Betűméret: A A A

Általános Orvostudományi Kar

Tanulmányi felelős
Dr. Rácz Gergely
racz.gergely@med.semmelweis-univ.hu

 

Előadás Előadások Az ÁOK hallgatói számára hétfőn és csütörtökön, 8.00 – 09.10 között tartunk előadásokat, a Tanszéki Előadóteremben. 
Gyakorlat Gyakorlatok Hallgatóink a Patológia tantárgy keretein belül háromféle gyakorlaton vesznek részt. A szövettani, szervdemonstrációs és bonctermi gyakorlatokkal kapcsolatos tudnivalók, csoportbeosztás honlapunkon megtekinthető, letölthető.
Info Tanulmányi követelmények Az első félévet kollokvium, a második félévet szigorlat zárja. A félév elismerésének feltétele az előadások legalább 75%-án való jelenlét, illetve a mulasztott gyakorlatok pótlása. Az igazolt hiányzások száma nem lehet több háromnál.

 

Demonstrátori pályázatok

A pályázatot ……..-ig kell beadni Prof. dr. Matolcsy Andrásnak (I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Titkárság). Pályázati űrlap letölthető:  pdflogo     Az induló “4D Anatomy” e-learning tananyagok (magyar, angol, német) elérhetősége: http://itc.semmelweis-univ.hu A tananyagok megnyitása regisztrációköteles. Csak azok a hallgatók tudnak a rendszerbe regisztrálni illetve belépni,akik a kapcsolódó tantárgyakat a NEPTUN rendszerben felvették.  

Szakdolgozat téma

Kérjük az elkészült szakdolgozatot és a  “Jelentés és jegyzőkönyv a szakdolgozat készítéséről és védéséről” kitöltött nyomtatványt 2 példányban az intézet Titkárságára leadni. Beadási határidő: Titkárság telefonszáma: 459-1500 / 54455, 54431

A gyulladásos bélbetegségek klinikopatológiája és diagnosztikus kihívásai. Témavezető: Dr. Zalatnai Attila
1./ A májcirrhosis kísérletes vizsgálata. 2./ A cirrhosis progressiojának vizsgálata állatkísérleti modellben. 3./ A májfibrózis progressziójának vizsgálata állatkísérleti modellben. 4./ Glivec hatása a progenitor sejtek részvételével zajló májregenerációra. Témavezető: Dr. Nagy Péter
Új célzott terápiás lehetőségek tüdődaganatokban Témavezető: Dr. Pápay Judit
SDH-mutáció vizsgálata gastrointestinalis stromalis tumorokban. Témavezető: Dr. Sápi Zoltán
A CD49d szerepe a CLL sejtek túlélésében. Témavezető: Dr. Barna Gábor
A decorin expresszió vizsgálata humán hepatocellularis carcinomákban. Témavezető: Dr. Kovalszky Ilona, Dr. Baghy Kornélia
Emlőrákok prognosztikai és prediktív markereinek digitális patológiai validálása Témavezető: Dr. Micsik Tamás
A TCR-gamma génátrendeződés molekuláris vizsgálatának diagnosztikus értéke T-sejtes Non-Hogkin lymphomában Témavezető: Dr. Csernus Balázs
Az mTOR mint terápiás célpont az onkológiai és transzplantációs medicinában Témavezető: Hunyadiné Dr. Sebestyén Anna

 Tanulmányi kapcsolatok

A patológia tantárgy előadója: Prof. Dr. Matolcsy András

Oktatási ügyek intézése: oktatási titkárság, földszint

Tanulmányi Felelős: Dr. Rácz Gergely Tel.: 459-1500/54471
                                      mail: racz.gergely@med.semmelweis-univ.hu

Tanulmányi adminisztrátor:  Szabó Szilvia Tel.: 459-1500/54459
                                                      mail: szabo.szilvia@med.semmelweis-univ.hu