A szolgáltatás megnevezése Érzékenyítő programok szervezéséhez támogatás nyújtása
A szolgáltatás célcsoportja Integrált nevelés-oktatásban dolgozó pedagógusok és diákjaik
A szolgáltatás szervezői Mátyásiné Kiss Ágnes, Csizy Csilla, Kazatsay Bernadett, Muzslai-Bízik Hanna
A szakmai szolgáltatás fajtája Pedagógiai tájékoztatás

 

A szolgáltatás részeként sajátos nevelési igényű, mozgássérüléssel élő gyermekek integrált nevelésének – oktatásának megszervezéséhez nyújtunk tájékoztatást, segítséget.

Az esélyegyenlőség elvű tevékenységet támogató, elemző tájékoztatást nyújtunk.