A 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről törvény alapján az Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerében az alábbi 30 órás továbbképzéssel segítjük a mozgássérüléssel élő gyermekek integrációjában résztvevő szakembereket.

A szolgáltatás megnevezése Az integráció-inklúzió gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a konduktív pedagógia tükrében
A szolgáltatás nyilvántartási száma A/9547/2019
A szolgáltatás engedély száma 12/181/2019
A szolgáltatás célcsoportja

Intézményvezető, óvodapedagógus, tanító, tanár, pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógytornász, kollégiumi nevelő, gyermekvédelmi felelős, szabadidő-szervező
A szolgáltatás részletei a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszerben A képzés részletei
A szolgáltatás szervezői Mátyásiné Kiss Ágnes, Csizy Csilla, Kazatsay Bernadett, Muzslai-Bízik Hanna
A szakmai szolgáltatás fajtája Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése

A képzés 2023.08.31-én elindult 15 fő pedagógus részvételével. 

Bővebb információ a képzés szervezőjétől kérhető.