A COVID-19 járvány miatt bevezetett intézkedések és utazási korlátozások miatt a hagyományos gyakornoki programok megvalósítása nehézségekbe ütközött, különösen nemzetközi programok esetében. Az EnterMode projekt konzorciuma ezen kihívások leküzdésére dolgozta ki a „virtuális gyakornoki programot”, amely az eredeti EnterMode gyakornoki modell virtuális környezetre adaptált változata.

A program megvalósítható teljes mértékben virtuális vagy vegyes módon is. Előbbi esetben a hallgató kizárólag online kommunikációs módok segítségével tartja a kapcsolatot a mentorral és a munkatársakkal, utóbbi esetben a személyes és online időszakok váltakoznak (például elképzelhető heti váltásban végzett munka vagy heti egy-két személyes megjelenésű nap).

A virtuális gyakornoki program sikeres megvalósításának előfeltétele, hogy a gyakornok számára rendelkezésre álljanak a szükséges technikai eszközök (számítógép, szélessávú Internethozzáférés, kommunikációs szoftverek) és távolról is hozzáférhessen a feladatok teljesítéséhez szükséges erőforrásokhoz. Fontos továbbá leszögezni, hogy nem minden vállalat, illetve nem minden kihívás (gyakornok által megoldandó probléma) alkalmas arra, hogy virtuális módon valósítsuk meg.

A távmunka számos újfajta megpróbáltatás elé állítja a gyakornokokat: nehezebb a személyes kapcsolat kiépítése a kollégákkal, hiányoznak az informális interakciók, és nehezebb lehet az elkötelezettséget kialakítása. A mentor teendői még inkább felértékelődnek, fontos feladata lesz a gyakornok motiválása és annak biztosítása, hogy a vállalat részének érezze magát.

Az EnterMode virtuális gyakornoki modell gyakorlati javaslatokkal, tanácsokkal látja el a vállalati mentorokat, amelyek segítik a modell gyakorlatba való átültetését. Ezek közé tartozik például a pontos munkaterv kialakítása, célok, mérföldkövek részletesebb meghatározása és a gyakoribb interakció a mentorral, különösen a program kezdetén.

A virtuális gyakornoki program megvalósítása kihívásokkal teli, ám számos előnnyel is járhat a vállalat és a hallgató számára egyaránt. A gyakornokok fejleszthetik infokommunikációs készségeiket is, megtapasztalhatják a távmunka előnyeit és hátrányait. Rugalmas időbeosztást tesz lehetővé, így a hallgatók a tanulmányaik vagy más feladataik mellett is bekapcsolódhatnak a gyakornoki programba. Könnyebben megvalósíthatóak a nemzetközi programok is, hiszen a távolság nem jelent leküzdhetetlen akadályt, a hallgatók több lehetséges gyakorlati hely közül választhatnak, míg a vállalatok több jelentkező közül válogathatják ki a legmotiváltabb gyakornokokat.