Társadalmi befogadást elősegítő szemléletformáláshoz támogatás nyújtása

A szolgáltatás célcsoportja: integrált nevelés-oktatásban dolgozó pedagógusok és diákjaik

A szolgáltatás szervezői: Mátyásiné Kiss Ágnes, Csizy Csilla, Kazatsay Bernadett, Muzslai-Bízik Hanna

A szakmai szolgáltatás fajtája: Pedagógiai tájékoztatás →

 

A szolgáltatás részeként sajátos nevelési igényű, mozgássérüléssel élő gyermekek integrált nevelésének – oktatásának megszervezéséhez nyújtunk tájékoztatást, segítséget. Az esélyegyenlőség elvű tevékenységet támogató, elemző tájékoztatást nyújtunk.