Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 18.
536180 Összes oltás
A mozgásterápiai épületegyüttes modellfotója a Budapest folyóirat 1976/8. számából, az Arcanum Digitális Tudománytár gyűjteményéből

A Pető Kútvölgyi úti épületét Reischl Antal építész tervezte, majd 1979-ben bekövetkezett halála után Szentirmay Sándor építészmérnök folytatta az áttervezést. Eredetileg 240 férőhelyre, illetve 300 bejáró nevelt fogadására méretezték
Az épület tervezésében Dr. Pető András, intézetünk névadója is részt vett. Az eredeti tervek alapján az épület megépítését 1972-re tervezték, felépítését már 1963-ban kormányrendelet határozta el. A kivitelezés azonban csak 1976-ban kezdődött, és eltartott egészen 1985-ig.
Dr. Hári Mária így ír a sok küzdelemmel járó építkezési munkáról: “…Az építkezés elhalasztása miatt a már engedélyezett terveket módosítani kellett. Az áldatlan állapotok bemutatása jól szemlélteti akkori gondjainkat. Az olajfűtésről földgázra való áttérés következtében új szerkezeti rendszer kialakítására volt szükség, a csoportok vizes helyiségei használhatatlanok lettek. Amint megkezdődtek a munkálatok, a kivitelező visszalépett, és az építkezés megint húzódott…” Hári Mária (1997): A konduktív pedagógia története 208. oldal. 

Az ünnepélyes megnyitóra végül a majd két évtizedes várakozás és a sok nehézség után 1985.04.16-án került sor. Az épület avatásának híre a Népszabadságban is megjelent: Pető András Szellemében. Nevel és nevelőt képez az intézet. Ma avatják a mozgássérültek gyógyintézeti központját (pdf). 

Szentágothai János (1912-1994)

A megnyitó beszédet Szentágothai János, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tartotta. Beszédében hangsúlyozta: 

“Abban a módszerben, amelyet Pető annak idején kigondolt, amelyiknek fanatikus híve volt, amelyet nagy meggyőződéssel hirdetett – és amely meggyőződést azután átvett Hári Mária igazgatónő is- , amely módszert nagyon sok ellenállással szemben próbált tovább fejleszteni és nagy nemzetközi sikerrel juttatott érvényre, ebben minden orvosi megítélés ellenére sokkal több lehetőség van. 
Az elért eredmények nagyon sok esetben tudományosan nem tekinthetők át teljes részleteiben. Azonban mindig arra kell gondolni, hogy amennyiben a központi idegrendszerben még összeköttetés létezik, akkor a funkció bizonyos mértékig helyreállítható.
Meg vagyok róla győződve, hogy a mozgáskorlátozottakkal való foglalkozás nem jótékonykodás, hanem a társadalom érdekében való tevékenység. Elsősorban azért, mert egy mozgáskorlátozott, illetve egy rehabilitált mozgássérült tulajdonképpen jobb munkaerő, mint az a teljesen egészséges, aki ezt nem tudja igazában értékelni, mert sok esetben magától értetődőnek veszi az életnek ezt az ajándékát. Az, aki nehéz munkával, az itt működő konduktorok segítségével jut el arra a teljesítményszintre, az saját mozgását és a mozgásán keresztül a munkafolyamatba való beintegrálódását, abban való helytállását olyan nagy értéknek fogja tartani, hogy szerintem feltétlenül jobban motivált tagja lesz a dolgozó társadalomnak.
Nagyon köszönöm, hogy meghívtak a megnyitó ünnepségre. Teljes szívből minden jót kívánok ehhez a munkához! Ne hagyják magukat megzavarni a kritikus hangokkal! Az eredmények rendkívül jelentősek, a nemzetközi figyelem nagy mértékben erre a típusú munkára terelődött, és nagy elismerés övezi. Legalább mi saját magunk ismerjük el és ismerjük fel azt, hogy milyen érték van a  kezünkben.” Szentágothai János megnyitó beszédének hosszabb kivonata megtekinthető Hári Mária (1997): A konduktív pedagógia története 228-230. oldalán. 

A Kútvölgyi úti épület 2022-ben, az ablakcsere után

A Kar honlapján található történeti áttekintésben olvasható, hogy ez az épület adott méltó otthont az 1987-ben elindult főiskolai képzésnek, az akkori Gyermekambulanciának, Felnőtt ambulanciának, az Óvoda Tagozatnak, a Nemzetközi Tagozatnak, az Utógondozó Állomásnak és a Szülők Iskolájának.
A 2010-es évek elejére sor került az épület akadálymentesítésére, a csoportszobák modernizálására, felújítására. Megtörtént a könyvtár, a főiskola termeinek teljes felújítása.
Napjainkban zajlik az épület energetikai korszerűsítése, melynek során teljes modernizáción esnek át a nyílászárók, a fűtésrendszer, valamint az álmennyezet és a tűzjelző rendszer. 

A Kútvölgyi úti épület napjainkban a következő egységeket foglalja magába:
Semmelweis Egyetem Pető András Kar konduktorképzése
Pedagógiai Szakszolgálat
Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája
Utazó Konduktori Szolgálat
Pető András Rehabilitációs és Egészségügyi Ellátási Osztály
Kiemelt Nemzetközi és Nemzeti Szolgáltatási Központ
Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete
Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpont

További egységek a Villányi úti épületben: 
Konduktív Gyakorló Általános Iskola és Kollégium
Konduktív Szakiskola

Összeállította: Muzslai-Bízik Hanna