Betűméret: A A A

Az Önkormányzat

A szakkollégiumi mozgalom legfontosabb alapismérve a hallgatói önrendelkezés. A Korányi Frigyes Szakkollégium hallgatói önkormányzata az intézmény alapításától kezdve rendkívül széles jogkörrel rendelkezik. A szakkollégisták határozzák meg a képzések tematikáját, az új tagok felvételének szempontjait, sőt még a kollégiumban maradás kritériumainak nagy részét is. Ez a nagyfokú hallgatói szabadság nagy lehetőségeket rejt magában, ugyanakkor komoly felelősséget is jelent.

Autonómiája mellett a szakkollégium a Semmelweis Egyetem szerves részét képezi. Az egyetem azon túl, hogy pályázati forrásaiból jelentős anyagi és szakmai támogatást nyújt, a szakkollégistákkal szemben komoly elvárásokat is támaszt. A kisebb konfliktusok időnként ugyan elkerülhetetlenek, azonban az elmúlt több mint húsz év együttműködésének eredményei azt mutatják, hogy az önkormányzatiság alapértékeinek megőrzése mellett is sikerült kiváló viszonyt kialakítanunk az egyetem vezetésével.

A közösség mindennapjainak irányításában a hallgatói bizottságok játsszák a fő szerepet, a fajsúlyosabb kérdésekben pedig a félévente legalább egy alkalommal összehívott közgyűlés hivatott dönteni. A hallgatói bizottságok munkáját segíti a kollégium igazgatója és a kurzusok koordinációjáért és minőségbiztosításáért felelős senior nevelőtanár.

A szakkollégiumi önkormányzat ügyvivő bizottságainak felépítése és működése

  Bizottság feladata: Tagjai:
Szakmai Bizottság

A bizottság legfontosabb teendői a Korányi Frigyes Tudományos Fórum, valamint a Semmelweis Magiszter Szimpóziumok megszervezése és az Új Generáció Képzési Program előadásainak lebonyolítása. Szakmai Bizottság saját szabályzata

Szakmai Bizottság elnöke:
Farkas Ferenc Balázs

Szakmai Bizottság tagjai:
Dékány Lea
Kiss Laura
Kotmayer Lili

Diákbizottság

A Diákbizottság feladata a kollégium mindennapjainak megszervezése, a közösségi programok, megemlékezések lebonyolítása, illetve a hallgatói közösségi befizetések kezelése. A Diákbizottság szervezi és ellenőrzi a szakkollégiumban működő tevékeny csoportok működését.

Diákbizottság elnöke:
Kléh Györk

Diákbizottság tagjai:
Juhász Donát Huba
Lehoczki Csaba

Habilitációs Bizottság

A Habilitációs Bizottság első számú feladata a szakkollégium felvételi kritériumainak meghatározása, a felvételi elbeszélgetések és táborok megszervezése. Ez a bizottság dönt a szakkollégista, szakkollégista-jelölt és külsős státuszok odaítéléséről. A szakkollégistákkal és szakkollégista-jelöltekkel szemben támasztott kritériumok teljesülését minden félévben köteles felülvizsgálni a közösség minden tagja esetében. Habilitációs szabályzat

Habilitációs Bizottság elnöke:
Szegedi Ákos

Habilitációs Bizottság tagjai:
Dobó Máté
Kovács András
Veress Fanni

A Szakmai Bizottság elnökeként:
Farkas Ferenc Balázs

A Diákbizottság elnökeként:
Kléh Györk

Ellenőrző Bizottság

E bizottság foglalkozik a közgyűlések és a választások lebonyolításával. Ezen túlmenően segíti a többi bizottság működését illetve ellenőrzi a Szervezeti és Működési Szabályzat betartását.

Ellenőrző Bizottság elnöke:
Muzslay Eszter

Ellenőrző Bizottság tagjai: Dabasi-Halász Zsigmond
Tóháti Rebeka

Az egyes bizottságok munkájában minden szakkollégista részt vehet, a tisztségviselők választása évente illetve két évente a tisztújító közgyűlés keretében történik.