Betűméret: A A A

Tájékoztató a betegdokumentáció kiadásáról

 

Szabadság miatt a dokumentáció igénylések leadása augusztus 12-éig szünetel.

 

Az 1997. évi CLIV tv. 24 § (3) alapján a beteg jogosult az egészségügyi dokumentációba beletekinteni, valamint arról saját költségére másolatot kérni.

A betegdokumentáció kiadására – a törvényi feltételek fennállása esetén – más személyek, és Hatóság számára is van jogszabályi lehetőség. A feltételek fennállását minden esetben megvizsgáljuk.

A kérelem leadása után a kérelmezőt telefonon értesítjük a másolatok elkészültéről.

A kérelem leadására, valamint a másolatok átvételére egyeztetett időpontban személyesen, vagy meghatalmazással (amely saját kezűleg írt és aláírt, vagy elektronikusan írt, aláírt és két tanúval hitelesített, vagy magánokiratba foglalt):

hétfőn 10 és 12 óra között, valamint csütörtökön 13 és 15 óra között van lehetőség..

Kérelmüket postai úton is eljuttathatják Klinikánk címére. (1428 Budapest, Pf. 2.)

A fenti időpontban van lehetőség előzetesen telefonos egyeztetésre:

06-20-825-0435 (Láposi Andrea adatvédelmi felelős).  

A Semmelweis Egyetem Térítési díj Szabályzata szerint a betegdokumentáció másolatának kiadási díjai:

  • a) Születési időpont igazolása 6.000 Ft+ÁFA
  • b) Papíralapú dokumentáció másolása – oldalanként (A/4 és A/3 is) 100,- Ft,

– kérésre színes másolat oldalanként 150,- Ft,

teljes egészségügyi dokumentáció 50 oldalig 5 000,- Ft, felette oldalanként 100,-Ft.

  • c) Elektronikus másolat – CD/DVD – (CT, MR, Ultrahang felvételek): 700 Ft/darab.

A klinika szakorvosa által a beteg más intézetbe történő utalása esetén a CD-re írás térítésmentes. A CD kiadásának tényét a leleten vagy zárójelentésben rögzíteni kell. Elektronikus adathordozón történt kiadás csak CD-re történhet, pendrive, egyéb adathordozóra történő mentés tilos. Eredeti (hagyományos) röntgenfelvétel szakorvosi, írásbeli kérés esetén, és hatósági megkeresésre adható ki. A felvételről készült lelet másolat kiadása fentiek szerint történik.