A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről törvény alapján az Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerében az alábbi 30 órás továbbképzéssel segítjük a mozgássérüléssel élő gyermekek integrációjában résztvevő szakembereket:

Az integráció-inklúzió gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a konduktív pedagógia tükrében

A szolgáltatás nyilvántartási száma: A/9547/2019A szolgáltatás engedély száma12/181/2019

A szolgáltatás célcsoportja: Intézményvezető, óvodapedagógus, tanító, tanár, pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógytornász, kollégiumi nevelő, gyermekvédelmi felelős, szabadidő-szervező

A szolgáltatás részletei a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerben: A képzés részletei

A szolgáltatás szervezői: Mátyásiné Kiss Ágnes, Csizy Csilla, Kazatsay Bernadett, Muzslai-Bízik Hanna

A szakmai szolgáltatás fajtája: Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése →

A képzés 2023.08.31-én elindult 15 fő pedagógus részvételével. 

Bővebb információ a képzés szervezőjétől kérhető.