Betűméret: A A A

FOK – Intézkedési terv

A FOK V. „Szülészet és Családtervezés” OMVH dokumentációja alapján, a 2019/20-as tanévben beérkezett véleményeket értékelve és figyelembe véve az alábbi intézkedéseket tervezzük.

  1. Mivel nincs hivatalos egyetemi jegyzet fogorvostanhallgatók számára a fenti tantárgyból, a hallgatók felkészüléshez változatlanul, az ÁOK-n használt „Szülészet-Nőgyógyászat tankönyve” (szerk: Pál Attila), az ajánlott irodalom.
  2. Mivel a FOK. V. évfolyamon a 10. szemeszterben SE TVSZ szerint meghatározottan, 45 perces tantermi előadás formájában történik az oktatás, a továbbiakban így folytatódik a kurrikulum.
  3. Amennyiben a járványügyi helyzet megkívánja, a későbbiekben is készen áll a klinika a távoktatásra, akár a tantermi előadások honlapra kihelyezésével és rendelkezésre bocsátásával, akár, hallgatói igény szerint is, ezen előadások ZOOM-formában történő élő megtartásával.

Üdvözlettel
Dr. Melczer Zsolt
egyetemi docens,
SE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
FOK. V. tantárgyi előadó