Vezető:

  • Dr. Csillag András egyetemi tanár, az MTA doktora

Munkatársak:

  • Dr. Székely Andrea Dorottya habilitált egyetemi docens
  • Dr. Catherine M. Montagnese tudományos munkatárs
  • Dr. Ádám Ágota egyetemi docens
  • (Dr. Bálint Eszter tudományos munkatárs)
  • Dr. Zachar Gergely tudományos munkatárs

Phd-hallgatót keresünk!

Laboratóriumunk profilja: főként a madarak tanulásában érintett agyterületek és agypályák vizsgálatával, a tanulás során bekövetkező agyi változások követésével foglalkozunk.

Azonosított striato-ventrotegmentalis projekciós neuronok fény- és elektronmikroszkópos jellemzése a házi csirkében csa2
(Gallus domesticus)

Mezey Szilvia és Csillag András

A medialis striatum egyik legjelentősebb efferentációja a substantia nigrába és az area ventralis tegmentalisba (AVT) vetítő striatotegmentalis pálya. A jelen vizsgálatban az LPO-ban a ventriculus lateralis mentén elhelyezkedő striato-ventrotegmentalis neuronok morfológiai jellemzését végeztük. Az idegsejtek azonosítását az AVT-be injektált fluoreszcens retrográd pályakövető anyag, fast blue (FB) segítségével végeztük. A FB-jelölt neuronokat paraformaldehiddel fixált szeletekben fluoreszcens fénymikroszkóp alatt vizualizáltuk, majd egyes sejteket iontoforézissal célzottan feltöltöttünk fluoreszcens lucifer yellow (LY) festékkel. A töltött sejtekben a LY jelölést fotokonvertáltuk, majd az adott neuronok ultrastruktúráját elektronmikroszkóppal vizsgáltuk.

Eredményeink alapján a striato-ventrotegmentalis neuronok a sejtttestből kiinduló, viszonylag kevés dendrittel rendelkeznek. A sejttest organellumokban gazdag – különösen sima és durva endoplazmatikus retikulumban -, és a nagy sejtmag enyhén excentrikus elhelyezkedésű. Megfigyelhetőek voltak glia közbeiktatása nélküli, közvetlen kapcsolatok a FB-jelölt neuronok és szomszédos neuronok sejttestjei között. a A FB-jelölt neuronokon helyenként axosomaticus szinapszisok voltak láthatóak. A LY jelölés a dendritikus elágazásokban egészen a terminális szegmentumokig követhető volt. Az LY-jelölt dendriteken rövid nyakkal és tömzsi fejjel rendelkező tüskék voltak találhatók. A tüskék nem sűrű elhelyezkedésűek és helyenként hosszú nyakkal és kis fejjel rendelkeznek. A tüskéknek mind a nyakukon, mind a fejükön végtalálhatók szinapszisok, melyek közül a fejen inkább aszimmetrikus szinapszisok találhatók, melyek morfológiailag az LPO-ban korábban leírt glutamáterg, serkentő szinapszisoknak felelnek meg. Az itt leírt idegsejt-típus a mind az emlősök, mind a madarak striatumára jellemző közepes méretű, tüskés neuronoknak felel meg.

 

 

csa
BrdU-jelölt neuronok 3 napos csirke előagyában, 2 nappal a BrdU beadását követően. Az újonnan képződött sejtek a ventriculus lateralis (VL) mentén képződnek és 1 nappal a beadást követően még jól láthatóan ott is tömörülnek.

Postembrionális neurogenesis vizsgálata, az újjonnan képződött neurononok morfológiai elemzése házi csirkében (Gallus domesticus)

Mind a fiatal és felnőtt állatokban kimutatták új neuronok létrejöttét az agy bizonyos területein. Laboratóriumunkban fiatal házicsirkék subventricularis és paraventricularis zónájában kialakuló neuronok morfológiájának meghatározásával foglalkozunk. Az osztódó neuronokat bromodeoxi-uridinnel megjelöljük, majd az így azonosított neuronok morfológiáját egysejt-feltöltés segítségével, fény- és elektronmikroszóppal vizsgáljuk.

 

Kollaborációk

Kabai Péter, Zachar Gergely – Szent István Egyetem, Állatorvosi Kar, Zoológiai Intézet:
A prefrontális kéreg lokalizációja galambban, asszociációs tanulási kísérletek alapján. Transzmitter aminosavak változásainak követése a házicsirke tanulási folyamataiban, in vivomikrodialízis technikával.

Michael G. Stewart – The Open University, Milton Keynes, Nagy-Britannia:
Az LTP és LTD hosszú távú hatása a szinapszisok morfometriájára patkány hippocampus középső és külső stratum molecularejában.

Toshiya Matsushima – Nagoyai Egyetem, Nagoya, Japán:
Japán fürj tanulásában résztvevő striatalis neuronok elektrofiziológiai és morfológiai jellemzése.