A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a HÖK Titkár pozíció betöltésére.

A HÖK, Alapszabályának VII. fejezet 56. § (2) bekezdésben foglaltak értelmében Titkárt köteles működtetni.

A Titkár alapvető feladatköre a Hallgatói Önkormányzat működésének ellenőrzése (a teljes munkaköri leírás az Alapszabály VII. fejezet 58. §-ában olvasható).

A kiírásra bármely aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemi polgár benyújthatja pályázatát.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– önéletrajzot,
– motivációs levelet,
nyilatkozatot az Alapszabály 24. §-ának megfelelően,
tisztségviselői nyilatkozatot, mely szerint tisztségviselői ideje még nem érte el a négy évet,
– 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony-igazolást.
A pályázati anyag minden oldalát a pályázónak aláírásával hitelesítenie szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 7. 23:59.

A pályázatokat online lehet benyújtani a hok.president@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

Kelt Budapest, 2022. július 25.