Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar  közleménye az  50.,  60., és 65. éve végzett fogorvosok részére

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre jubileumi díszoklevelet adományoz. Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjénél, Budapesti Orvostudományi Egyetemen, 1956-ben, (vas díszdiploma),  1961-ben, (gyémánt díszdiploma) és 1971-ben (arany díszdiploma) szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak,  az arany és gyémánt és vas díszoklevél elnyerése érdekében 2021. április 30-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) vagy a kovacs.katalin@dent.semmelweis-univ.hu  e-mail címen nyújthatják be kérelmüket.  A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot és értesítési címet, valamint e-mail címet. A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan, – amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi -, 2021. szeptember végén vagy október hónapban kerül sor, a pontos időpontról a későbbiekben a Fogorvostudományi Kar honlapján teszünk közzé tájékoztatást