Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 18.
536180 Összes oltás

A Koronavírus terjedésének csökkentése érdekében az SE Pető András Pedagógiai Intézete is maximálisan betartja a Semmelweis Egyetem ás Magyarország kormánya által előírt biztonsági intézkedéseket.

Munkatársaink fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy a külső-és belső partnereinkkel való személyes kapcsolattartás lehetőségét megteremtsék. Ennek érdekében minden munkatársunk felvett minimum 2-3 koronavírus elleni védőoltást. Elővigyázatossági okokból személyes megbeszélések alkalmával udvarias távolságtartást alkalmazunk.
Kiemelt figyelmet fordítunk arra is, hogy irodánk, illetve az általunk használt helyiségek egészségügyi szempontból biztonságos környezetet jelentsenek. Betartjuk a higiénés szabályokat (gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, köhögési etikett betartása, gyakori szellőztetés). 

Tájékoztatjuk partnereinket, hogy 2021.11.15-től kötelező a maszkviselés a Semmelweis Egyetem területén, így a Pető András Karon is! Az épületekbe való belépéstől kezdve zárt térben kötelező az orrot és szájat elfedő maszk használata!

Az érvényben lévő szabályozások értelmében csak a koronavírus ellen védett személyek vehetik személyes jelenléttel igénybe szakmai szolgáltatásainkat. Koronavírus ellen védett személynek minősül, aki védettségét érvényes védettségi igazolvánnyal, vagy az ezzel egyenértékű védőoltást igazoló applikációval igazolja. Nem magyar állampolgár, vagy magyarországi lakcímmel nem rendelkező partnereink uniós digitális Covid-igazolvány, vagy Magyarország által elismert állam által kiállított védettségi igazolvány felmutatásával tudják igazolni védettségüket.
A 2021/2022. tanév vészhelyzet idejére történő megkezdéséhez című Ágazati Ajánlás értemében munkatársaink kötelesek annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettséget nem igazolja. 

A fent felsorolt igazolások valamelyikét az épület főbejáratánál, munkatársunknak kell bemutatni. A Helyi Intézkedési Tervben foglaltak alapján az SE Pető András Pedagógiai Intézetébe érkezőnek kockázati kérdőív (pdf) kitöltése is kötelező.

Szakmai szolgáltatásaink online formában természetesen továbbra is igénybe vehetők, illetve e-mail és telefonos kontaktjainkon elérhetőek vagyunk.

Az SE Pető András Pedagógiai Intézetét érintő, koronavírussal kapcsolatos szabályozások: 

A Semmelweis Egyetem köznevelési intézményeire vonatkozó speciális szabályok: