Betűméret: A A A

Követelményrendszer

Szigorlati gyakorlati tematika (I. és II. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)

 

A tárgy oktatása a szigorlóévi turnusbeosztásnak megfelelően tanévenként 4 turnusban történik. Célja az V. évben elsajátított szülészet-nőgyógyászati ismeretek elmélyítése a klinikai gyakorlatban való alkalmazásának megismerése. A gyakorlat időtartama 5 hét. Az ötödik hét vizsgahét.

Az I. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán a hallgatók a Neptun rendszeren keresztül a gyakorlat előtti héten értesülnek a hetenkénti osztályos beosztásukról, ügyeleti szolgálataikról, illetve a speciális továbbképzési előadások és foglakozások időpontjairól. A hallgatók az első gyakorlati napon a Klinika igazgatója és a tanulmányi felelős szakorvos által tartott nyitókonzultáción, köszöntésen vesznek részt. Itt minden egyes hallgató számára személyes kapcsolattartó oktató, tutor kerülnek kijelölésre, akivel napi szinten konzultálhat a tárgy elsajátításáról, illetve olyan vizsgálatokat is elvégezhet a hallgató, amit a nőgyógyászati szakma intim jellege miatt csak kiscsoportban, vagy csak a tutorral együtt végezhet. A hallgatónak alkalma nyílik a tutorral ügyeletekben való részvételre, valamint műtétekben asszisztálásra is (pl. császármetszés asszisztencia). A nyitókonzultáción a hallgatók a gyakorlat alatt végrehajtandó követelmények listáját és a hallgatók által a gyakorlatot értékelő kérdőívet is kezükbe kapják. Ha valamelyik feladatot a hallgató teljesítette, akkor azt az oktató aláírásával igazolja. A hallgatók a gyakorlat idején az egyes események, feladatok hasznosságát értékelhetik ezzel is segítve a Klinika oktatási munkájának fejlesztését. Az első gyakorlati napon történik az öltözői szekrények kulcsainak és a védőöltözetek kiosztása is.

A II. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán az érkezés napján a tanulmányi felelős szakorvos szintén tutort jelöl ki minden egyes hallgató számára, akivel napi szinten konzultálhat a tárgy elsajátításáról. Az érkezés másnapjára a hallgatók kezükbe kapják osztályos beosztásukat heti bontásban. A rövid időszakra és a sokrétű feladatra, követelményre való tekintettel a hallgatók az érkezés napján egy úgynevezett Klinikai Gyakorlatok kiskönyvet kapnak. A könyvben tételesen soroljuk fel a tárgy követelményeit, amit a hallgatóknak teljesíteniük kell. Ha valamelyik feladatot a hallgató teljesítette, akkor azt beírja a könyvbe és a saját, valamint az oktató aláírásával igazolja. Szülészet tárgyból 15 feladatot, nőgyógyászat tárgyból 9 feladatot kell teljesíteni. A műtéteknél a 6 alapműtétnél kell asszisztálni, de legalább megtekinteni.

Az első négy hét klinikai gyakorlattal telik, az alábbi fekvőbeteg osztályok közötti hetenkénti forgásban:

I. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

II. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Nőgyógyászati Osztály és Nőgyógyászati Ambulancia

Nőgyógyászati Osztály

Onkológiai Osztály és

Ultrahang Ambulancia

Terhespatológia és Gyermekágyas Osztály

Terhespatológiai Osztály

Szülőszoba

Szülőszoba

Neonatológiai Osztály és Általános Ambulancia

Mindkét Klinikán az osztályos beosztás kapcsán napi szinten vizitelnek az osztály orvosaival. Az osztályos munka során az anamnézisfelvételt, általános fizikális vizsgálatot, a várandósok speciális vizsgálatait (Leopold műfogások, haskörfogat mérés, fundus magasságának megállapítása, terhességi kor számításának módszerei), Foley katéter felhelyezését rectális digitális vizsgálatot gyakorolhatják. Eközben a hallgatók megismerik a legfontosabb kórképeket és az osztályvezető által kiválasztott páciensek eseteit a tutorokkal esetmegbeszélés kapcsán értékelik a vizsgára felkészülés jegyében. A hallgatók akár a műtőkben is követhetik a betegek sorsát. Minden nap minden műtéthez másodasszisztensként egy-egy hallgató kerül kiírásra. Az alábbi műtétekben történő részvétel kötelező: császármetszésben asszisztencia, nőgyógyászati műtétben asszisztencia, laparoscopiában asszisztencia, szülészeti- (legalább 2 eset) és nőgyógyászati (legalább 1 eset) kis beavatkozások (fractionált curettage, terhességmegszakítás, stb.) végzésében asszisztencia. A hallgatóknak a gyakorlat alatt meg kell ismerniük a CTG értékelés alapelveit és ezt alkalmazniuk is kell konkrét eset kapcsán tutoruk előtt.

Ezen felül a gyakorlat ideje alatt 2 ügyeleti szolgálat teljesítése kötelező. Az ügyelet során minden ténykedéshez odahívhatják az ügyeletes orvosok a hallgatót, aki felügyelettel vizsgálhat, asszisztálhat. A szülőszobás tevékenység során alkalma nyílik arra, hogy folyamatában tudja követni a szülés lefolyását, értékelhesse a fiziológiás és kóros jeleket. Megismeri a méhnyak konzisztenciájának és hosszának, valamint a méhszáj tágasságának (cervicalis index, Bishop score) megállapításának módját. A gyakorlat alatt legalább egy spontán szülést a várandós Szülőszobai felvételétől, a megszületés után a Gyermekágyas Osztályra történő helyezéséig végig kell kísérnie. A szülés kapcsán a fájdalomcsillapítás különböző módjaiban, pl. az epiduralis analgesia végzésében segédkezhet. A magzat megszületése után a lepényt és a köldökzsinórt felügyelettel megvizsgálhatja, az újszülött első ellátását megtekintheti, az Apgar értékek megállapítását gyakorolhatja. A gyermekágyas beteg vizsgálata, az involutiós- és evolutiós-, valamint gyógyulási folyamatok értékelése szintén feladat.

Az I. Számú Szülészeti és Nőgyógyászat Klinikán a gyakorlat része ezen kívül klinikai konzultációk, továbbképző előadások hallgatása, melyek a legfontosabb, nagy klinikai jelentőségű témák megbeszélését, megértését segítik. Ezeken az előadásokon a részvétel a hallgatók számára kötelező. Az elméleti előadásokon kívül egynapos speciális képzések is szolgálják a szigorlati felkészülést. Az Onkológiai Osztály hetében ultrahangvizsgálatok megtekintése, a Nőgyógyászati Osztály hetében a Nőgyógyászati Ambulancián töltött idő kerül kijelölésre. A Nőgyógyászati Ambulancián a hallgatók felügyelettel bimanuális vizsgálatot, kolposzkópiát végezhetnek, gyakorolhatják a cytológiai- és hüvelyváladék mintavétel és az emlővizsgálat lépéseit. Itt megismerhetik a fogamzásgátlás (hormonális, IUD), meddőségi kivizsgálás illetve a családtervezési tanácsadás elemeit (naptár-, hőmérő módszer), valamint a nemi szervek fertőzéseinek vizsgálati módszereit (hüvely pH, kálium-hidroxid próba, hüvelyváladékkenet mikroszkópos vizsgálata). Az Ultrahang Laboratóriumban nőgyógyászati kismedencei és hasi, illetve terhességi ultrahang szűrővizsgálatokat tekinthetnek meg. Legalább 8 ultrahangvizsgálatnál jelen kell lenniük a követelmény teljesítéséhez.

A VI. évfolyamon letöltött 4 hetes klinikai gyakorlat értékelése gyakorlati jeggyel, aláírással történik. Az I. Számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán a gyakorlat utolsó napján tartott záró konzultáció alkalmával a hallgatók bemutatják és átadják a vizsgára bocsájtás feltételéül szolgáló, hiánytalanul teljesített követelménylistát és a hallgató visszajelzés kérdőívet. Ezután kerül sor az indexben, valamint a Neptun rendszerben a gyakorlat bejegyzésére. A klinika igazgatója a leckekönyvben aláírásával ismeri el a gyakorlat sikeres teljesítését. VI. évfolyamban szülészet-nőgyógyászat tárgyból szigorlatot kell tenni. A szigorlati kérdések tartalmazzák az V. évfolyam első és második félév vizsgakérdéseit is. Gyakorlati „beugró” kérdés után a hallgatók három tételt válaszolnak meg szülészet-, nőgyógyászat és onkológia-, valamint általános ismeretek, speciális szülészet nőgyógyászati témakörből. A II. Számú Szülészeti és Nőgyógyászat Klinikán az ötödik héten megtartott szigorlat során a hallgatók bemutatják tanulmányi könyvüket, ugyanis a vizsgára bocsátás alapfeltétele az összes követelmény teljesítése. A Klinikán a VI. évfolyamon külön szigorlati tételsor alapján történik a számonkérés.

A szülészet- nőgyógyászat tantárgy VI. évfolyam gyakorlati oktatásán elsajátítandó ismeretek kompetencialistája:

Megnevezés

Az ismeret elvárt szintje

(elméleti tudás – ET, megtekintés – M, részvétel – R.)

Fizikális vizsgálatok

ET, M, R

Korábbi betegségek anamnézise

ET, M, R

Általános fizikális vizsgálat

ET, M, R

Külső nemi szervek vizsgálata

ET, M, R

Hüvelyi feltárás

ET, M, R

Rectális digitális vizsgálat

ET, M, R

Rectovaginális vizsgálat

ET, M, R

Amin próba

ET, M, R

Hüvelyi pH mérés

ET, M, R

Hüvelyi kenet mikroszkópos vizsgálata

ET, M, R

Cervicális mintavétel

ET, M, R

Onkocitológiai mintavétel

ET, M, R

Kolposzkópos vizsgálat

ET, M, R

Hasi kismedencei ultrahang vizsgálat

ET, M,

Hüvelyi ultrahang vizsgálat

ET, M,

Curettage uteri

ET, M,

Vetélés műszeres befejezése

ET, M,

Művi terhesség megszakítás

ET, M,

Méhnyálkahártya aspiráció

ET

Diagnosztikus laparoszkópia

ET

Meddőségi kivizsgálás

ET, M,

Ébredési hőmérséklet mérés és értékelés

ET, M, R

Cervicalis nyák vizsgálata

ET, M, R

Terhességi teszt végzése és értékelése

ET, M

Hysterosalpingographia

ET

Chromohydrotubatio

ET

Emlőönvizsgálat és oktatás

ET, M, R

Hólyagkatéter felhelyezés

ET, M, R

Portio elektrokoaguláció

ET,

Operatív laparoszkópia

ET, M

Fogamzásgátlási tanácsadás

ET, M, R

Méhen belüli eszköz felhelyezése

ET, M,

Laparoszkópos sterilizáció

ET,

 

 

Szülészet

 

Prekoncepcionális oktatás, tanácsadás

ET, M, R

Koraterhességi rizikó felmérés

ET, M

Genetikai eltérések biokémiai szűrése (Down)

ET,

Szerológiai szűrés, terhességben

ET,

Hematológiai szűrés, terhességben

ET

Terhességi diabetes szűrése

ET, M

Szülés idejének meghatározása Naegele módszerrel

ET, M, R

Szülés idejének meghatározása Neagele módszerrel a ciklushosszal korrigálva

ET, M, R

A szülés várható idejének becslése CRL méréssel

ET, M, R

A szülés várható idejének becslése a magzat első mozgása alapján

ET, M, R

Koraterhes vizsgálata

ET, M, R

Diabetes tanácsadás

ET, M

Tanácsadás, pozitív haematológiai szűrővizsgálati eredmény esetén

ET, M

Tanácsadás, pozitív vércsoport szerológiai eredmény esetén

ET, M

Tanácsadás, pozitív szifilisz szerológiai eredmény esetén

ET

II-III. trimeszteri várandós vizsgálat

ET, M, R

Leopold-fogások

ET, M, R

Terhességi kor meghatározás Sy-Fu távolság mérésével

ET, M, R

Terhességi kor meghatározása hasi körfogat mérésével

ET, M, R

Cervicalis index meghatározása

ET, M, R

CTG végzése és a görbe érkelése

ET, M, R

NST végzése és az eredmény értékelése

ET, M, R

Koraterhességi ultrahang vizsgálat

ET, M

Amniocentesis

ET

II. trimeszteri ultrahang vizsgálat

ET, M

Chorionboholy biopsia

ET

Ultrahangvizsgálat a III. trimeszterben

ET, M

Oxitocin terheléses teszt OTT értékelése

ET, M

Vajúdó észlelése

ET, M, R

Szülészeti fizikális vizsgálat

ET, M, R

Bishop-score meghatározás

ET, M, R

Burokrepesztés

ET

Gátvédelem

ET, M

Helyi érzéstelenítés (gát)

ET, M

Epidural analgézia

ET, M

Gátmetszés

ET, M

Újszülött ellátása a szülőszobán

ET, M

Újszülött orr- garat leszívás

ET, M

Apgar érték meghatározása

ET, M, R

Lepényi szak vezetése

ET, M

Méhlepény és köldökzsinór vizsgálata

ET, M, R

Szülési vérvesztés becslése

ET, M

Gátmetszés sebének ellátása

ET, M

Gyógyszeres szülés indítás

ET, M

Spontán hüvelyi szülés vezetése

ET, M

Császármetszés

ET, M, R

Gyermekágyas vizsgálata

ET, M, R