Betűméret: A A A

A klinika története

A Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának 200 éves története

A klinika hazánk legrégebbi szülészeti tanszéke 1812-ben történt alapítása óta meghatározó szerepet tölt be a magyar szülészet és nőgyógyászat fejlődésében, számos nagy egyéniség dolgozott a klinika orvosaként. Többek között az egyetem névadója, Semmelweis Ignác is a klinika igazgató professzora volt 1855-től 1866-ig, haláláig. Jelenlegi épületébe a klinika 1898-ban költözött.

A klinika korábbi igazgatói:

 • Frenkenburg Jakab 1812-1824,
 • Birly Ede Flórián 1816-1854,
 • Walla Ferenc 1854-1855,
 • Semmelweis Ignác 1855-1865,
 • Diescher János 1866-1873,
 • Kézmárszky Tivadar 1874-1902,
 • Bársony János 1903-1926,
 • Kubinyi Pál 1926-1928,
 • Lehoczky-Semmelweis Kálmán 1928-1929,
 • Frigyesi József 1929-1947,
 • Horn Béla 1950-1972,
 • Csömör Sándor 1972-1990,
 • Papp Zoltán 1990-2007,
 • Rigó János 2007-2018

A klinika fennállása óta végzi az orvostanhallgatók, szigorló orvosok elméleti és gyakorlati oktatását, ezen kívül évtizedek óta vezető szerepet tölt be a szülész-nőgyógyász, valamint a határterületekkel kapcsolatos posztgraduális képzésben. Az oktatási tevékenység kiterjed a szülésznők, védőnők és az egyéb közép- és felsőfokú végzettségű egészségügyi szakdolgozók képzésére is. A külföldi hallgatók angol és német nyelvű oktatását szintén a klinika látja el.

A klinika 158 fekvőbeteg ággyal rendelkezik, ebből 38 ágy a Neonatális Intenzív Centrum rendelkezésére áll. Évente több mint 10 000 fekvő- és több mint 100 000 járóbeteg gyógyítása folyik a klinikán. A gyógyító- betegellátó tevékenység kiterjed a szülészet-nőgyógyászat valamennyi ágára, a határterületeket is beleértve. A klinikát önként választó, valamint a területi betegeken túl, a klinika a szülészet-nőgyógyászati progresszív betegellátás egyik hazai csúcsintézményeként fogad súlyos eseteket további gyógykezelésre.

Különleges profil a terhespatológia, a magzati orvostudomány, a klinikai genetika, az intenzív neonatológia, a nőgyógyászati onkológia, az asszisztált reprodukció és a nőgyógyászati endokrinológia. A szülészet-nőgyógyászat minden területét felölelően számos szakambulancia működik a klinikán, az adott szakterületen jártas munkatársak vezetésével, a hét minden munkanapján.

A tudományos munka nagy hagyományokra tekint vissza. A szülészet-nőgyógyászat gyakorlati és elméleti fejlődésében a klinika ilyen irányú tevékenysége széleskörű és nemzetközi viszonylatban is jelentős eredményeket ért el. Az utóbbi években többek között a magzati és anyai orvostudomány, a molekuláris genetika és az asszisztált reprodukció legkorszerűbb módszereit felhasználva, ennek lehetőségét önerőből megteremtve a klinika a szakma nemzetközileg elismert, korszerű kutatási eredményeket felmutató intézetévé vált, MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány, valamint a MEES 1.0v szerinti minőség- és környezetirányítási minősítéssel rendelkezik.

A klinika a szülészet-nőgyógyászati szakorvosképzést koordináló országos intézet.

Dr. Ács Nándor egyetemi tanár, a klinika igazgatója