Betűméret: A A A

Követelményrendszer

Szülészet és nőgyógyászat I., II.

Semmelweis EgyetemOktatási szervezeti egység megnevezése:

Általános Orvostudományi KarI. Sz. Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika

Tantárgy neve: szülészet-nőgyógyászat

Tantárgy típusa: kötelező
kódja: AOKNO1052_1M, AOKNO1052_2M
kreditértéke: 3, 2

Tantárgy előadójának neve: Dr. Rigó János egyetemi tanár, igazgató 

Tanév: 2016/2017

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

Hetente két órában (90 perc) tantermi előadás formájában kerülnek bemutatásra az I. szemeszterben a szülészet, a II. szemeszterben a nőgyógyászat válogatott fejezetei. Az előadások képezik a tárgy oktatásának vezérfonalát, a tankönyvi adatokon túl a legújabb klinikai és tudományos eredmények ismertetésére is sor kerül. Az egyhetes gyakorlati időszak alatt mind a szülészet, mind a nőgyógyászat valamennyi szakterületét betegágy mellett interaktív oktatás keretében ismertetjük meg a hallgatóval. Az oktatás keretében a megszerzett elméleti tudás alkalmazása és annak elmélyítése mellett a mindennapi orvosi ellátás részesévé válik a hallgató.

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

I. szemeszter

1. hét: Megnyitó, bevezetés, Szülészeti és nőgyógyászati alapfogalmak, vizsgálóeljárások

2. hét: Fogamzás és élettani terhesség

3. hét: Terhesgondozás

4. hét: Normál szülés mechanizmusa, Szülés alatti intenzív észlelés

5. hét: Kóros vajúdás és szülés, A méhtevékenység és a magzat helyzeti rendellenességei

Császármetszés, vacuum extractio

6. hét: Vetélés, cervicalis és méhen kívüli terhesség,Koraszülés, terminustúllépés, túlhordás, szülésindítás

7. hét: A méhlepény tapadási rendellenességei és a köldökzsinór-szövődmények

A magzatvíz mennyiségi eltérései: polyhydramnion, oligohydramnion

8. hét: Terhességi hypertoniák

9. hét: Endokrin betegségek és a terhesség, Szénhidrát-anyagcsere zavarai terhességben

10. hét: Terhesség alatti fertőzések, Genetikai tanácsadás

11. hét: A magzat növekedésbeli eltérései

A várandós nő tüdő, gastrointestinalis, máj- és neurológiai kórképei

Szív-, vese-, autoimmun- és haematológiai kórképek terhesség alatt

12. hét: Többesterhesség, Vércsoport incompatibilitas, feto-maternalis transfusio

Élettani és kóros gyermekágy

13. hét: Verseny (tesztírás)

 

II. szemeszter

1. hét: Nőgyógyászati onkológiai alapfogalmak

a. Epidemiológia, mortalitás

b. Gestatiós trophoblast tumorok

2. hét: A méhnyak daganat és kezelése, Kolposzkópia, rákszűrés, HPV

3. hét: A petefészek és a szeméremtest rosszindulatú daganatai

4. hét: Méhtestrák

5. hét: A nőgyógyászati daganatok sugárkezelése (üregi kezelés, teleterápia)

6. hét: Az uterus és az ovarium benignus elváltozásai

7. hét: Női nemi szervek fejlődési rendellenességei, A méh és a hüvely kóros helyzetváltozásai

8. hét: Nőgyógyászati urológia, sebészeti határterületek

9. hét: Vérzészavarok és endometriosis

10. hét: Gyermeknőgyógyászat, Fogamzásgátlás

11. hét: A női nemi szervek gyulladásai

12. hét: A meddőség diagnosztikája és kezelése

13. hét: Menopausa, perimenopausalis hormonterápia, verseny (tesztírás)

 

Egyhetes bentlakásos gyakorlat

Hétfő
Fogadás, tájékoztató, ruhafelvétel
Terhesgondozás (ambuláns vizsgálatok)
Terhespathológia
Genetikai tanácsadás  (praenatalis diagnosztika, molekuláris genetika)
Szülőszoba (szülés mechanizmusa)
Nőgyógyászati kórképek

Kedd
Tantermi előadás
Ultrahang diagnosztika
Gyermekágy
Klinikai gondozói feladatok

Szerda
Nőgyógyászati műtéttan, műtő bemutatás
Nőgyógyászati ambulancia
Neonatológia
Szülőszoba (szülés észlelése)
Endometriosis ambulancia

Csütörtök
Praeconceptionális gondozás, fogamzásgátlás, születés szabályozás
Nőgyógyászati endokrinológia
Nőgyógyászati onkológia
Gyermeknőgyógyászat
STD, laboratóriumi diagnosztika, infektológia
Asszisztált reprodukció

Péntek
Menopausa
Szülészeti műtéttan, szülészeti fájdalomcsillapítás
Záró megbeszélés, konzultáció

A gyakorlat két ügyeleti szolgálatot tartalmaz (hétfő-szerda, illetve kedd-csütörtök). Az ügyelet 18 órától reggel 6 óráig tart.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

 Az V. évfolyam elfogadásának feltétele az előadásokon és az egy hetes bentlakásos gyakorlaton való részvétel igazolása. Aki három vagy annál több alkalommal hiányzik az előadásokról, az a kollokvium előtt beszámolót köteles tenni az előadások anyagából. A hallgatóknak bentlakásos gyakorlat során két alkalommal ügyeletet kell teljesíteni.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Az V. évfolyam során teljesített egyhetes bentlakásos gyakorlat elengedhetetlen az I. szemeszter végi aláírás és félévi gyakorlati vizsga, illetve a II. szemeszter végi aláírás és kollokvium megszerzéséhez. Teljesítése kötelező. Külföldön töltendő gyakorlathoz (ERASMUS) előzetes klinikaigazgatói és dékáni engedély szükséges. A kérelemhez csatolni kell a külföldi intézet fogadónyilatkozatát és a külföldön oktatott tantárgy tematikáját.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

Az egyhetes gyakorlatot nem, vagy csak részben teljesítő hallgatóknak az utolsó oktatási héten pótgyakorlaton kell részt venniük a szemeszter végi aláírás megszerzéséhez.

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

V. évfolyamban a félév végi aláírás feltétele az egyhetes bentlakásos gyakorlat teljesítése, valamint az előadások rendszeres látogatása. 

Az osztályzat kialakításának módja:

V. évfolyam I. szemeszter végén szülészet tantárgyból gyakorlati-elméleti vizsgát, a II. szemeszter végén nőgyógyászatból kollokviumot kell tenni. Az orvostanhallgatók négy kérdéscsoportból húznak tételt. A részletes vizsgatételsor a klinika honlapján megtalálható. Sikertelen vizsga esetén ismételt vizsga, valamint javítóvizsga 7 nap kivárás után tehető.

A vizsga típusa: ld. fent

Vizsgakövetelmények: ld. fent

A vizsgajelentkezés módja:

A vizsgára elektronikus úton, a Neptun-programon keresztül, a vizsgát megelőző 24 óráig kell jelentkezni. 

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:

A módosítás szintén elektronikus úton, a Neptun-programon keresztül, a vizsgát megelőző 24 óráig lehetséges. 24 órán belüli határnidőntúli lejelentkeztetést a távolmaradást igazoló lelet birtokában  indokolt esetben a tanszék Neptun felelőse végezhet.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: ld. fent

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

A szülészet- nőgyógyászat tankönyve

(Papp Z. szerk. Budapest, 2007. Semmelweis Kiadó, multimédiás kiadás)

A szülészet- nőgyógyászati protokoll (Papp Z. szerk. Budapest, 2002. Golden Book Kiadó)

 

Kötelezően választható tantárgyak követelményei

A terhesgondozás elmélete és gyakorlata

Semmelweis EgyetemOktatási szervezeti egység megnevezése:

Általános Orvostudományi KarI. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Tantárgy neve: A terhesgondozás elmélete és gyakorlata

Tantárgy típusa: kötelező/kötelezően választható/szabadon választható (a megfelelő aláhúzandó)
kódja:AOVNO1103_1M
kreditértéke: 2

Tantárgy előadójának neve: Dr. Rigó János

Tanév: 2016/2017.

A tantárgy feladata a képzés céljának megvalósításában:

A terhesgondozással kapcsolatos részletes ismeretek elsajátítása és a gyakorlatban történő alkalmazása.

A tárgy tematikája (lehetőleg heti bontásban, sorszámozva):

1. Terhesgondozás definíciója, áttekintése (elmélet), Terhesség alatti szűrővizsgálatok (gyakorlat)

2. Várandós nő anamnézisének felvétele (elmélet), A terhességi kor meghatározása (gyakorlat)

3. Védőnő szerepe a terhesgondozásban (elmélet), A várandós nő gondozásának jogi szabályozása (gyakorlat)

4. Magzati állapot diagnosztika (elmélet), CTG lelet értékelése (gyakorlat)

5. Fenyegető vetélés, fenyegető koraszülés (elmélet), Betegtájékoztatás (gyakorlat)

6. Magzat növekedési eltérései. Magzatvíz eltérései (elmélet), Az ultrahanglelet és flowmetriás lelet értékelése (gyakorlat)

7. Diabetes mellitus és terhesség (elmélet), Diabeteses terhesgondozási terv összeállítása (gyakorlat)

8. Hypertoniák és terhesség(elmélet), Hypertoniás terhesgondozási terv összeállítása (gyakorlat)

9. Magzati fejlődési rendellenességek felismerése, terápiás lehetőségek /genetika/ (elmélet), Esetbemutatások elemzése I., A dokumentáció alapjai terhesgondozásban (gyakorlat)

10. Ikerterhesség (elmélet), Esetbemutatások elemzése II. (gyakorlat)

11. Rh inkompatibilitás, magzati anaemiák (elmélet), Esetbemutatások elemzése III. (gyakorlat)

12. Terhesség alatti fertőzések, védőoltások (elmélet), Szülésfelkészítő tanfolyam szervezése (gyakorlat)

13. Fiatal és idős korú terhes nők gondozása (elmélet), Esetbemutatások elemzése IV. (gyakorlat)

14. Vizsgára felkészülés, konzultáció

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

Három foglalkozásról lehet igazoltan hiányozni. Valamennyi foglalkozás tartalmának lényegre törő ismétlése megtörténik. A gyakorlati tevékenységek az egyes foglalkozásokon ismétlődnek.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:

Írásban kell benyújtani a távolmaradás okát.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

Tesztkérdés a 6. foglalkozás után.

Lehetőség van a következő foglalkozáson kitölteni.

Értékelése: megfelelt vagy nem felelt meg, utóbbi esetében ismételt teszt kitöltése.

A félév végi aláírás követelményei (ideértve a hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak számát és típusát is):

Rendszeres részvétel a foglalkozásokon.

Az osztályzat kialakításának módja:

A szóbeli és gyakorlati felelet átlaga.

A vizsga típusa: szóbeli, gyakorlati

Vizsgakövetelmények:

Elméleti kérdés
Gyakorlati feladat

A vizsgajelentkezés módja: Előzetes egyeztetés alapján

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika titkárságán történő jelentkezés alapján.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Írásban történő igazolás.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Rigó J. Jr., Papp Z. A várandós nő gondozása. Medicina Kiadó, Budapest, 2005

Tóth Z., Papp Z. Szülészeti-nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika. White Golden Book, Budapest, 2006

Nagy B., Lázár L., Rigó J. Jr. Praenatális molekuláris genetika. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2011

Gibb D., Asulkumaran S. Magzatmonitorozás gyakorlata. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2008

 

Asszisztált reprodukció és nőgyógyászati endokrinológia I.

Semmelweis EgyetemOktatási szervezeti egység megnevezése:

Általános Orvostudományi Kar

Tantárgy neve: Asszisztált reprodukció és nőgyógyászati endokrinológia I.
kódja: AOVNO11OO_1M
kreditértéke: 2 pont

Tantárgy előadójának neve: Dr. Urbancsek János egyetemi tanár

A tárgy tematikája:

Általános tematika: 

Az elmúlt egy-két évtizedben a különböző laboratóriumi eljárásokban végbement szinte hihetetlen metodikai fejlődés a hormonok elválasztásáról, koncentrációjáról, metaboliz­musáról illetve hatás­mecha­nizmusáról szerzett ismereteinket óriási mértékben kitágította. Mindez a fejlődés a menstruációs ciklus, az emberi szaporodás élettanának és kórélettanának mélyebb megértéséhez, a pubertás, a terhesség és a klimaktérium átfogóbb endokrinológiai szemléletének kialakulásához vezetett. A világon az első, szervezeten kívül fogant gyermek meg születésével a humán reprodukciónak, mint új tudomány­ágnak olyan, addig ismeretlen mértékű fejlődése indult el, mely nemcsak az új asszisztált reprodukciós eljárások kialakulásához és azok eredményességének fokozásához, hanem – paradox módon – a hormo­nális fogamzásgátlás egyszerűsödéséhez és biztonságosabbá válásához is vezetett.

A szülészeti-nőgyógyászati diszciplínának kevés olyan területe van, mely valamilyen – ­akár csak vékony – szálon keresztül is ne kapcsolódna az endokrin rendszerhez és talán nincs is olyan szülészeti-nőgyógyászati kórkép, mely kialakulásának hátterében különböző endokrin rendszerek működészavara ne volna kimutatható. A nőgyó­gyászati daganatok (különösképpen azok hormontermelő csoportja) az endometriózis, a női androgenizációs kórképek esetében ez a kapcsolat még szembetűnőbb. A nőgyógyászati sebészet napjainkban is egyre terjedő “minimal invazív” endoszkópos beavatkozásainak is számos endokrinológiai vonatkozása ismeretes.

Részletes tematika:

1. Bevezetés az asszisztált reprodukció és nőgyógyászati endokrinológia témakörbe

2. A menstruációs ciklus élettana

3. A menstruációs ciklus kórélettana

4. A meddőség kivizsgálása

5. A meddőség kezelése I: oulációindukció,  intrauterin inseminatio, operatív kezelés

6. A meddőség kezelése II: in vitro fertilizáció

7. Az in vitro fertilizáció embriológiai vonakozásai

8. Az in vitro fertilizáció alternatív és új módszerei.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

 A tárgyat III., IV., V. és VI. éves hallgatók választhatják.

A 8 foglalkozásból 2 foglalkozásról lehet távol maradni.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: Orvosi igazolás

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

Az egyes foglalkozások során kérdések feltevése a hallgatóságnak.

A félév végi aláírás követelményei:

Részvétel legalább 6 foglalkozáson és eredményes szóbeli vizsga.

Az osztályzat kialakításának módja: Szóbeli vizsgán adott válaszok alapján.

A vizsga típusa: szóbeli

A vizsgajelentkezés módja: Neptun rendszeren keresztül.

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: Neptun rendszeren keresztül.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Orvosi igazolás.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Dr. Urbancsek János – Dr. Papp Zoltán:

Nőgyógyászati endokrinológia, Springer Hungarica, 1997

 

Asszisztált reprodukció és nőgyógyászati endokrinológia II.

Semmelweis EgyetemOktatási szervezeti egység megnevezése:

Általános Orvostudományi KarI. Sz.Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Tantárgy neve: Asszisztált reprodukció és nőgyógyászati endokrinológia II.
kódja: AOVNO11OO_2M
kreditértéke: 2 pont

Tantárgy előadójának neve: Dr. Urbancsek János egyetemi tanár

A tárgy tematikája:

Általános tematika: 

Az elmúlt egy-két évtizedben a különböző laboratóriumi eljárásokban végbement szinte hihetetlen metodikai fejlődés a hormonok elválasztásáról, koncentrációjáról, metaboliz­musáról illetve hatás­mecha­nizmusáról szerzett ismereteinket óriási mértékben kitágította. Mindez a fejlődés a menstruációs ciklus, az emberi szaporodás élettanának és kórélettanának mélyebb megértéséhez, a pubertás, a terhesség és a klimaktérium átfogóbb endokrinológiai szemléletének kialakulásához vezetett. A világon az első, szervezeten kívül fogant gyermek meg születésével a humán reprodukciónak, mint új tudomány­ágnak olyan, addig ismeretlen mértékű fejlődése indult el, mely nemcsak az új asszisztált reprodukciós eljárások kialakulásához és azok eredményességének fokozásához, hanem – paradox módon – a hormo­nális fogamzásgátlás egyszerűsödéséhez és biztonságosabbá válásához is vezetett.

A szülészeti-nőgyógyászati diszciplínának kevés olyan területe van, mely valamilyen – ­akár csak vékony – szálon keresztül is ne kapcsolódna az endokrin rendszerhez és talán nincs is olyan szülészeti-nőgyógyászati kórkép, mely kialakulásának hátterében különböző endokrin rendszerek működészavara ne volna kimutatható. A nőgyó­gyászati daganatok (különösképpen azok hormontermelő csoportja) az endometriózis, a női androgenizációs kórképek esetében ez a kapcsolat még szembetűnőbb. A nőgyógyászati sebészet napjainkban is egyre terjedő “minimal invazív” endoszkópos beavatkozásainak is számos endokrinológiai vonatkozása ismeretes.

Részletes tematika:

  1. A nemi differenciálódás és zavarai
  2. Gyermek és pubertáskori nőgyógyászat
  3. Endometriózis
  4. A női nemi szervek hormontermelő daganatai
  5. A klimaktérium endokrinológiája
  6. Hormonális fogamzásgátlás
  7. Női androgenizáció
  8. Tesztvizsga az utolsó foglalkozás idején

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

 A tárgyat III., IV., V. és VI. éves hallgatók választhatják.

 A 8 foglalkozásból 2 foglalkozásról lehet távol maradni.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén: Orvosi igazolás

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:

Az egyes foglalkozások során kérdések feltevése a hallgatóságnak.

A félév végi aláírás követelményei:

Részvétel legalább 6 foglalkozáson és eredményes tesztvizsga.

Az osztályzat kialakításának módja: Tesztvizsga eredménye alapján.

A vizsga típusa: írásbeli tesztvizsga

A vizsgajelentkezés módja: A tesztvizsga az utolsó foglalkozáson kerül megírásra.

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: Neptun rendszeren keresztül.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Orvosi igazolás.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Dr. Urbancsek János – Dr. Papp Zoltán:

Nőgyógyászati endokrinológia, Springer Hungarica, 1997