Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 19.
15279 Összes oltás
5847 Beoltott Semmelweis Polgár

Demonstrátori Pályázatok

Pályázat megüresedet államilag finanszírozott helyre

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Máthé Gyula Emlékpályázat

ANTHROGYR Ösztöndíj Pályázat

Marokkói ösztöndíj lehetőségek

Krompecher Ödön Pályázat

Balogh Károly Díj

Mihálkovics Alapítvány

UNKP pályázat


UNKP Pályázat-Információk
Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A fogadó felsőoktatási intézmények nyertes pályázóik ösztöndíjösszege 40 százalékának megfelelő kutatási-működési támogatásban részesülnek.