Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 26.
461629 Összes oltás

A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet a HÖK Titkár pozíció betöltésére.

A HÖK, Alapszabályának IX. fejezet 57. § (2) bekezdésben foglaltak értelmében Titkárt köteles működtetni.

A Titkár alapvető feladatköre a Hallgatói Önkormányzat működésének ellenőrzése (a teljes munkaköri leírás az Alapszabály IX. fejezet 60. §-ában olvasható).

A kiírásra bármely aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemi polgár benyújthatja pályázatát.

A pályázatnak tartalmaznia kell egy önéletrajzot, egy motivációs levelet, nyilatkozatot az Alapszabály 24. §-ának megfelelően és egy 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolást. A pályázati anyag minden oldalát a pályázó aláírásával hitelesíti.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 10-e éjfél.

A pályázatokat online lehet benyújtani a hok.elnok@semmelweis-univ.hu e-mail címre.

A Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya elérhető ezen a linken keresztül.

Kelt Budapest, 2021. augusztus 4.