Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat által foglalkoztatott betegjogi képviselő az egészségügyi intézményektől független személyként a hatályos egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény) és a 381/2016. (XII.2.) Kormányrendeletben foglaltak alapján járhat el.

A betegjogi képviselő tevékenysége különösen az alábbiakat foglalja magában:

 • segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében,
 • segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását,
 • a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget.

Integrált Jogvédelmi Szolgálat:
Cím: H-1134 Budapest, Tüzér u. 33. II. em.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000
Zöld szám: 06-80-620-055
(külföldről): +36-20-489-96-14


A Semmelweis Egyetem klinikáin és betegellátást folytató egységein dolgozó betegjogi képviselők:

Erhardtné Dr. Gachályi Anikó
betegjogi képviselő
Budapest XI. és XXII. kerület + gyermekgyógyászati és ortopédiai klinikák
Telefon: +36 20/489-9525
e-mail cím: aniko.erhardtne@ijb.emmi.gov.hu
Dr. Juhász Andrea
betegjogi képviselő
Budapest I. és XII. kerület
Telefon: +36 20/489-9554
e-mail cím: andrea.juhasz@ijb.emmi.gov.hu
Dr. Szedresi Alexandra
betegjogi képviselő
Budapest II., III., VIII. kerület
kivéve gyermekgyógyászati és ortopédiai klinikák
Telefon: +36 20/489-9504
e-mail cím: alexandra.szedresi@ijb.emmi.gov.hu
Lengyel Ingrid 
betegjogi képviselő
Budapest XIV-XVI. kerület
Telefon: +36/20/4899-609
e-mail cím: ingrid.lengyel@ijb.emmi.gov.hu

A Semmelweis Egyetem klinikáin dolgozó betegjogi képviselők fogadóórái:

Klinika A betegjogi képviselő neve Fogadó óra ideje és helye
VIII és IX. kerületi betegellátó egységeink
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Erhardtné Dr. Gachályi Anikó minden hónap 1. és 3. hetében csütörtökén 12.00-14.00 óra között
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Erhardtné Dr. Gachályi Anikó minden hónap 1. és 3.  csütörtökén 14.30-16.30 óra között
Ortopédiai Klinika Erhardtné Dr. Gachályi Anikó minden hónap 2. hetében szerdán 11.00-13.00 óra között

Külső Klinikai Tömb

 • Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
 • I. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
 • Genomika Medicina és Ritka Betegségek Intézete
 • Klinikai Pszichológia Tanszék
 • Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Magatartástudományi Intézet
 • MR Kutatóközpont
 • Neurológiai Klinika
 • Nukleáris Medicina Tanszék
 • Onkológiai Központ
 •  II. Sz. Patológiai Intézet
 • Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Radiológiai Klinika
 • I. Sz. Sebészeti Klinika
 • Sürgősségi Betegellátó Osztály
 • II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Urológiai Klinika
Dr. Szedresi Alexandra minden hónap 1. és 3. péntekén 
09.00-12.00 óra között
a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikán (Balassa u. 6.)

Belső Klinikai Tömb

 • II. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
 • Fogászati betegellátó egységek (összes)
 • I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
 • Szemészeti Klinika
 • I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
 • Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Dr. Szedresi Alexandra minden hónap 2. és 4. szerdáján
13.00-16.00 óra között
az I Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán (Baross u. 27.)
XII. kerületi betegellátó egységeink
 • III. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Kútvölgyi Klinikai Tömb
 • Nukleáris Medicina Tanszék (budai részleg)
 • II. Sz. Sebészeti Klinika
Dr. Juhász Andrea hétfő 13.00-16.00 óra óráig
a Kútvölgyi Klinikai Tömb épületében
Pulmonológiai Klinika Dr. Juhász Andrea minden hónap 1.  keddjén
12.00- 16.00 óra között
a Szent János Kórház igazgatósági épületében (Diós árok 1-3.)
Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika Dr. Juhász Andrea minden hónap 1. és 3. hétfőjén
9.00-11.00 óra között
a Képalkotó Diagnosztikai Részleg tárgyalójában
(Határőr u. 18. II. emelet 201.)
Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinika Erhardtné Dr. Gachályi Anikó szerda 14:00 – 16:00 óra között
az Országos Onkológiai Intézet 1. épületében I. em. 112.
(Ráth György u. 7-9.)
XIV. kerületi betegellátó egységeink
Idegsebészeti Tanszék Lengyel Ingrid csütörtök 9:00 – 11:00 óra között
az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet épületében (Amerikai út 57.)
Traumatológiai Intézet Lengyel Ingrid hétfő: 11:00 – 15:00 óra között
az Uzsoki Kórház  tanácstermében
(Uzsoki u. 29-41.)