát, – mely az alapszakon belül évek óta első az országos rangsorban – Semmelweis Egyetem oktatói az orvostudományi, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának oktatói az informatikai területen biztosítják.

Az ügyvitelszervező specializáció kifejezetten gyakorlatorientált, egészségügyi informatikai, illetve egészségügyi szervezési tárgyainak (pl. Kórházi információs rendszerek, Ágazati informatika, Egészségügyi menedzsment, Egészségügyi kontrolling) oktatását a Kar két intézetének, a Digitális Egészségtudományi Intézet és az Egészségügyi Menedzserképző Központ oktatói végzik.

Az egészségügyi szervező BSc alapképzési szakon 2017/2018 tanév őszi félévétől kezdődően felmenő rendszerben a piacon való elhelyezkedést, a gyakorlatban alkalmazható tudás megszerzését jobban támogató új mintatanterv alapján folyik majd az oktatás.

További információ: titkarsag.dei@semmelweis-univ.hu