Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 27.
350219 Összes oltás
Tanulmányi ügyek

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Mi az a kredit?

A kredit az egyes tantárgyakhoz rendelt tanulmányi pont. Ez az érték arányos a tárgy elsajátításának nehézségével és a heti óraszámmal. A tárgy sikeres teljesítése esetén megkapod a hozzá rendelt kredit pontot.

Mennyi a tanulmányaim elvégzéséhez szükséges kreditszám az ÁOK-n?

Az ÁOK-on hat év alatt 360 kreditet kell teljesíteni. Mivel jelenleg a kötelező tárgyak és a szakdolgozat kreditértéke 323 kredit, így a fennmaradó 37 kreditet kötelezően és szabadon választható tárgyaidból kell összeszedned, úgy, hogy legfeljebb 18 kreditnyi szabadon választható tárgy legyen köztük.

Kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyak? Hogy is van ez?

Kötelező tantárgy: az a tantárgy melynek teljesítése a szakon mindenki számára kötelező, és nem helyettesíthető mással.

Kötelezően választható tantárgy: olyan tantárgy, amelyet nem kötelező elvégezni. Ide tartoznak azok a tárgyak, melyek a kötelezők közé nem fértek be, de olyan témával foglalkozik, ami az orvosi munka során fontos lehet.

Szabadon választható tantárgy esetében az intézmény nem korlátozhatja a hallgató választását. Bármelyik másik karon, vagy felsőoktatási intézményben meghirdetett tantárgy, amit a hallgató felvesz, szabadon választhatóként kerül elismerésre. Ezen tárgyak felvétele egyáltalán nem kötelező, ugyanakkor az egyetemnek minden hallgató számára lehetőséget kell adnia arra, hogy a teljesítendő kreditek 5%-át szabadon választható tárgyakból fedezze.

Mi történik, ha az előírt kreditszámnál többet veszek fel?

Az előírt 360-on túl, plusz 10%-nyi kreditet vehetsz fel (összesen tehát 396-ot) semmiféle fizetési kötelezettség nélkül, ám az ezen felül felvett kreditek után fizetned kell.

 

TANTÁRGYFELVÉTEL, BEÍRATKOZÁS

Hogyan vehetem fel tantárgyaimat?

Tárgyaidat a meghirdetett regisztrációs időszak alatt van lehetőséged felvenni. Ennek érdekében be kell lépned a NEPTUN rendszerbe, amit a Dékáni Hivatal által postázott NEPTUN kód segítségével tudsz megtenni. Fontos, hogy mielőtt hevesen nekikezdenél a tárgyfelvételnek, ne felejts el beiratkozni. Ezt az ÜgyintézésàBeiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt teheted meg. Ha mindezzel kész vagy a TárgyakàTárgyfelvétel menüpontnál neki is kezdhetsz a tárgyfelvételnek.

Mire érdemes odafigyelnem a tárgyfelvétel során?

1. Ne felejtsd el a számodra NEPTUN üzenetben kiküldött mintatanterv kötelező tárgyait a regisztrációs időszak lezárulta előtt felvenni!

2. Tárgyaidat fokozottan ajánlott saját csoportodhoz felvenned!

3. Szabadon választható tárgyak: Jellemzőjük, hogy a hallgatóknak egy meghatározott időtartam alatt a tárgyak egy listán felsorolt csoportjából lehet választani. A választható tárgyak felosztása kötelezően illetőleg szabadon választható tárgyakra történik. A szabadon választható tárgyak nem haladhatják meg az összes kredit 5 %-át, azaz 12 kreditpontot.

 
 

JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE (ELBOCSÁTÁS)

Milyen tanulmányi követelményeknek kell megfelelnem annak érdekében, hogy ne bocsáthassanak el az egyetemről:

Négy okból bocsáthatnak el egyetemünkről:

  1. Ha beiratkozásodat követő első négy félévben a kötelező és kötelezően választható kreditpontjaid száma nem éri el az addig megszerezhető kreditek 50%-át.
  2. Ha a tanulmányaid befejezéséhez szükséges minimális és az addig felhasznált aktív féléveid száma meghaladja a maximálisan felhasználható aktív féléveid számát. (az ÁOK-n ez 16 félévnek felel meg)
  3. Ha egy tárgyadat annak harmadik felvétele után sem sikerül teljesítened.
  4. Annak, aki 2012/2013-as tanév után kezdte meg tanulmányait, 6 vizsgaalkalom, aki korábban lett az egyetem hallgatója, 9 vizsgaalkalom áll rendelkezésére egy bizonyos tárgy teljesítésére. Ha ez nem sikerül, az egyetem megszüntetheti jogviszonyát.

 

 

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ

Milyen feltételeknek kell megfelelnem ahhoz, hogy tanulmányi ösztöndíjat kaphassak?

A tanulmányi ösztöndíjnak több fontos feltétele van:

  1. Jelenleg aktív, állami ösztöndíjas képzésen kell lenned.
  2. A megelőző féléved során a mintatantervben meghatározott, kötelező tárgyakból teljesítendő kreditértéknek megfelelő tárgyat kell felvenned.
  3. Előző félévben minden kötelező tárgyad teljesítened kell.
  4. Az előző félév során elért súlyozott átlagodnak benne kell lennie az évfolyamfeleden tanuló állami ösztöndíjas hallgatók első ötven százalékában.
  5. Értelemszerűen, ha első féléved kezded egyetemünkön, nem kaphatsz tanulmányi ösztöndíjat, mivel még nem rendelkezel semmiféle tanulmányi átlaggal.
Hogyan számolhatom ki súlyozott tanulmányi átlagomat?

Ha szeretnéd leellenőrizni, vagy előre kiszámolni súlyozott tanulmányi átlagodat, a következő egyenlet segítségével teheted ezt meg:

Krt egy adott, a hallgató által felvett tárgy kreditértéke, Jt az abból kapott érdemjegy.

Ezt az értéket úgy kapod meg, ha az összes általad felvet tárgy kreditértékét és abból kapott érdemjegyet összeszorzod, a kapott szorzatokat összeadod, majd a kapott összeget elosztod az összes általad felvett tárgy kreditértékének összegével.

Hogyan számolhatom ki a tanulmányi ösztöndíjam értékét?

Miután megállapításra és kiküldésre kerültek az évfolyam aktuális félévére vonatkozó tanulmányi ösztöndíjak, a következő módon számolhatod ki a saját tanulmányi átlagodhoz tartozó ösztöndíj mennyiségét:

A minimális tanulmányi ösztöndíjra feljogosító átlag (továbbiakban min. átlag) összegéhez hozzáadod a (saját átlagod – min. átlag)*0,01-onkénti összeg*100 szorzatából kapott értéket. Mindezt a legvégén szorozd meg a félévben teljesített kötelező tárgyak kredit-összegének és a mintatanterv által az adott félévben előírt kreditszámnak a hányadosával.

 

VIZSGÁK

Mit vigyek magammal a vizsgára?

A személyi- és diákigazolványod semmiképp se felejtsd otthon, ezek nélkül nem vizsgázhatsz. A vizsga során tanulmányi értesítődre is szükséged lehet. E nélkül, nem élhetsz jegyed utólagos ellenőrzésének lehetőségével, ha valami hiba folytán, nem a veled megosztott vizsgajegy kerülne be az elektronikus tanulmányi rendszerbe ezzel együtt elektronikus indexedbe.

Vannak intézetek, akik gyakorlati munkád leellenőrzése végett, kérik, hogy füzeted, vagy a gyakorlatokon készített aláírt jegyzőkönyved is vidd magaddal. (pl. anatómia vizsgán a szövettan füzet, vagy élettan vizsgán, a gyakorlatokon végzett munkád jegyzőkönyvei). Lehetőség szerint ezeket se hagyd otthon vizsgára menet.

Hányszor vizsgázhatok a vizsgaidőszakban? 

Sikertelen vagy javítani kívánt vizsgát kétszer lehet újra megpróbálni, (javító vizsga és ismétlő javító vizsga formájában), tehát összesen háromszor, illetve tanévenként egyszer, 1 tárgyból negyedik alkalomra is jogosult a hallgató dékáni engedéllyel. A harmadik és negyedik vizsga alkalmával utóvizsga díjat kell fizetni, melyről csekket a Dékáni Hivatalban tudsz kérni.

Mi történik, ha a nem megyek el vizsgázni? 

A vizsgáról való távolmaradást 3 munkanapon belül igazolni kell az intézet vezetőjénél vagy a tárgy előadójánál. Ha ez nem történik meg, akkor az elektronikus-leckekönyvbe a „nem jelent meg” bejegyzés kerül.

Ha nem megyek el vizsgázni és nem igazolom a távolmaradásom sem, akkor elveszítek egy vizsgalehetőséget? 

Nem. Ebben az esetben az egyetemi szabályzatok alapján 4.000 forintot kell fizetni. A pótdíj befizetésére sárga csekken (amely a Dékáni Hivatalban vehető át) és a NEPTUN rendszeren keresztül bankkártyával van mód. Amíg a díjat a hallgató ki nem fizeti, addig nem tud új vizsgára jelentkezni. Ez azt jelenti, hogy bankkártyás fizetés után egyből, csekk esetén azonban csak akkor lehet felvenni vizsgát, ha bemutattad a dékániban a befizetési igazolást.

Ha egy vizsgám nem sikerül, akkor mikor mehetek újra próbálni? 

Ismétlő vizsgát leghamarabb a vizsgát követő 3. napon lehet tenni.

Pl.: ha sikertelen vizsgát teszek kedden, akkor pénteken mehetek javítani.

Mennyi idő van felvenni vagy leadni egy vizsgát? 

Az egész vizsgaidőszakban van mód vizsgákat felvenni és leadni. A NEPTUN rendszer a vizsga kezdete előtti 48 óráig engedi a felvétel és leadás lehetőségét.

Pl.: ha a vizsga kedd reggel 8-kor kezdődik, akkor vasárnap reggel 8 óráig van mód a vizsgát felvenni, vagy leadni.

A vizsgákért kell fizetni? 

Az első és a javító alkalommal nem. Az ismétlő javító vizsgáért (3. alkalom) már igen. Ez az egyetemi szabályzatok értelmében 2.000 forint. A dékániban átvett csekkel vagy Neptunon lehet befizetni és az általuk kiállított igazolással vagy a befizető csekk felmutatásával lehet a vizsgán részt venni.

Ha sikeresen letettem egy vizsgát, de javítani szeretném, akkor a javító vizsgán meg- bukhatok?

Igen. Abban az esetben, ha a javító vizsga eredménye elégtelen, akkor az bekerül az elektronikus-leckekönyvbe és az előző eredmény érvényét veszti. Az ösztöndíjszámításnál az utolsó érvényes vizsga eredménye kerül beszámításra!

Az írásbeli vizsgám után megnézhetem a kijavított dolgozatomat? 

A hallgató számára 5 munkanap áll rendelkezésre, hogy a vizsgadolgozatát átnézze, arról a vizsgáztatóval konzultáljon.

 

 

Maradt még kérdésem. Kihez fordulhatok?

Írj nekünk bizalommal!