Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 25.
407854 Összes oltás

További külső intézetek kutatási témái 2017/2018.

 

Intézet TDK-munka címe Témavezető neve (fokozattal)
Egyesített Szent István és Szent László Kórház
Infektológiai tszk
Új utak a Clostridium difficile okozta infekciók klinikumában és terápiájában Dr.Szabó Bálint Gergely (PhD hallgató)
Egyesített Szent István és Szent László Kórház A közösségben szerzett szepszis: 1 éves retrospektív kohorszvizsgálat eredményei Dr.Szabó Bálint Gergely (PhD hallgató)
Egyesített Szent István és Szent László Kórház Késői infekciós szövődmények allogén vérképző őssejt-átültetés után dr Kriván Gergely PhD
Egyesített Szent István és Szent László Kórház Primer immunhiányos betegek: klinikai, immunológiai és genetikai jellemzők dr Kriván Gergely PhD
Egyesített Szent István és Szent László Kórház Infectious complications after autologous hematopoietic stem cell transplantation Dr. Lakatos Botond, PhD
Egyesített Szent István és Szent László Kórház Opportunistic infections in the national HIV cohort Dr. Lakatos Botond, PhD
Egyesített Szent István és Szent László Kórház Comparing coinfections in HIV: early infections and late presenters Dr. Lakatos Botond, PhD
Egyesített Szent István és Szent László Kórház Cohort study of HIV patients receiving integrase inhibitor containing antiretroviral regimen Dr. Lakatos Botond, PhD
Egyesített Szent István és Szent László Kórház Role of procalcitonin in the management of septic patients Dr. Lakatos Botond, PhD
Egyesített Szent István és Szent László Kórház Apláziás időszak vizsgálata autológ őssejt-transzplantáción átesett gyermekekben Dr. Horváth Orsolya PhD doktorjelölt
Egyesített Szent István és Szent László Kórház Immunológiailag érintett krónikus betegek immunizációja Dr. Kulcsár Andrea főorvos, infektológus/védőoltási szaktanácsadó
Egyesített Szent István és Szent László Kórház Immunológiailag érintett krónikus betegek immunizációja Dr. Kulcsár Andrea főorvos, infektológus/védőoltási szaktanácsadó
Egyesített Szent István és Szent László Kórház Mennyiségi EBV és adenovírus PCR vizsgálatok allogén õssejt-transzplantált gyermekekben  Dr. Kassa Csaba, szakorvos, alorvos
Egyesített Szent István és Szent László Kórház A mikrobiom jelentősége őssejt-transzplantációt követően Dr. Kassa Csaba, szakorvos, alorvos
Egyesített Szent István és Szent László Kórház Védőoltással kivédhető fertőzések megelőzése gyermek szervtranszplantált betegeknél. Retrospektív adatlemezés. Prospektív gyakorlati útmutató Dr. Kulcsár Andrea
Egyesített Szent István és Szent László Kórház Aspergillosis akut leukemiás betegekben Dr. Kassa Csaba
ELTE TTK Kémiai Intézet Gyógyszer-hatóanyag – fehérje kölcsönhatások tanulmányozása NMR spektroszkópiával Dr. Bodor Andrea,(PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Membránfehérjék, membránmimetikumok NMR spektroszkópiás sajátságai Dr. Bodor Andrea, (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Időben és térben periodikus kémiai reakciók vizsgálata Csörgeiné Dr. Kurin Krisztina (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Folyadékfázisú, homogén kémiai oszcillátorok előállítása és tanulmányozása Csörgeiné Dr. Kurin Krisztina (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Az anyatejben előforduló legjelentősebb környezeti szennyezők és analitikai kémiai meghatározásukhoz alkalmazott módszerek Csörgeiné Dr. Kurin Krisztina (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Új típusú oszcilláló kémiai rendszer előállítása nátrium-perborát oxidálószer alkalmazásával Csörgeiné Dr. Kurin Krisztina (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Automatizálható mintaelőkészítési eljárások alkalmazása a gázkromatográfiában Dr. Eke Zsuzsanna (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Gázkromatográfia alkalmazása környezeti minták mérgező szerves szennyezőinek meghatározásában Dr. Eke Zsuzsanna (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Arzénspeciáció ivovizekben helyszini szilárdfázisú elválasztást követő total-reflexiós röntgenfluoreszcens spektrometriai meghatározással Dr. Mihucz Viktor (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Kloraminok meghatarozása élmény- es termálfürdők vizeből Dr. Mihucz Viktor (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Gyógyszermaradványok, élvezeti drogok, szteroidok, kozmetikai/háztartási hulladékok és bomlástermékeik GC-MS/(MS) elemzése, környezeti vízmintákban: szenny-, folyó- és ivóvizekben, klasszikus dúsítás és szilárdfázisú extrakciók után, GC-MS/(MS) eljárással Perl Miklósné (DSc)
ELTE TTK Kémiai Intézet Természetes mátrixok, elsősorban növényekben található gyógyhatású vegyületek (szabad és glikozidkötésű) lignánok és flavonoidok azonosítása és mennyiségi meghatározása GC-MS eljárással Perl Miklósné (DSc)
ELTE TTK Kémiai Intézet Hisztonpeptidek poszt-transzlációs módosulásának nyomon követése tömegspektrometriával Dr. Schlosser Gitta (PhD) 
ELTE TTK Kémiai Intézet Mintázatképződés autokatalitikus kémiai rendszerekben Dr. Szalai István (DSc)
ELTE TTK Kémiai Intézet Analitikai technikák alkalmazása különböző biológiai minták (fehérjék, sejtek, szövetek) vizsgálatára Dr. Szoboszlai Norbert (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Metabolit vizsgálatok adenocarcinoma sejtvonalon Dr. Szoboszlai Norbert (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Rézkelátorok kémiai és biológiai vizsgálata sejtvonalakon Dr. Szoboszlai Norbert (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Hatóanyagok célbajuttatására és ellenőrzésére alkalmazott módszerek Dr. Szoboszlai Norbert (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Gyógyhatású vegyületek hatása a kémiai mintázatképződésre Ungvárainé Dr. Nagy Zsuzsanna (CSc)
ELTE TTK Kémiai Intézet Gyógyászatilag és biológiailag fontos vegyületeket tartalmazó oszcilláló reakciók Ungvárainé Dr. Nagy Zsuzsanna (CSc)
ELTE TTK Kémiai Intézet Antituberkulotikumot tartalmazó peptidkonjugátumok szintézise gazdasejt specifikus célbajuttatásra Dr. Bősze Szilvia (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Mesterséges antigének szintézise a Mycobacterium tuberculosis fehérjespecifikus  peptidepitópok szerkezeti módosításával, a vegyületek funkcionális vizsgálata Dr. Bősze Szilvia (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Hatóanyagok biohasznosíthatóságnak növelésére alkalmas konstrukciók tervezése, szintézise, ezek kémiai és in vitro jellemzése Dr. Bősze Szilvia (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Szupramolekuláris rendszerek és kolloidok a gyógyszerhatékonyság növelésére Dr. Csempesz Ferenc (CSc)
ELTE TTK Kémiai Intézet Fehérjék szerkezet-funkció összefüggéseinek felderítése Dr. Harmat Veronika (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Daunomicin célbajuttatása tumorsejtekbe makromolekuláris hordozók segítségével Dr. Hudecz Ferenc (DSc, MTA tagja),                                 Dr. Orbán Erika (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Szabályozott gyógyszerleadó (controlled release) polimer hordozók Dr. Iván Béla (DSc)
ELTE TTK Kémiai Intézet Új szerkezetű makromolekuláris gyógyszeradalékok Dr. Iván Béla (DSc)
ELTE TTK Kémiai Intézet Hatóanyagok sejtpenetrációs képességének vizsgálata modell rendszerekben Dr. Kiss Éva (DSc)
ELTE TTK Kémiai Intézet Gyógyszerhordozó nanorészecskék előállítása és jellemzése Dr. Kiss Éva (DSc)
ELTE TTK Kémiai Intézet Fogászati implantátumok anyagainak elektrokémiai vizsgálata Dr. Láng Győző (DSc), Dr. Sziráki Laura (PhD),               Dr. Gyulai-Gaál Szabolcs (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Szövetminták permittivitásának vizsgálata Dr. Láng Győző (DSc), Dr.Noszál Béla (DSc)
ELTE TTK Kémiai Intézet Diszulfidhidak fotolízisének tanulmányozása peptidmodellekkel Dr. Majer Zsuzsanna (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Mágnesesség molekuláris szinten Dr. Magyarfalvi Gábor (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Peptidkonjugátumokkal az öregkor életminőségének javítása érdekében Dr. Mező Gábor (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet BioNMR spektroszkópia : szerkezet és dinamika  Dr. Perczel András (DSc, MTA tagja)
ELTE TTK Kémiai Intézet Racionális hatóanyag optimálás a II-típusú cukorbetegség területén Dr. Perczel András (DSc, MTA tagja)
ELTE TTK Kémiai Intézet Bioaktív petidek és fehérjék bakteriális expressziója Dr. Perczel András (DSc, MTA tagja)
ELTE TTK Kémiai Intézet Bioaktív peptidek és fehérjék kristályosítása Dr. Perczel András (DSc, MTA tagja)
ELTE TTK Kémiai Intézet Miért érdekes a sziliciumorganikus kémia? Dr. Szalay Roland (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Szilán-kapcsoló ágensek kifejlesztése kontrollált gyógyszerhatóanyag-leadási mechanizmusok modellezéséhez Dr. Szalay Roland (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Transzmembrán fehérjék bioinformatikája Dr. Tóth Gergely (PhD) kapcsolattartó,                               Dr. Tusnády Gábor (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Transzmembrán fehérjék elméleti szerkezet vizsgálata Dr. Tóth Gergely (PhD) kapcsolattartó,                               Dr. Tusnády Gábor (PhD)
ELTE TTK Kémiai Intézet Enzimkinetikai reakciórendszerek számítógépes analízise. Dr. Turányi Tamás (CSc)
ELTE TTK Kémiai Intézet Betegségek hatásmechanizmusának vizsgálata számítógépes szimulációkkal Dr. Túri László (DSc)
ELTE TTK Kémiai Intézet Homeopátiás gyógyszerek: fizikai-kémiai megközelítés Dr. Túri László (DSc)