A jelenlegi Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet két, hosszú ideig különálló intézet – az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet és a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet – egyesítése eredményeképpen 2016. január 1-én jött létre. A két hasonló profilú, mégis sok tekintetben eltérő hagyományú intézet egyesítése hosszan tartó folyamatos munka során valósul meg. Célunk, hogy a két intézet nemes hagyományait az egyesítés után tovább tudjuk vinni. Továbbra is komoly hangsúlyt fektetünk a klasszikus leíró bonctan hangsúlyozására – azzal, hogy a jelenkor igényeit kielégítő klinikai szemlélet minél erőteljesebben érvényesüljön. Szeretnénk fenntartani az egykori „Fejlődésbiológiai Intézet” által bevezetett fejlődésbiológiai szemlélet is.

 

Az intézet oktatja az anatómiát, a szövettant, a fejlődéstant és a tájanatómiát általános orvosok és fogorvostan-hallgatók számára – magyar, német és angol nyelven is. A mikroszkópos anatómia előadásában a mai szintetikus anatómiai tárgyalási mód érvényesül, amelynek anyagát a táj- és klinikai anatómia (pl. réteganatómia) egészíti ki. Hallgatóink közvetlen oktatói irányítás mellett végeznek tetemboncolási és mikroszkópos gyakorlatot. Az Intézet Anatómiai Múzeumot működtet, amely elmélyült tanulásra szolgál.

A Semmelweis Egyetem hallgatóinak az oktatása mellett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közös szervezésben, a biomérnök és az orvos-mérnök képzés keretei között, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel közös szervezésben az orvosi biotechnológia mesterképzés keretei között oktatjuk az anatómiát.

A posztgraduális képzés keretében két doktori programban is részt vesz Intézetünk. A Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola szervezésében részt veszünk a PhD-hallgatók képzésében kurzusok és kísérletes munkalehetőségek biztosításával. Az intézet kutatómunkájának kiemelten fontos területe a központi és perifériás idegrendszer. Neuroendokrinológiai témakörben folynak kurzusok, illetve számos választható téma áll a doktorandusz hallgatók rendelkezésre.

A „Fejlődésbiológiai Intézetben” 1997-ben indult az „Embriológia, elméleti kísérletes és klinikai fejlődésbiológia” c. PhD-program, amely a lymphomyeloid és vérképző rendszer korai fejlődésével, a retina fejlődésével, a placodális elemek indukciós viszonyaival, az endo- és exocytosis sejtbiológiájával foglalkozik.

Az intézetben működik egy plasztinációs laboratórium , ahol időálló anatómiai preparátumok készítése folyik. A szövettani metszeteken történő tájékozódás érdekében az intézet szövettani gyakorlótermei multimédiás táblákkal vannak felszerelve.