GYTK – Gyógyszerésztudományi Kar
Dékán | Dr. Antal István

A Gyógyszerésztudományi Karon 1955 óta folyik oktatás, évente körülbelül 110-120 gyógyszerész szerez diplomát. Az évfolyamok tanulmányi csoportokból állnak, első éven ezekből 8 van, később ez a szám 6-ra csökken.

A Dékáni Hivatalban tudjátok az egyetemmel kapcsolatos hivatalos ügyeiteket intézni, ezen belül a Tanulmányi Osztályon tudnak a mindennapos ügyekben segíteni. Személyes ügyintézéshez ügyfélfogadási időben az Üllői út 26. fsz. 15. szobájába tudtok menni.

Az ötéves képzést két nagyobb részre lehet osztani: az első 2 évben alapozó tárgyak lesznek, elsősorban biológiai és kémiai jellegűek, kiegészítve fizikával, amelyekre ráépül majd az utolsó 3 évben levő tárgyak ismeretanyaga. A kémiai tárgyak gyakorlataihoz szükséges egy köpeny, amely 100% pamut és hosszú ujjú.

A másodévben már elkezdődnek a szakmai gyakorlatok, 80 órát kell gyógyszertárban teljesítenetek, amelyet szabadon választható tárgyként kiegészíthettek további órákkal. Harmadévtől indulnak a szakmai tárgyak, a különböző kémiai tárgyakra építve megismerkedhettek a gyógyszerek kémiájával és a gyógyszervegyületek vizsgálatával. A biológiai tárgyakra (biológia, anatómia, élettan) építve az emberi test kórós működésével, a gyógyszerek hatásmechanizmusával, és – messze nem kizárólagosan – a fizikai tárgyakra építve a gyógyszerek formulálásával, a gyógyszer útjával a szervezetben, és még számtalan más dologgal.

Nagyon fontos a gyógynövények szerepe, az egészségügyben a gyógyszerészek tudnak a legtöbbet ezekről. Harmadévtől először alapvető botanikai ismeretek, majd a növényekben levő vegyületek kémiája és biológiája kerül fókuszba.

A képzés második felének végét a szakmai gyakorlatok teszik ki, illetve különböző jogi és gazdasági ismeretek is hangsúlyt kapnak.

Diplomaszerzés után a gyógyszerészek könnyen találnak állást, lehetőség van közforgalmú gyógyszertárban a közvetlen lakossági gyógyszerellátással foglalkozni, ahol előrelépési lehetőség a gyógyszertár üzemeltetés, vezetés. A kórházi-klinikai irány napjainkban dinamikusan fejlődik, egyre több hangsúlyt kap a betegágy melletti munka, a részvétel a beteg gyógyításában kulcsszerepet játszó csapatmunkában. Ipari irányban a legkülönbözőbb területeken lehet elhelyezkedni, és nagy előnyt jelent a képzés során megszerezhető széles látókör; szót értünk a vegyészekkel, vegyészmérnökökkel, orvosokkal. Az egyetem utáni lehetőségek közé tartozik még a doktori iskola, illetve a különböző hatósági munkakörök is.

Üdvözlettel,
Filipszki Gábor
kari vezető

 

További információk

További információk