A Semmelweis Egyetem 1955-ben alapított Fogorvostudományi Karán világszerte elismert színvonalú képzés folyik, az itt ellátott betegek pedig a legmodernebb eszközök és a legjobban képzett szakemberek segítségével gyógyulhatnak.

A képzés színvonalát tükrözik a felsőoktatási rangsorokban elért helyezések is. A HVG 2016-os rangsorában az orvos és egészségtudományi képzési területen a hallgatók eredményeit figyelembe véve a Fogorvostudományi Kar a második helyen végzett, az összesített intézményi rangsort két éve a Semmelweis Egyetem vezeti. A Heti Válasz 2016-os rangsorában a kar az ország összes orvos- és egészségtudományi karát összehasonlító lista második helyére került, míg a fogorvostudományi területen az első lett.

A fogászat egyetemi oktatása több mint 150 éves hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A fogorvosképzés öt éves, befejezésekor a jelöltek önálló tevékenységre jogosító fogorvosdoktori diplomát kapnak. Ezt követően szakorvosképzésben vehetnek részt, sikeres vizsga esetén fogszakorvosi oklevelet kapnak. A harmadik évtől az általános orvosi ismeretek mellett egyre nagyobb szerephez jutnak a fogorvosi tárgyak, s jelentősen megnő a szaktárgyi gyakorlatok száma. A szaktárgyak elsajátítását közel hatvan oktató fogorvos segíti.

A Szentkirályi utcában található, 2007-ben átadott Oktatási Centrum Európa egyik legnagyobb és legmodernebb fogorvosképző és betegellátó központja.

Az itt működő klinikák és tanszékek magyar, angol és német nyelven oktatják a fogorvostan-hallgatókat, akik több mint 35 országból érkeznek hazánkba. Oktatóink e feladataikon kívül magas színvonalú betegellátó tevékenységet folytatnak, nem csupán az oktatás célját szolgáló ún. tancélos betegeket kezelik, hanem az ország egész területéről érkező betegek számára biztosítanak emelt szintű, progresszív ellátást. Az éves betegforgalom meghaladja a 100 ezer főt.

A kar kiemelt feladatai közé tartozik a fogorvosok folyamatos továbbképzése és a szakorvosképzés is. A klinikák munkatársai számos belső és külső továbbképző rendezvényen vesznek részt előadóként, országos és regionális továbbképző konferenciákat szerveznek. A Magyarországon praktizáló fogorvosok döntő többsége regisztrált a kar Szak- és Továbbképzési Titkárságán.

A Fogorvostudományi Karhoz tartozó klinikákon magas színvonalú betegellátás zajlik a fogászat minden területén, ide érte a szájsebészeti, parodontológiai, konzerváló fogászati problémák ellátását, valamint a fogpótlást, illetve a gyermekfogászati ellátást. A Központi Stomatológiai Intézet csatlakozásával létrejött Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet 24 órás ellátást végez. Az egy-egy hétvégi ügyelet alatt akár több ezres – betegforgalom rengeteg lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy részt vegyenek az ellátásban és tanuljanak.

A Fogorvostudományi Kar intézményeiben szerteágazó kutatások zajlanak. Korábban jellemzően egyénenként vagy néhány fős csoportokban, izoláltan végeztek kutatásokat.

Mára a több szervezeti egységet, sőt egyetemeket és más szakmai partnereket összefogó, klinikai és elméleti/experimentális szakmai hátteret integráló kutatások váltak egyre inkább jellemzővé minden területen, így a fogorvostudományban is. Jó példát szolgáltatnak erre a kari őssejt, szövetépítési és szövetrekonstrukciós, genomikai, epidemiológiai és anyagszerkezeti, üveg-ionomerek fejlesztésével foglalkozó, valamint a legmodernebb képalkotó eljárások alkalmazásával történő vizsgálatok, illetve legújabban olyan tömőanyagok és a fogpótlásoknál, implantátumokban alkalmazott polimerek és fémek fejlesztése, amelyek biokompatibilisek.

Az 1982-ben alakult Orálbiológiai Tanszék a fogorvosi tudományos kutatás bölcsője, fiatal kutatóink képzőhelye. A molekuláris biológia, a genetika és a funkcionális genomika, másfelől a fizika, mérnöki tudományok és a nanotechnológia robbanásszerű fejlődése kiváltotta lehetőségek egyre inkább megjelennek a fogorvostudományban is. Így a karon az epidemiológiai, fogpótlástani, endodonciai, gyermekfogászati, fogszabályozási, parodontológiai és szájsebészeti kutatásaink mellé felzárkóztak a sejt és molekuláris biológiai, genetikai, biológiai szövetregenerációs, anyagtani vizsgálatok, s egyre tágabb teret nyernek a klinikumban és a kutatómunkában a modern képalkotó eljárások.