Ajánlás konduktoroknak:

Pedagógusminősítési eljárásra vonatkozó Útmutatók, valamint az önértékelésre és tanfelügyeletre vonatkozó Kézikönyvek: LINK

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez (hatodik változat): PDF

Kiegészítő útmutató a pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak részére (negyedik változat) PDF

Tájékoztatás pedagógus életpályával, portfólióval kapcsolatos általános és speciális tudnivalókról

A szolgáltatás célcsoportja:
A pedagógus életpálya bármely szakaszában lévő konduktor

A szolgáltatás szervezői:
Mátyásiné Kiss Ágnes; Muzslai-Bízik Hanna

A szakmai szolgáltatás fajtája:
Tanügy-igazgatási szolgáltatás →

 

Mentori tevékenység

A szolgáltatás célcsoportja:
Gyakornoki státuszban lévő konduktorok

A szolgáltatás szervezői:
Csizy Csilla

A szakmai szolgáltatás fajtája:
Tanügy-igazgatási szolgáltatás →

 

Az oktatási ágazatban, a konduktorra is vonatkozó pedagógus életpályamodell előmeneteli rendszere:

Pedagógus kompetenciák:

  1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
  2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
  3. A tanulás támogatása
  4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség.
  5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
  6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
  7. A környezeti nevelésben mutatott jártasság, a fenntarthatóság értékrendjének hiteles képviselete és a környezettudatossághoz kapcsolódó attitűdök átadásának módja
  8. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
  9. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért