Betűméret: A A A

Kutatás

Az Orvosi Vegytani Intézet munkacsoportjai és az általuk kutatott témák

CSOPORTKUTATÁSI TERÜLETKAPCSOLAT
Endoplazmás retikulum redox
Dr. Bánhegyi Gábor
Dr. Lizák Beáta
Dr. Kapuy Orsolya
Dr. Stiller Ibolya
Németh Csilla Emese
Varga Viola
Kurucz Anita Andrea
Szénási Béláné
• Az endoplazmás retikulum (ER) redox homeosztázisa
• Az ER aszkorbát és glutation transzporterei
• ER redox és a túlélés vagy sejthalál döntési mechanizmusok
• Kis molekulasúlyú elektronátvivők szerepe az oxidatív foldingban
• ER redox és ERAD
erredox.sote.hu
06-1-266-2615
06-1-459-1500/60100; 60114
Fax: 06-1-266-3802
Hálózatok – Stressz, adaptációs mechanizmusok
Dr. Csermely Péter
Dr. Sőti Csaba

Dr. Nguyen Minh Tu
Szalay Kristóf
Dr. Gyurkó Márton Dávid
Somogyvári Milán
Veres Dániel
• Fehérjeszerkezet hálózatok, interaktómok és jelátviteli hálózatok a sejtes adaptációban és a gyógyszerfejlesztésben
• Stresszválaszok szerepe és kapcsolatai az öregedésben és a tanulásban
• A Hsp90 és hősokkválasz rendszerszintű vizsgálata
• Az adaptációt meghatározó szomatomentális mechanizmusok vizsgálata
www.linkgroup.hu
stressgroup.semmelweis-univ.hu
06-1-459-1500/60129; 60130
Fax: 06-1-266-3802
Molekuláris Genetika
Dr. Sasvári Mária

Dr. Barta Csaba
Dr. Keszler Gergely
Dr. Nemoda Zsófia
Dr. Rónai Zsolt
Dr. Bence Melinda
Dr. Kovács-Nagy Réka
Vereczkei Andrea
Horváth Erzsébet Zsófia
Koller Dóra
Tömöri Beáta
Elek Zsuzsanna
Dr. Marcsa Boglárka
Dr. Németh Nóra
Bánlaki Zsófia
Németh Helga
• A genetikai polimorfizmusok molekuláris és fenotípusos hatásai
• Pszichogenetika – A Tourette szindróma, ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitási zavar), függőségek (drogfüggés, dohányzás, alkohol, szerencsejáték stb.), kényszerbetegség, depresszió genetikai háttere
• A genetikai eltérések funkcionális hatása a génexpresszióra
• MikroRNS-ek hatásmechanizmusa
• Epigenetikai vizsgálatok
• A cukorbetegség 1-es és 2-es típusának genetikai háttere és összefüggése a depresszióval
• Az emberi viselkedés normális variációinak (személyiségjegyek, fiatal és időskori kognitív teljesítmény) genetikája
• Állatmodellekben a különböző kutyafajták szociális viselkedését, illetve a farkasok domesztikációját befolyásoló genetikai faktorok
06-1-459-1500/60132; 60135; 60136; 60138
Fax: 06-1-266-3802
Jelátvitel
Dr. Buday László

Dávidné Dr. Gujdár Annamária
Haidar Affiné Solti Zita
• Receptortirozin kináz jelpályákon belül a sejtek mozgása
• A szinapszisok kialakulását befolyásoló utak
06-1-459-1500/60124; 60126; 60128
Fax: 06-1-266-3802
MTA-SE Patobiokémia
Dr. Bánhegyi Gábor
Dr. Stiller Ibolya
Varga Attila
Gyulavári Pál
Bökönyi Gyöngyi
Tanai Henrietta
Pénzes Kinga
Szabó Laura
Kokas Márton
Brauswetter Diána
• Jelátviteli terápia tumorok és metabolikus szindróma terápiás célpontjai ellen06-1-459-1500/60162; 601169; 60171
Arginin-anyagcsere
Dr. Hrabák András

Dr. Müllner Nándor
Dr. Kukor Zoltán
• Az NO-szintézis és az argináz szerepe gyulladásos folyamatokban
• A placenta NO-szintáz aktivitásának vizsgálata
06-1-459-1500/60159; 60161; 60181
Fax: 06-1-266-3802
Diabetes mellitus szövődményei
Dr. Vér Ágota

Harsányi Istvánné
Gellai Renáta
• A Na+/K+ ATPáz lokalizációjának szerepe diabetes patomechanizmusában
• Az endogén digitaliszok és az inzulin jelátviteli utak kölcsönhatásainak vizsgálata
06-1-459-1500/60142; 60143
Fax: 06-1-266-3802
In vitro biológia
Dr. Mészáros Tamás

Gyurkovics Anna
Nagyné Dr. Scholz Éva
Nagy Szilvia Krisztina
András Judit
Szeitner Zsuzsanna
• In vitro transzlációs fehérjeszintézis
• Fehérje funkcionális vizsgálatok
• Aptamerek előállítása diagnosztikai és terápiás alkalmazásokra
06-1-459-1500/60109; 60178
Fax: 06-1-266-3802
Lipotoxicitás
Dr. Csala Miklós

Dr. Kereszturi Éva
Dr. Sipeki Szabolcs
Dr. Szelényi Péter
Dr. Zámbó Veronika
Sarnyai Farkas
Somogyi Anna
• Az ER-stressz lipotoxicitásban és lipoapoptózisban betöltött szerepe
• Az újonnan felfedezett Ncb5or enzim fiziológiás és patológiás funkciói
• Humán sztearil-KoA-deszaturáz enzimek
• Integráns membránfehérjék és szolúbilis fehérjék interakciói
06-1-459-1500/60115; 60116
Fax: 06-1-266-3802
Ritka anyagcsere-betegségek
Dr. Kardon Tamás

Dr. Bőgel Gábor
Dr. Legeza Balázs
Dr. Pittner Rebeka
Dr. Lédeczi Zsigmond
Mesziár Mónika
• Krónikus neutropéniát okozó anyagcsere betegségek patomechanizmusának vizsgálata06-1-459-1500/60142
Fax: 06-1-266-3802