Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

Ajánlás konduktoroknak:

Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek: LINK

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (hatodik változat): PDF

Kiegészítő útmutató a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére (negyedik változat) PDF

A szolgáltatás megnevezése Tájékoztatás pedagógus életpályával, portfólióval kapcsolatos általános és speciális tudnivalókról
A szolgáltatás célcsoportja A pedagógus életpálya bármely szakaszában lévő konduktor
A szolgáltatás szervezői Mátyásiné Kiss Ágnes
Muzslai-Bízik Hanna
A szakmai szolgáltatás fajtája Tanügy-igazgatási szolgáltatás

 

A szolgáltatás megnevezése Mentori tevékenység
A szolgáltatás célcsoportja Gyakornoki státuszban lévő konduktorok
A szolgáltatás szervezői Csizy Csilla
A szakmai szolgáltatás fajtája Tanügy-igazgatási szolgáltatás
 
Az oktatási ágazatban, a konduktorra is vonatkozó pedagógus életpályamodell előmeneteli rendszere:

Pedagógus kompetenciák:

  1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
  2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
  3. A tanulás támogatása
  4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség.
  5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
  6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
  7. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja
  8. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
  9. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért