Szabályzat, szabályozó dokumentum egységes szerkezetű hatályos szövege

Elfogadásról rendelkező határozat

Típusa

{Kari Tanácsi határozat (KT); dékáni utasítás (D)}

Hatály

Hatályon kívül helyezett határozat(ok), utasítások

Módosító határozat(ok), utasítások

Felülvizsgálat határideje (elfogadás határideje)

FOK Térítési és Juttatási Rend

31/2018.(XII.6.) sz.

Kari Tanács 2018.12.06.