A konduktor, a konduktív pedagógia szerepének támogatása, jogszabályi környezete

A szolgáltatás célcsoportja: Végzett konduktorok és intézményeik

A szolgáltatás szervezői: Mátyásiné Kiss Ágnes, Csizy Csilla, Kazatsay Bernadett, Muzslai-Bízik Hanna

A szakmai szolgáltatás fajtája: Pedagógiai tájékoztatás → Tanügy-igazgatási szolgáltatás →

A Semmelweis Egyetem Pető András Karon és jogelődjeiben diplomát szerzett, Magyarországon dolgozó konduktorok és intézményeik fordulhatnak hozzánk szakmai kérdésekben elérhetőségeink valamelyikén. 

A teljesség igénye nélkül a következő témakörökben kérhetnek segítséget tőlünk:

 • konduktori kompetenciák,
 • a konduktort alkalmazó intézmények jogszabályi környezete, a konduktív nevelés jogi szabályozása, a konduktori munkára vonatkozó ágazatspecifikus szakmai kérdések (pl. konduktori munkakör, munkaidő, szabadság, munkaköri leírás …stb.)
  Általunk összeállított jogszabálygyűjtemény:
  1. Oktatásügy: (feltöltés alatt)
  2. Egészségügy: jogszabálygyűjtemény (pdf), mely a konduktorok egészségügyben történő alkalmazását segítheti 2021.03.01-től.
  3. Szociális ágazat: (feltöltés alatt)
 • BA diploma utáni álláskeresés, továbbtanulás, továbbképzés
 • konduktív pedagógia eszközei,
 • konduktorok magyarországi szervezetei.

Pályaorientáció

A szolgáltatás célcsoportja: Középiskolás diákok

A szolgáltatás szervezői: Mátyásiné Kiss Ágnes, Csizy Csilla, Muzslai-Bízik Hanna

A szakmai szolgáltatás fajtája: Pedagógiai tájékoztatás →

Az SE Pető András Pedagógiai Intézet munkatársai a Kar által delegált személlyel közösen képviselik intézetünket diákoknak szervezett pályaorientációs, „hovatovább” napokon, Educatio rendezvényeken.
Ezeken az eseményeken tájékoztatást adnak az érdeklődő diákoknak a konduktori hivatásról.

 


SE PAK ALUMNI tanácsadás

A szolgáltatás célcsoportja: PAK-os hallgatók és végzett konduktorok

A szolgáltatás szervezői: Muzslai-Bízik Hanna, Mátyásiné Kiss Ágnes

A szakmai szolgáltatás fajtája: Pedagógiai tájékoztatás →

 

Az ALUMNI tanácsadás lehetősége nyitott minden aktív PAK-os hallgató és már végzett konduktor számára. A tanácsadás témája lehet bármely kérdéskör, ami a  konduktori hivatással kapcsolatos.

A szolgáltatás a Semmelweis Egyetem ALUMNI iroda irányításával és együttműködésével történik. 
Az ingyenes tanácsadás részleteiről bővebb tájékoztatás a Semmelweis Egyetem ALUMNI honlapján található. A tanácsadásra való bejelentkezés felülete is itt érhető el: ALUMNI tanácsadás a PAK-on

Az SE PAK ALUMNI tanácsadásról készült kisfilm: