Az Anatómiai Intézet szeretettel várja a hallgatókat az intézet tudományos laborjaiban végzett  TDK-munkára és preparálásra.

TDK-felelősök:

Jelentkezési lap (TDK) (doc) 

A hallgatók szeptember elején személyesen jelentkezzenek az Intézet TDK-felelőseinél – illetve, amennyiben kreditpontot szeretnének kapni, a Neptun-ban regisztrálják magukat, mint az Anatómiai Intézet TDK-sai.

A kurzusfelvételnél az ÁOK és FOK Dékáni Hivatalok tájékoztatása a mérvadó. Kutatási, preparátumkészítési (oktatás nélkül) szándék esetén is a „TDK-kurzus”-t kell felvenni. Természetesen lehetséges oktatást és/vagy kutatást és/vagy preparálást egyaránt végezni. A félév végén aláírást csak az kaphat, aki teljesítette a kutatási követelményeket (ld. alább). 


Kutatás

Választható TDK-témák Intézetünkben (2021/2022)

Egyetemi TDK-honlap (választható témák, TDK szabályzat) →

Preparálás


 

Intézetünk szereplése a TDK-konferenciákon (előadások, díjak):


TDK archív anyagok